Belzona 1821 (Fluid Metal)

Epoksydowy system powłokowy stosowany z kruszywami firmy Belzona zapewniający właściwości przeciwpoślizgowe do stosowania na powierzchniach metalowych.

Belzona 1821 (Fluid Metal)

Dwuskładnikowa, stosowana w płynie żywica epoksydowa opracowana do napraw i stosowania systemów zwiększających przyleganie na powierzchniach metalowych maszyn, wyposażenia i chodników. Ten niezawierający rozpuszczalników materiał jest idealny do zastosowań, w ramach których wymagane jest ograniczenie poślizgów, odporność chemiczna oraz odporność na zużycie.

Powłoka jest stosowana wraz z kruszywami firmy Belzona zapewniającym podniesienie przylegania i ograniczenie poślizgów. Materiał Belzona 1821 (Fluid Metal) można łatwo mieszać i stosować ręcznie bez użycia specjalistycznych narzędzi. Utwardza się w temperaturze otoczenia, co eliminuje potrzebę wykonywania prac gorących.

Główne zalety:

 • Stosowanie i utwardzanie w temperaturze otoczenia — bez konieczności wykonywania prac gorących.
 • Doskonałe przyleganie do powierzchni metalowych, w tym aluminiowych.
 • Doskonała odporność na zużycie i odporność chemiczna.
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie.
 • Ogranicza zagrożenie wypadkami.
 • Wytrzymałe kruszywo przeciwpoślizgowe, które w przeciwieństwie do taśm przylepnych nie ulega odrywaniu czy wycieraniu.
 • Materiał nie zawiera rozpuszczalników i jest niskozapachowy. Umożliwia przeprowadzanie prac w strefach ogólnie dostępnych.
 • Powierzchnia nie ulega ścieraniu.
 • Może być stosowany wraz z kruszywami Belzona Supergrip i Superfoot.

Zastosowania materiału Belzona 1821 (Fluid Metal) obejmują:

 • Systemy podnoszące przyleganie bębnów napędowych przenośników, wałków, chwytaków wózków widłowych i dynamometrów.
 • Przeciwpoślizgowe powłoki podłogowe chodników metalowych i drogach ewakuacyjnych.
 • Powłoki podnoszące bezpieczeństwo na stopniach pojazdów, mostkach i rampach ładunkowych.

* W przypadku wszystkich produktów mogą obowiązywać ograniczenia lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.


Więcej informacji:

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie Belzona 1821 (Fluid Metal), skontaktuj się z nami lub znajdźlokalnego dystrybutora.

Możesz zarejestrować się w Belzona Connect, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, w tym kart charakterystyki substancji chemicznych i instrukcji użycia.

Galeria zdjęć:

Dokumentacja produktów:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking tutaj.