Belzona 1391S

Nakładana metodą natryskową powłoka epoksydowa chroniąca przed korozją wyposażenie funkcjonujące w wysokich temperaturach i w zanurzeniu. 

Belzona 1391S

Dwuskładnikowa powłoka epoksydowa do stosowania metodą natryskową zapewniająca odporność na korozję wyposażenia eksploatowanego w wysokiej temperaturze — do 110°C (230°F) — i stałym zanurzeniu. Ta niezawierająca rozpuszczalników powłoka zapewnia doskonałą odporność na wiele rodzajów roztworów wodnych, substancji węglowodorowych oraz procesowych substancji chemicznych. Może być w prosty sposób wymieszana i zastosowana metodą gorącego natrysku bezpowietrznego, a na dodatek utwardza się w temperaturze otoczenia, co ogranicza przestoje.

Główne zalety:

 • Możliwość zastosowania w wysokiej temperaturze w zanurzeniu.
 • Szybkie zastosowanie metodą natrysku powoduje ograniczenie przestojów.
 • Doskonała odporność na oddziaływanie wielu rodzajów substancji chemicznych.
 • Doskonała odporność na korozję.
 • Stosowanie i utwardzanie w temperaturze otoczenia — bez konieczności wykonywania prac gorących.
 • Odporna na gwałtowny spadek ciśnienia i oddziaływanie pary w temperaturze do 210°C (410°F)
 • Doskonała odporność na odspajanie katodowe.
 • Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa
 • Bez skurczu, rozszerzalności i ugięcia pod obciążeniem
 • Doskonałe przyleganie do wielu powierzchni metalowych, w tym ze stali węglowej, nierdzewnej oraz stali specjalistycznych.

Zastosowania materiału Belzona 1391S obejmują:

 • Odporne na wysokie temperatury powłoki separatorów w procesie produkcji ropy, zbiorników zrzutowych pochodni i parowników eksploatowanych w zanurzeniu.
 • Zabezpieczanie przed korozją pod wpływem różnorakich substancji chemicznych wyposażenia, takiego jak zbiorniki bojlerów i wymienniki ciepła eksploatowane w wysokiej temperaturze.

* W przypadku wszystkich produktów mogą obowiązywać ograniczenia lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.


Więcej informacji:

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie Belzona 1391S, skontaktuj się z nami lub znajdźlokalnego dystrybutora.

Możesz zarejestrować się w Belzona Connect, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, w tym kart charakterystyki substancji chemicznych i instrukcji użycia.

Film:

Galeria zdjęć:

Dokumentacja produktów:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking tutaj.