Przemysł papierniczy

Wyposażenie stosowane w przemyśle papierniczym można zabezpieczać przed ścieraniem, erozją, korozją, wysoką temperaturą oraz oddziaływaniem substancji chemicznych, stosując epoksydowe i poliuretanowe kompozyty do napraw oraz powłoki firmy Belzona.

Przemysł papierniczy

Zakłady produkcyjne sektora papierniczego są narażone na liczne problemy związane z konserwacją z uwagi na panujące w nich środowisko sprzyjające korozji. Wyposażenie niszczejące pod wpływem zużycia, erozji, korozji, wysokiej temperatury i zagrożeń chemicznych można konserwować za pomocą wszechstronnych kompozytów do napraw i powłok ochronnych firmy Belzona.

Nasze materiały zimnoutwardzalne dostarczają rozwiązania w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia eksploatowanego w różnych warunkach, a przy tym ograniczają przestoje, koszty robocizny, a także eliminują konieczność wymiany wyposażenia.

Regeneracja i zabezpieczanie wyposażenia do substancji stałych

Wyposażenie do substancji stałych, takie jak korarki, zbiorniki lejowe, przenośniki ślimakowe, przenośniki taśmowe czy wałki napędowe, są szczególnie narażone na ścieranie i zużycie z uwagi na charakter materiałów, do obróbki których służą. Wyposażenie tego typu można naprawić i zabezpieczyć za pomocą produktów z szerokiej gamy materiałów firmy Belzona do naprawy elementów metalowych i gumowych.

Wytrzymałe kompozyty do napraw, takie jak Belzona 1811 (Ceramic Carbide), są opracowane do naprawiania uszkodzonych przenośników ślimakowych i zapewniają trwałą odporność na ścieranie. Materiały firmy Belzona do naprawiania elementów gumowych, takie jak Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer) i Belzona 2311 (SR Elastomer), mogą być stosowane do naprawiania elementów elastycznych, np. zużytych lub rozdartych przenośników taśmowych i wałków napędowych bez konieczności demontowania wyposażenia. Ponadto dzięki zastosowaniu systemów przeciwpoślizgowych nasze rozwiązania eliminują poślizgi taśmy, zabezpieczają wałki napędowe przed ścieraniem i korozją, a także ułatwiają przemieszczanie surowca drzewnego.

Naprawianie i zabezpieczanie pomp

W przypadku poważnie uszkodzonych pomp, np. pomp próżniowych z pierścieniem cieczy i pomp wirowych, nasze epoksydowe materiały do napraw oraz powłoki umożliwiają odtworzenie pierwotnego profilu elementów i zabezpieczenie ich przed niszczeniem. Stosowane na zimno kompozyty w postaci pasty do naprawiania metalu firmy Belzona, takie jak Belzona 1111 (Super Metal), mogą być wykorzystane do naprawy pękniętych i przedziurawionych pomp.

Materiały z naszej gamy powłok, takie jak Belzona 1321 (Ceramic S-Metal), zapewniają trwałą odporność na erozję i korozję, a materiał Belzona 1341 (Supermetalglide) podnosi sprawność nowych pomp nawet o 7%. Wyposażenie regenerowane może być sprawniejsze nawet o 20%!

Naprawianie wyposażenia mechanicznego

Wyposażenie mechaniczne, takie jak wały i korpusy suszarni papierniczych, jest narażone na drgania łożysk, zużycie i niedostateczne smarowanie. Problemom tym można zaradzić, stosując materiały do napraw, takie jak Belzona 1111 (Super Metal) i Belzona 1131 (Bearing Metal). Drugi materiał zmniejsza tarcie przy rozruchu poprzez zatrzymanie smaru. Usterki łożysk można szybko usunąć materiałami szybko utwardzalnymi, takimi jak Belzona 1212, opracowanymi z myślą o naprawach awaryjnych.

Zabezpieczanie parowników i wymienników ciepła

Firma Belzona produkuje całą gamę doskonałej jakości materiałów do naprawy parowników i wymienników ciepła uszkodzonych wskutek erozji, korozji, wysokiej temperatury i oddziaływania substancji chemicznych. Nasze zimnoutwardzalne kompozyty mogą być stosowane do regeneracji komponentów, takich jak dna sitowe, powierzchnie przylgowe kołnierzy, skrzynie wodne i pokrywy tylne, narażonych na uszkodzenia pod wpływem erozji i korozji, w tym także korozji galwanicznej.

Materiały odporne na działanie wysokiej temperatury, takie jak Belzona 1511 (Super HT-Metal), są używane do odbudowy wymienników ciepła eksploatowanych w temperaturach do 150°C (302°F). Powłoki ochronne, takie jak Belzona 1321 (Ceramic S-Metal), zostały opracowane z myślą o zabezpieczaniu parowników i wymienników ciepła w stałym zanurzeniu przed erozją w temperaturze do 60°C (140°F).

Naprawianie rębaków tarczowych

Materiały odporne na ścieranie mogą posłużyć do naprawiania i zabezpieczania zużytych, zniszczonych pod wpływem uderzeń rębaków tarczowych, co pozwala udoskonalić proces pulpowania oraz wpływa na poprawę jakości produkowanego papieru. Niezawierające rozpuszczalników kompozyty do napraw, takie jak Belzona 1311 (Ceramic R-Metal), nadają się idealnie do regeneracji zniszczonych kieszeni rębaków tarczowych, zapewniając efektywną produkcję zrębki.

Nasze kompozyty do naprawiania elementów metalowych oraz powłoki nadają się także do innych zastosowań, takich jak:

  • Dodatkowe strefy bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych
  • Betonowe i stalowe elementy konstrukcyjne
  • Nieszczelności rur
  • Wałki transportowe do surowca drzewnego

Galeria zdjęć: