Belzona 5841

Powłoka epoksydowa wymagająca minimalnego przygotowania powierzchni do napraw u klienta i zabezpieczania gorących powierzchni metalowych narażonych na korozję pod izolacją. 

Belzona 5841

Dwuskładnikowa powłoka epoksydowa opracowana z myślą o doskonałym zabezpieczeniu gorących powierzchni metalowych przed korozją pod izolacją. Niewymagająca starannego przygotowania podłoża powłoka, którą można stosować przy użyciu pędzla bezpośrednio na powierzchniach gorących o temperaturze 30°C to 80°C (86°F–176°F) po ich minimalnym przygotowaniu.

Główne zalety:

  • Zastosowanie pędzlem u klienta bez wyłączania wyposażenia z eksploatacji przy minimalnym przygotowaniu podłoża.
  • Doskonałe zabezpieczenie powierzchni przed korozją pod izolacją w temperaturze do 80°C (176°F)
  • Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.
  • Szybkoutwardzalny system zapewniający szybką ponowną izolację wyposażenia.
  • Dobra odporność na wiele rodzajów substancji chemicznych.
  • Doskonałe przyleganie, także do metalowych powierzchni przygotowanych ręcznie, w tym ze stali nierdzewnej, węglowej, aluminium, mosiądzu i miedzi.
  • Dobre przyleganie do powłoki z materiału Belzona 5851 (HA-Barrier)* w strefach nałożenia.

Zastosowania materiału Belzona 5841 obejmują:

  • Zapobieganie korozji pod izolacją. 
  • Trwałe zabezpieczanie przed korozją elementów rurowych i wyposażenia eksploatowanego w wysokiej temperaturze.
  • Stosowane u klienta zewnętrzne powłoki zbiorników procesowych o wysokiej temperaturze podczas ich eksploatacji, co eliminuje przestoje produkcyjne.

*Ponadto oferujemy aktywowaną pod wpływem ciepła powłokę Belzona 5851 (HA-Barrier), która może być stosowana na powierzchniach gorących o temperaturze do 150°C (302°F).

* W przypadku wszystkich produktów mogą obowiązywać ograniczenia lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.


Więcej informacji:

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie Belzona 5841, skontaktuj się z nami lub znajdźlokalnego dystrybutora.

Możesz zarejestrować się w Belzona Connect, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, w tym kart charakterystyki substancji chemicznych i instrukcji użycia.

Galeria zdjęć:

Dokumentacja produktów:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.