Belzona 4521 (Magma-Flex Fluid)

Materiał epoksydowy do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w różnych powierzchniach, w tym betonowych, ceglanych i kamiennych.  

Belzona 4521 (Magma-Flex Fluid)

Szybkoutwardzalny, dwuskładnikowy materiał do uszczelniania opracowany pod kątem skutecznego uszczelniania dylatacji i przerw roboczych w powierzchniach betonowych, z kamienia cegły i innych. Ten niezawierający rozpuszczalników materiał stanowi opłacalną i skuteczną alternatywę dla konwencjonalnych mas uszczelniających i uszczelnień, zapewniając szczeliny o elastyczności sięgającej 25% o doskonałej odporności chemicznej i na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Nie wymaga prac gorących i szybko się utwardza, zapewniając bezpieczne i proste zastosowanie.

Główne zalety:

  • Zapewnia szczeliny o elastyczności sięgającej 25%.
  • Ograniczenie przestojów dzięki szybkiemu utwardzeniu.
  • Ograniczenie przyszłych prac konserwacyjnych i eliminacja kosztownego przebudowywania konstrukcji.
  • Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.
  • Stosowanie i utwardzanie w temperaturze otoczenia — bez konieczności wykonywania prac gorących.
  • Doskonała odporność na oddziaływanie czynników atmosferycznych i wielu rodzajów substancji chemicznych.
  • Proste mieszanie i zastosowanie niewymagające specjalistycznych narzędzi.
  • Doskonałe przyleganie do różnych powierzchni, w tym betonowych, ceglanych, kamiennych i stalowych.

Zastosowania materiału Belzona 4521 (Magma-Flex Fluid) obejmują:

  • Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych powierzchni poziomych, takich jak podłogi, nawierzchnie mostów, dróg, parkingów i obiektów przemysłowych.
  • Eliminacja nieszczelności połączeń w dodatkowych strefach bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych.

* W przypadku wszystkich produktów mogą obowiązywać ograniczenia lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.


Więcej informacji:

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie Belzona 4521 (Magma-Flex Fluid), skontaktuj się z nami lub znajdźlokalnego dystrybutora.

Możesz zarejestrować się w Belzona Connect, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, w tym kart charakterystyki substancji chemicznych i instrukcji użycia.

Galeria zdjęć:

Dokumentacja produktów:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.