Spajanie na zimno — rozwiązania firmy Belzona

Materiały kompozytowe do napraw metodą spajania są bezpieczną i przystępną cenowo alternatywą spawania.

Spajanie na zimno — rozwiązania firmy Belzona

  Na czym polega technika spajania na zimno?

  Spajanie na zimno polega na łączeniu elementów bez użycia ciepła. Tradycyjne techniki spajania, takie jak spawanie, wymagają użycia wysokiej temperatury wytwarzanej przez łuk elektryczny lub gaz w celu łączenia materiałów poprzez ich miejscowe stopienie i zestalenie. W ramach techniki spajania na zimno stosuje się spoiwa zapewniające trwałe wiązanie materiałów. Zimnoutwardzalne kompozyty firmy Belzona umożliwiają wiązanie materiałów bez użycia ciepła.


  Praktyczna alternatywa dla spawania

  Spawanie jest jedną z najczęściej stosowanych technik łączenia materiałów, jednakże wiąże się z szeregiem wyzwań w zakresie BHPiOŚ, przestojów, a także potencjalnych błędów będących przyczyną awarii.


  Spajanie na zimno — rozwiązania firmy Belzona

  Technikę spajania na zimno firma Belzona po raz pierwszy zastosowała pod koniec lat 50. XX wieku w celu mocowania identyfikatorów wyposażenia. Z czasem udoskonalono materiały pod kątem wytrzymałości termicznej i na obciążenia oraz zapewnienia porównywalnego przylegania i podobnej wytrzymałości na ściskanie jak w przypadku spawania. Spajanie na zimno uznaje się obecnie za pełnoprawny zamiennik spawania z następujących powodów:

  • Nie powoduje zagrożeń elektrycznych i wywołanych przez iskrzenie i nie wymaga zezwolenia na prace gorące.
  • Spajanie na zimno można zastosować w sytuacji, gdy możliwość cięcia i spawania ogranicza potencjalne zagrożenie wybuchem.
  • Szybkie i proste zastosowanie u klienta bez specjalnego wyposażenia sprawia, że spajanie na zimno jest idealnym rozwiązaniem w razie napraw awaryjnych i w strefach o ograniczonym dostępie.
  • Nie wymaga obróbki maszynowej u klienta, odprężania i obróbki cieplnej połączenia.
  • Spoiwa stosowane do spajania na zimno dopasowują się do nieregularnych kształtów i podłoży, wypełniając puste przestrzenie pomiędzy elementami. Zapewnia to 100% styczność, co przekłada się na podniesienie nośności.
  • System nie zawiera rozpuszczalników, ma postać całkowicie stałą i jest przyjazny dla środowiska.

  Proste rozwiązanie złożonych problemów

  Zastosowanie techniki spajania na zimno jest proste — produkty firmy Belzona stanowią spoiwo trwale łączące dwie powierzchnie. Ta prosta technika umożliwia szybkie rozwiązanie złożonych problemów w wielu różnorakich sytuacjach, stanowiących wyzwania.

  Jednym z przykładów jest technologia odnawiania pokładów z użyciem płyt spajanych na zimno opracowana na początku lat 2000. z zastosowaniem wielu płyt spajanych do podłoża z użyciem materiału firmy Belzona w celu uzyskania nowej powierzchni.

  Opracowano i przetestowano podczas prób i w ramach praktycznych zastosowań szereg innych aplikacji, takich jak podkładki dystansujące i absorbujące o nieregularnych kształtach, odbudowa konstrukcji i trwałe spajanie elementów wyposażenia i konstrukcji w agresywnych i wymagających warunkach.

  Technika spajania na zimno firmy Belzona została zaakceptowana jako rozwiązanie o charakterze stałym i jest stosowana od 1984 r. na wszystkich jednostkach zarejestrowanych przez towarzystwo Germanisher Lloyd.

  Film:

  Galeria zdjęć: