Jednostki pływające i konstrukcje morskie

Firma Belzona ma w ofercie całą gamę kompozytów do naprawiania oraz zabezpieczania metalu i gumy, a także do naprawiania i zabezpieczania jednostek pływających oraz konstrukcji morskich przed uszkodzeniami spowodowanymi pod wpływem erozji, korozji oraz innych nieprzyjaznych czynników.

Jednostki pływające i konstrukcje morskie

Uszkodzone jednostki pływające i konstrukcje morskie można naprawiać i zabezpieczać przed skutkami erozji, korozji i zużycia z użyciem szerokiej gamy zimnoutwardzalnych kompozytów i powłok do naprawy elementów metalowych i gumowych firmy Belzona. Naprawy te można łatwo i bezpiecznie przeprowadzić u klienta, co pozwala zredukować czas przestojów i eliminuje konieczność wykonywania prac gorących.

Stosowane na zimno kompozyty i powłoki epoksydowe firmy Belzona do naprawiania elementów metalowych i gumowych oferują następujące korzyści:

  • Doskonałe zabezpieczenie przed erozją i korozją
  • Przedłużenie okresu eksploatacji wyposażenia
  • Obniżenie wysokich kosztów wymiany
  • Skrócenie przestojów
  • Stosowanie i utwardzanie w temperaturze otoczenia — bez konieczności wykonywania prac gorących
  • Szybkie utwardzanie, nawet poniżej linii wodnej
  • Doskonała odporność na wiele rodzajów substancji chemicznych
  • Odporność na wysokie temperatury i uderzenia
  • Doskonałe wiązanie ze stalą, stalą nierdzewną, brązem, miedzią, tworzywami wzmacnianymi włóknem szklanym (GRP), tworzywami wzmacnianymi włóknem (FRP), żeliwem i wieloma innymi materiałami

Naprawianie i zabezpieczanie wyposażenia i konstrukcji

Epoksydowe kompozyty do napraw i powłoki firmy Belzona zapewniają trwałą odporność na erozję i korozję elementom wyposażenia morskiego wykorzystywanym w środowisku sprzyjającemu korozji — od pionów wznoszących na platformach wiertniczych do pali nabrzeży.

Do naprawiania systemów eksploatowanych pod ciśnieniem i krytycznych dla bezpieczeństwa można wykorzystać produkt Belzona SuperWrap II zgodny z normami ISO 24817 oraz ASME PCC-2. System ten jest jednym z najbardziej wytrzymałych kompozytowych systemów osłon rur. Nadaje się do zabezpieczania rur i zbiorników, także tych o złożonej geometrii. Umożliwia również naprawę ubytków i perforacji ścian, eliminując konieczność prac gorących polegających na cięciu i spawaniu. System sprawdza się w różnych warunkach klimatycznych i w szerokim zakresie temperatur (do 150°C (302°F)).

Kompozyty do naprawiania elementów gumowych firmy Belzona, np. Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer), oferują wyjątkową odporność na uderzenia. Stanowią alternatywną metodę naprawy elementów wyposażenia i odbijaczy pokrytych gumą eliminującą konieczność wulkanizacji, a przy tym zachowują wytrzymałość naprawianego elementu. Firma Belzona oferuje także oparte na spajaniu na zimno rozwiązania do mocno zniszczonych i uszkodzonych przez korozję pokładów stanowiące szybką i bezpieczną alternatywę dla wymiany wyposażenia.

Morskie elektrownie wiatrowe są narażone na znaczne uszkodzenia pod wpływem erozji i korozji z uwagi na fakt, że są eksploatowane w strefach rozbryzgów. Produkty firmy Belzona z gamy materiałów niewymagających starannego przygotowania podłoża, np. Belzona 1212, nadają się idealnie do naprawiania uszkodzonych elementów metalowych i zabezpieczania odsłoniętych lub przeciekających komponentów podstawy lub wieży turbiny wiatrowej. Pokrycie powierzchni materiałem Belzona 5831 (ST-Barrier) tworzy również odporną na korozję barierę chroniącą wyposażenie eksploatowane w zanurzeniu lub narażone na kontakt z roztworami wodnymi.

Naprawianie i zabezpieczanie układów napędowych i przekładni

Naprawę układów napędowych jednostek morskich uszkodzonych pod wpływem korozji umożliwia szereg kompozytów epoksydowych do napraw firmy Belzona powstrzymujących korozję wyposażenia, takiego jak pędniki wodnorzutowe, dysze Korta lub stery strumieniowe dziobowe, a jednocześnie eliminujących korozję galwaniczną poprzez zaizolowanie odsłoniętych elementów metalowych.

Materiały, takie jak Belzona 1121 (Super XL-Metal)Belzona 1111 (Super Metal) i Belzona 1321 (Ceramic S-Metal), są idealne do formowania wyposażenia, takiego jak czopy, gniazda łożysk i gniazda tulei, ponieważ zawierają składniki wyłącznie w postaci stałej, co zapobiega ich kurczeniu się.

Płetwy sterowe, stabilizatory kołysania i dysze Korta są narażone na poważne uszkodzenia w wyniku kawitacji. Idealnym materiałem do zabezpieczania przed tego typu uszkodzeniami jest produkt Belzona 2141 (ACR-Fluid Elastomer). Naprawę uszkodzeń tulei cylindrów pod wpływem kawitacji bez konieczności wykonywania prac gorących umożliwiają zimnoutwardzalne materiały firmy Belzona, np. Belzona 1391T.

Produkt Belzona 7111 można zastosować przy osiowaniu ciężkiego wyposażenia lub posadowieniu układów napędowych na jednostkach pływających i konstrukcjach morskich. Ten specjalnie opracowany materiał zawierający wyłącznie składniki w postaci stałej do podlewek/fugowania jest odporny na szok fizyczny i termiczny często występujący w środowisku morskim.

Wyposażenie pomocnicze

Kompozyty do naprawy elementów metalowych firmy Belzona są często wykorzystywane do naprawy powstałych pod wpływem korozji i erozji uszkodzeń wyposażenia pomocniczego znajdującego się na jednostkach pływających, takiego jak wymienniki ciepła, zawory i pompy. W celu zapewnienia najlepszych rezultatów i doskonałego zabezpieczenia dostępna jest szeroka gama powłok epoksydowych charakteryzujących się odpornością na erozję, korozję, oddziaływanie substancji chemicznych oraz temperaturę.

Nasze wewnętrzne powłoki epoksydowe nakładane metodami ręcznymi i natryskowymi do pokrywania wnętrza zbiorników pozwalają szybko zabezpieczyć nawet duże zbiorniki. Wiele naszych powłok jest dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną.

Film:

Galeria zdjęć: