Belzona 1331

Powłoka epoksydowa przeznaczona do nakładania metodą natryskową lub pędzlem zabezpieczająca przed erozją i korozją wyposażenie funkcjonujące w stałym zanurzeniu. 

Belzona 1331

Dwuskładnikowa powłoka epoksydowa przeznaczona do nakładania metodą natryskową lub pędzlem, zabezpieczająca przed erozją i korozją wyposażenie funkcjonujące w stałym zanurzeniu w temperaturze do 50°C (122°F). Tę niezawierającą rozpuszczalników powłokę można w prosty sposób wymieszać i zastosować w temperaturze otoczenia jako system jedno- lub dwupowłokowy. Dzięki 24-godzinnej przerwie dzielącej nakładanie pierwszej i drugiej powłoki, możliwe jest szybkie zastosowanie ograniczające przestój.

Dzięki zdolności do grubego, niespływającego pokrycia już przy zastosowaniu jednej warstwy oraz wysokiej odporności na erozję materiał Belzona 1331 sprawdza się idealnie jako epoksydowa powłoka rur zabezpieczająca spoiny obwodowe połączeń wewnętrznych. Ta niezawierająca składników wypełniających i stosowana metodą natryskową powłoka nowej generacji, zapewnia wytrzymałe zabezpieczenie powłoką ceramiczną, nie powodując zużycia czy uszkodzeń sprzętu natryskowego.

Główne zalety:

 • Doskonała odporność na erozję i korozję w zanurzeniu.
 • Szybkie zastosowanie metodą natrysku bezpowietrznego bez zużycia sprzętu natryskowego. O ile jest to wymagane, może być także stosowana przy użyciu pędzla.
 • Może być stosowana jako system jedno- lub dwupowłokowy. Czas oddzielający nałożenie pierwszej i drugiej powłoki wynosi 24 godziny.
 • Zdolność do grubego krycia przy zastosowaniu jednej niespływającej powłoki (> 1250 mikronów).
 • Doskonała odporność na odspajanie katodowe.
 • Doskonała elastyczność, twardość i odporność na uderzenia.
 • Wyjątkowa odporność na wiele rodzajów substancji chemicznych.
 • Dostępna w jasnych kolorach zapewniających widoczność w ciemnych przestrzeniach podczas zastosowania i inspekcji.
 • Stosowanie i utwardzanie w temperaturze otoczenia — bez konieczności wykonywania prac gorących.
 • Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa
 • Doskonałe przyleganie do większości powierzchni metalowych, w tym ze stali węglowej, nierdzewnej oraz stali specjalistycznych.

Zastosowania materiału Belzona 1331 obejmują:

 • Odporną na erozję i korozję powłokę do zbiorników procesowych, separatorów, pomp, wymienników ciepła i kondensatorów eksploatowanych w zanurzeniu.
 • Powłokę epoksydowa do rur zabezpieczającą spoiny obwodowe połączeń wewnętrznych.
 • Naprawianie zużytych i uszkodzonych zbiorników lejowych i zsuwni.
 • Trwałe zabezpieczanie skruberów przed korozją.

* W przypadku wszystkich produktów mogą obowiązywać ograniczenia lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.


Certyfikaty:

Materiał oznaczony certyfikatem WRAS

Bureau

Więcej informacji:

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie Belzona 1331, skontaktuj się z nami lub znajdźlokalnego dystrybutora.

Możesz zarejestrować się w Belzona Connect, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, w tym kart charakterystyki substancji chemicznych i instrukcji użycia.

Film:

Galeria zdjęć:

Dokumentacja produktów:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.