Rozwiązania polimerowe podnoszące sprawność pomp

Firma Belzona opracowała powłoki hydrofobowe zapewniające podniesienie sprawności nowego wyposażenie sięgające 7%, a w przypadku wyposażenia regenerowanego do 20%.

Rozwiązania polimerowe podnoszące sprawność pomp

  Proces pompowania płynów i szlamów powoduje ciągłe obciążenie sprzętu oraz wiąże się z szeregiem czynników powodujących uszkodzenia, w tym erozją, korozją, ścieraniem i kawitacją. Czynniki powodują pogarszanie się stanu pomp i przyspieszają ich zużycie, co prowadzi do obniżenia sprawności, podniesienia zużycia energii i ogólnych kosztów eksploatacji wyposażenia. W razie niepodjęcia odpowiednich działań na czas dochodzi do uszkodzeń części pompy, które ostatecznie prowadzą do awarii sprzętu.

  Minimalizacja obniżenia sprawności stanowi zatem ważny czynnik dla producentów i użytkowników końcowych pomp. Ubytki sprawności hydraulicznej mają największy wpływ na obniżanie sprawności ogólnej (od ok. 9% w przypadku pomp z przepływem mieszanym do 20 % w przypadku pomp z przepływem promieniowym). Technologie powłok mogą minimalizować te ubytki, podnosić sprawność pomp i zapewniać ograniczenie kosztów operacyjnych.

  Zabezpieczenie przez erozją i korozją oraz podnoszenie sprawności

  W urządzeniach przepływowych do cieczy, odizolowanie powierzchni metalowej od jej środowiska stanowi jedyny sposób znacznego ograniczenia skutków erozji i korozji. Można to uzyskać poprzez zastosowanie powłoki zabezpieczającej ślimak i wirnik pompy. Zabezpieczenie układów pompujących powłokami odpornymi na erozję i korozję pomaga obniżyć utratę skuteczności, znacznie wydłużyć okresy bez konserwacji i wydłużyć okres eksploatacji pompy.

  Zabezpieczenie elementów powłokami polimerowymi firmy Belzona umożliwia przywrócenie wskaźnika przepływu, a nawet podniesienie skuteczności urządzenia w stopniu przewyższającym oryginalną specyfikację. Nasza wysokiej jakości powłoka Belzona 1341 (Supermetalglide) została opracowana z myślą o podnoszeniu sprawności pomp, rur, zaworów i innego wyposażenia przepływowego do cieczy oraz jego zabezpieczaniu przed erozją i korozją.

  Zapewnia on wyjątkowo gładką, powłokę o właściwościach hydrofobowych 15-krotnie gładszą niż stal nierdzewna. Jego właściwości ograniczające turbulencję i napięcie powierzchniowe potwierdziły próby przeprowadzone przez niezależne laboratorium. Jednocześnie powłoka zabezpiecza przed erozją i korozją w przyszłości, przez co jej bezpośredni wpływ na podniesienie sprawności utrzymuje się przez długi czas, ograniczając zużycie energii i zapewniając ograniczenie kosztów operacyjnych.

  Laboratorium British National Engineering Laboratories (NEL) przeprowadziło próby, używając pompy z zasysaniem tylnym z przewodem zasysającym i króćcami wylotowymi o średnicy 250 mm przed i po zastosowaniu powłoki Belzona 1341 (Supermetalglide). Pompa bez powłoki pracująca z prędkością 1 300 rpm dostarczała 875 m3/h przy wysokości pompowania wynoszącej 26,5 m i ogólnej sprawności szczytowej wynoszącej 83,5% (sprawność ogólną zdefiniowano jako stosunek mocy wyjściowej wody do wejściowej mocy mechanicznej wału pompy).

  Próby pompy z powłoką Belzona 1341 (Supermetalglide)potwierdziły maksymalne podniesienie sprawności szczytowej o 6% oraz ograniczenie zużycia energii w punkcie pracy wynoszące 5,1 kWh. Zakładając, że jej cykl operacyjny wynosi 5000 godzin w skali roku, oszczędność energii w tym okresie wynosi 25 500 kWh.

  Wielu producentów pomp na całym świecie uzyskało podobne wyniki, a opinie dotyczące wyposażenia przemysłowego zabezpieczonego tą powłoką wskazują, że możliwe jest uzyskanie oszczędności przekraczających koszt nowej pompy.

  Materiał Belzona 1341 (Supermetalglide) jest także w coraz szerszym zakresie stosowany przez producentów wyposażenia oryginalnego w celu przedłużenia jego okresu eksploatacji i obniżenia kosztów zużycia energii. Stosowanie materiałów firmy Belzona w nowych urządzeniach zyskuje popularności, gdyż umożliwia uniknięcie czasochłonnej, precyzyjnej obróbki mechanicznej i polerowania, w przypadku gdy konstrukcja nie spełnia specyfikacji oryginalnego projektu pod kątem sprawności.

  Film:

  Galeria zdjęć: