Certyfikaty i zasady

Firma Belzona przestrzega międzynarodowych norm w dziedzinie jakości i ochrony środowiska.

Certyfikaty

Pozostając w czołówce innowacji i rozwoju rozwiązań w zakresie napraw, zabezpieczeń i konserwacji w przemyśle, firma Belzona zachowuje zgodność z międzynarodowymi normami jakości i wymogami środowiskowymi. Firma Belzona zapewnia, iż jej działalność nie powoduje zagrożeń dla ludzi, społeczeństwa ani środowiska. Produkty firmy są zawsze najwyższej jakości, a obsługa klientów na doskonałym poziomie.

W związku z tym firma Belzona wprowadziła Zasadę SHEQ podkreślającą jej kluczowe pryncypia w sferze bezpieczeństwa, zdrowia, odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego oraz zapewniania materiałów najwyższej jakości. W rezultacie firma Belzona działa zgodnie z normami ISO, zapewniając realizację tych kluczowych pryncypiów w jej działalności. Akredytacja firmy Belzona w ramach normy ISO 9001 ma kluczowe znaczenie dla tej zasady. Odzwierciedlają ją systemy zarządzania umożliwiające zapewnianie materiałów najwyższej jakości, profesjonalnej obsługi klienta oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Firma Belzona jest dumna z tego, że przeznacza znaczną ilość czasu, pracy i inwestycji kapitałowych w środki trwałe ograniczające emisję substancji chemicznych (LZO, izocyjanianów itp.), które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. W związku z tym, że substancje chemiczne stanowią integralny element produkcji materiałów firmy Belzona, jesteśmy świadomi powagi zobowiązań do spełniania i chcemy przewyższać wymogi w zakresie ochrony środowiska. Uzyskanie akredytacji zgodnej z normą ISO 14001 umożliwia weryfikację aktualnych osiągnięć firmy oraz zaangażowania w sferze podejmowania inicjatyw prośrodowiskowych w przyszłości.

Uznawane w skali międzynarodowej certyfikaty dotyczące poszczególnych produktów publikujemy na dotyczących ich stronach. Ponadto, na życzenie możemy udostępnić dalsze certyfikaty dotyczące określonych klientów i branż. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o bezpośredni kontakt z nami lub z lokalnym przedstawicielem firmy Belzona.

Certyfikaty