Belzona 1392 (Ceramic HT2)

Odporna na erozję, korozję i oddziaływanie substancji chemicznych powłoka epoksydowa do wyposażenia funkcjonującego w wysokich temperaturach i w zanurzeniu.

Belzona 1392 (Ceramic HT2)

Dwuskładnikowa powłoka epoksydowa odporna na oddziaływanie wysokiej temperatury opracowana do zabezpieczania powierzchni metalowych przed erozją i korozją o doskonałej odporności chemicznej. Materiał Belzona 1392 (Ceramic HT2) jest odporny na oddziaływanie wody, roztworów wodnych, substancji węglowodorowych w wodzie zanieczyszczonej kwasami i substancji węglowodorowych w temperaturze 120°C (248°F) w stałym zanurzeniu.

Ta prosta do zastosowania powłoka epoksydowa może być nakładana przy pomocy pędzla lub aplikatora, co eliminuje konieczność stosowania specjalistycznych narzędzi, a na dodatek utwardza się w temperaturze otoczenia.

Główne zalety:

 • Odporność na wysoką temperaturę — nadaje się do zastosowań w temperaturze do 120°C (248°F).
 • Doskonała odporność chemiczna na oddziaływanie wody zanieczyszczonej kwasami / substancjami węglowodorowymi.
 • Zapewnia doskonałe zabezpieczenie przed erozją i korozją
 • Odporność na gwałtowny spadek ciśnienia i oddziaływanie pary
 • Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa
 • Proste proporcje mieszania
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie.
 • Zastosowanie i utwardzanie w temperaturze otoczenia — bez konieczności wykonywania prac gorących.
 • Bez skurczu, rozszerzalności i ugięcia pod obciążeniem
 • Doskonałe przyleganie do wielu powierzchni sztywnych, w tym stalowych, ze stali nierdzewnej, ze stali specjalistycznych i innych

Zastosowania materiału Belzona 1392 (Ceramic HT2) obejmują:

 • Odporne na wysokie temperatury wykładziny zbiorników procesowych, wież destylacyjnych, wymienników ciepła, osadników i skruberów eksploatowanych w zanurzeniu.
 • Zabezpieczanie pomp, zaworów, zbiorników wody gorącej i separatorów przed erozją i korozją oraz oddziaływaniem substancji chemicznych.
 • Zabezpieczanie studzienek i stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych przed ich oddziaływaniem

* W przypadku wszystkich produktów mogą obowiązywać ograniczenia lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.


Więcej informacji:

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie Belzona 1392 (Ceramic HT2), skontaktuj się z nami lub znajdźlokalnego dystrybutora.

Możesz zarejestrować się w Belzona Connect, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, w tym kart charakterystyki substancji chemicznych i instrukcji użycia.

Galeria zdjęć:

Dokumentacja produktów:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking tutaj.