Zawory, elementy rurowe i instalacje

Utwardzalne na zimno materiały kompozytowe i powłoki do naprawiania i zabezpieczania zaworów, rur i instalacji uszkodzonych pod wpływem erozji, korozji i oddziaływania substancji chemicznych. 

Zawory, elementy rurowe i instalacje

Konserwacja rur ma krytyczne znaczenie w każdym przemyśle i obiekcie. Częstymi przyczynami uszkodzenia i zniszczenia elementów rurowych, zaworów i instalacji mogą być uderzenia i przemrożenie, korozja, erozja oraz oddziaływanie substancji chemicznych.

Firma Belzona ma w ofercie całą gamę zimnoutwardzalnych materiałów kompozytowych do napraw oraz powłok epoksydowych opracowanych z myślą o zapewnianiu wyjątkowej ochrony przed erozją i korozją wykazujących przy tym doskonałą odporność na działanie substancji chemicznych. Materiały te mogą być wykorzystane do regeneracji obudów zaworów, prowadnic i suwaków, membran i kompensatorów mieszkowych oraz jako powłoki zabezpieczające przed dalszymi uszkodzeniami.

Zimnoutwardzalne materiały kompozytowe do naprawy mogą być stosowane do wzmacniania osłabionych lub zniszczonych przez perforację rur. Nasze wszechstronne rozwiązania obejmują nakładanie łat na uszkodzone obszary oraz stosowanie wzmocnionych osłon firmy Belzona idealnych do trwałej naprawy niskociśnieniowego wyposażenia nieodgrywającego krytycznej roli.  Gdy potrzebna jest naprawa w pełni zgodna z normami ISO 24817 i ASME PCC-2, polecamy materiał Belzona SuperWrap II . To doskonała alternatywa dla spawania pozwalająca skrócić przestoje dostosowana do międzynarodowych norm. System ten może być stosowany zarówno w zimnym, jak i ciepłym klimacie, a także w szerokim zakresie temperatur (do 150°C (302°F)).

Nasze materiały są często wykorzystywane do odbudowy uszkodzonych powierzchni przylgowych kołnierzy narażonych na działanie żrących substancji chemicznych, korozję szczelinową, korozję galwaniczną oraz oddziaływanie pary wysokoprężnej.  Jeśli potrzebne jest trwałe zabezpieczenie przed wpływem środowiska zewnętrznego, kołnierze, mocowania i powiązane z nimi elementy rurowe mogą zostać zabezpieczone powłoką umożliwiającą zdejmowanie i ponowne uszczelnianie opracowaną z myślą o eliminacji wilgoci i zapobieganiu korozji atmosferycznej, galwanicznej oraz szczelinowej. System ten obejmuje wytrzymałą i elastyczną powłokę wierzchnią Belzona 3411 (Encapsulating Membrane) oraz środek Belzona 8411 zapobiegający korozji.

Rozwiązania firmy Belzona opracowane z myślą o elementach rurowych obejmują:

 • Natychmiastowe usuwanie przecieków bez konieczności wstrzymywania produkcji
 • Trwałą naprawę rur za pomocą kompozytów epoksydowych do spajania płyt
 • Kompozytowe osłony rur do naprawy rur w warunkach wysokiego ciśnienia spełniające normy ISO24817 i ASME PCC2
 • Spajanie osłon i elementów dystansowych rur
 • Odbudowę skorodowanych lub odkształconych powierzchni przylgowych kołnierza w celu przywrócenia szczelności
 • Elastyczny, zdejmowalny system zabezpieczający do osłon kołnierzy
 • Specjalistyczne kompozyty do naprawy, które mogą być nakładane na podłoża zanieczyszczone olejem, mokre i podwodne, a także na gorące rury
 • Zabezpieczanie przed korozją od wewnątrz
 • Stosowane w płynie powłoki do pokrywania otulin
 • Zabezpieczanie przed korozją zewnętrzną, w tym korozją pod izolacją

Rozwiązania firmy Belzona opracowane z myślą o zaworach i instalacjach obejmują:

 • Naprawę gniazd zaworów, zabezpieczanie powierzchni przylgowych, tulei i gniazd dławików
 • Odbudowę prowadnic i suwaków zaworów
 • Uszczelnianie u klienta systemów kompensatorów i elastycznych mieszków
 • Naprawę poważnych uszkodzeń spowodowanych przez erozję
 • Naprawę i regenerację pękniętych korpusów zaworów
 • Zabezpieczenie wyposażenia od wewnątrz i od zewnątrz przed erozją, kawitacją, oddziaływaniem substancji chemicznych i wysoką temperaturą
 • Odlewanie uszczelnień i uszczelek odpowiadających konkretnym potrzebom z użyciem materiałów do naprawy elementów gumowych

Nasze niezawierające rozpuszczalników, stosowane na zimno materiały do napraw nie wymagają prac gorących i umożliwiają prostą, bezpieczną aplikację, minimalizując jednocześnie koszty i przestoje. Powłoki epoksydowe firmy Belzona ze składnikami ceramicznymi mogą być wykorzystywane do zapewniania wyjątkowej odporności na zniszczenia, a także na erozję, korozję i działanie substancji chemicznych w szerokim zakresie temperatur.

Film:

Galeria zdjęć: