Przemysł wydobywczy

Epoksydowe kompozyty firmy Belzona do naprawiania elementów metalowych i gumowych oraz powłoki i wykładziny zostały specjalnie opracowane do naprawiania i zabezpieczania wyposażenia w przemyśle wydobywczym.

Przemysł wydobywczy

Materiały z całej gamy polimerowych kompozytów do naprawiania elementów metalowych i gumowych oraz trwałych powłok i wykładzin ochronnych firmy Belzona są stosowane w przemyśle wydobywczym od kilkudziesięciu lat. Są one zaprojektowane z myślą o wyjątkowo skutecznym zabezpieczaniu wyposażenia eksploatowanego w ekstremalnie niesprzyjających środowiskach przed erozją, korozją i ścieraniem. Charakteryzują się również odpornością na działanie substancji chemicznych. Firma Belzona oferuje opłacalne rozwiązania obniżające przestoje i koszty robocizny, a także eliminujące konieczność wymiany wyposażenia.

Regeneracja i zabezpieczanie wyposażenia do substancji stałych

Wyposażenie do substancji stałych jest stale narażone na poważne zużycie z uwagi na charakter przetwarzanych materiałów. Firma Belzona oferuje całą gamę materiałów do naprawiania elementów metalowych i gumowych. Można je stosować do naprawiania i zabezpieczania przenośników ślimakowych, przenośników taśmowych i wałków napędowych.

Kompozyty do napraw, takie jak wzmacniany składnikiem ceramicznym materiał Belzona 1811 (Ceramic Carbide), zostały opracowane z myślą o naprawianiu uszkodzonych przenośników ślimakowych i zapewnianiu trwałej odporności na ścieranie. Materiały firmy Belzona do naprawiania elementów gumowych, w tym Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer) i Belzona 2311 (SR Elastomer), mogą być stosowane do napraw elastycznych, np. zużytych przenośników taśmowych i opon przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach, bez konieczności wulkanizacji na gorąco lub demontażu wyposażenia. Ponadto dzięki zastosowaniu systemów przeciwpoślizgowych, takich jak Belzona 1821 (Fluid Metal), można wyeliminować poślizgi taśmy i zabezpieczyć wałki napędowe przed ścieraniem i korozją.

Naprawianie i zabezpieczanie wyposażenia uszkodzonego pod wpływem ścierania

Odporne na ścieranie wykładziny firmy Belzona mogą być stosowane do naprawiania i zabezpieczania kolanek rur, zsuwni i zbiorników lejowych. Opracowany w celu znacznego ograniczania skutków ścierania, stosowany jako wykładzina ochronna materiał Belzona 1812 (Ceramic Carbide FP) pozwala oszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy.

Gdy potrzebne jest zabezpieczenie przed uderzeniami, można zastosować materiały Belzona z serii 2000 stanowiące wykładzinę ochronną zabezpieczającą przed uszkodzeniami pod wpływem uderzeń. Są one wytrzymałe, elastyczne, łatwe do nakładania i szybko utwardzalne, dlatego ich zastosowanie w przypadku powstania uszkodzeń trwa o wiele krócej niż wymiana wyposażenia.

Naprawianie i zabezpieczanie wyposażenia do cieczy i gazów

Elementom poważnie uszkodzonych pomp eksploatowanych w przemyśle wydobywczym, w tym pomp próżniowych z pierścieniami cieczy i pomp wirnikowych, można przywrócić pierwotny profil . Pompy można również zabezpieczyć przed skutkami erozji, korozji, oddziaływania substancji chemicznych oraz zniszczenia. Materiały zimnoutwardzalne, takie jak Belzona 1212, mogą być wykorzystywane do naprawiania pęknięć i perforacji pompy u klienta, a materiały, takie jak Belzona 1311 (Ceramic R-Metal), do zapewniania doskonałej odporności na działanie substancji chemicznych.

Powłoki ceramiczne firmy Belzona, takie jak Belzona 1321 (Ceramic S-Metal), zapewniają trwałą odporność na erozję i korozję. Z kolei produkt Belzona 1341 (Supermetalglide) podnosi sprawność nowych pomp o nawet 7%, a wyposażenie regenerowane o nawet 20%.

Naprawianie wyposażenia mechanicznego

Wyposażenie mechaniczne narażone na drgania łożysk, zużycie i niedostateczne smarowanie, np. wały i silniki, można naprawiać z użyciem produktów z szerokiej gamy materiałów stosowanych na zimno. Np. produkt Belzona 1131 (Bearing Metal) zmniejsza tarcie przy rozruchu poprzez zatrzymanie smaru. Usterki gniazd łożysk można szybko usunąć za pomocą materiałów szybko utwardzalnych, takich jak Belzona 1212, opracowanych z myślą o naprawach awaryjnych i ograniczaniu przestojów.

Zabezpieczanie przed oddziaływaniem substancji chemicznych

Kompozyty epoksydowe do napraw i powłoki firmy Belzona zapewniają wyjątkową odporność chemiczną na szereg żrących substancji chemicznych wyposażenia, takiego jak zbiorniki zasobnikowe substancji chemicznych i reaktory zbiornikowe. Np. powłoki, takie jak Belzona 4311 (Magma CR1), nadają się idealnie do zabezpieczania dodatkowych stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych przed skażonymi substancjami chemicznymi, a produkt Belzona 5811 (Immersion Grade) sprawdza się w przypadku wyposażenia eksploatowanego w ciągłym zanurzeniu.

Rozwiązania w dziedzinie elementów dystansujących i podlewek

Ze względu na intensywne uderzenia i drgania występujące w przemyśle wydobywczym często może dochodzić do rozosiowania maszyn i wyposażenia, co prowadzi do utraty wydajności i uszkodzeń wyposażenia. W przypadku obluzowanych sworzni łożyskowych i gniazd tulei oraz źle dopasowanych komponentów idealnym rozwiązaniem jest produkt Belzona 1111 (Super Metal), podczas gdy Belzona 7111, materiał do wylewania podlewek, jest specjalnie opracowany w taki sposób, aby rozlewał się równo na nierównych powierzchniach. Po utwardzeniu zapewnia maksymalnie stabilną podstawę pod wyposażenie.

Konserwacja obiektów

Materiały firmy Belzona to opłacalne rozwiązanie problemów w zakresie konserwacji. Minimalizują one przestoje, koszty robocizny oraz wymiany wyposażenia, jednocześnie optymalizując wydajność i niezawodność. Firma Belzona zapewnia rozwiązania do napraw i zabezpieczania opracowane z myślą o obiektach, takie jak:

  • Stosowana w płynie, elastyczna membrana do dachów zabezpieczająca budynki, konstrukcje oraz izolacje przed działaniem czynników atmosferycznych
  • Systemy do naprawiania i zabezpieczania betonu oraz kamienia
  • Polimery stanowiące barierę środowiskową do zabezpieczania przed wpływem środowiska i ograniczania jego negatywnego oddziaływania
  • Polimery do zabezpieczania powierzchni w celu redukcji ryzyka poślizgnięcia

Film:

Galeria zdjęć: