Utrzymanie obiektów

Kompozyty polimerowe do napraw oraz powłoki firmy Belzona umożliwiają naprawianie i zabezpieczanie dachów, ścian, podłóg, wyposażenia, takiego jak rury, pompy, wały i wymienniki ciepła, oraz elementów systemów HVAC.

Utrzymanie obiektów

Firma Belzona zapewnia kluczowe wsparcie osobom odpowiadającym za konserwację obiektów przemysłowych. Obejmuje to dachy, ściany i podłogi budynków, ale także wyposażenie znajdujące się wewnątrz obiektów, w tym rury, pompy, wały i wymienniki ciepła. Personel techniczny może oczywiście liczyć na odpowiednie narzędzia do rozwiązywania potencjalnych problemów.

Cała gama materiałów firmy Belzona została opracowana z myślą o trwałym zabezpieczaniu przed erozją i korozją, a przy tym wyjątkowej odporności na działanie substancji chemicznych. Te wodoodporne, zabezpieczające przed wpływem czynników atmosferycznych, zimnoutwardzalne rozwiązania eliminują ryzyko związane z naprawami wymagającymi wykonywania prac gorących, przedłużają okres eksploatacji wyposażenia, minimalizują przestoje i często pozwalają odroczyć wymianę wyposażenia.

 

Naprawianie i zabezpieczanie dachów

Od 1965 r. stosowane na zimno i w płynie membrany dachowe firmy Belzona są stosowane do skutecznego naprawiania i zabezpieczania uszkodzonych elementów dachu, w tym połączeń, spoin, powierzchni pionowych, szczelin i koryt odpływowych.

Membrany dachowe posiadają znakomite właściwości izolacyjne, wodoodporne i zabezpieczające przed wpływem czynników atmosferycznych, gwarantując trwałą naprawę przecieków dachu, a tym samym eliminując konieczność kosztownej wymiany oraz prac konstrukcyjnych zakłócających funkcjonowanie obiektu. Stosowane w płynie powłoki dachowe firmy Belzona, takie jak Belzona 3111 (Flexible Membrane), zabezpieczają dach na okres ponad 25 lat. Mogą być stosowane niemal wszędzie, także w szkołach, szpitalach i innych budynkach użyteczności publicznej, z uwagi na swój niskozapachowy charakter. To samo dotyczy produktu Belzona 3121 (MR7), rozwiązania do awaryjnego naprawiania dachów. Gwarantuje on doskonałe przyleganie i odporność na działanie czynników atmosferycznych. Ma jeszcze jedną zaletę — można go nakładać nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

 

Naprawianie i zabezpieczanie betonu i kamienia

Firma Belzona oferuje szeroką gamę kompozytów epoksydowych do naprawiania betonu oraz powłok do regeneracji powierzchni uszkodzonych konstrukcji betonowych i kamiennych oraz do zabezpieczania ich przed oddziaływaniem substancji chemicznych i czynników środowiskowych. Z użyciem szybko utwardzalnych materiałów, takich jak Belzona 4111 (Magma-Quartz), można naprawiać różne elementy wewnątrz obiektów, w tym uszkodzone betonowe podłogi, balkony, obluzowane pochwyty i wiele innych. Jeśli konieczne jest wyrównanie dużych, nierównych obszarów spękanych i uszkodzonych podłóg betonowych, można zastosować materiał Belzona 4154 (Bulkfill Resin) z lokalnie pozyskiwanym kruszywem. To niezwykle opłacalne rozwiązanie, szczególnie w przypadku aplikacji na dużą skalę.

Odporne na oddziaływanie substancji chemicznych powłoki epoksydowe firmy Belzona, takie jak Belzona 4311 (Magma CR1), zostały opracowane z myślą o trwałym zabezpieczaniu dodatkowych stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych, kolektorów i krat pomostowych. Poprawiający bezpieczeństwo materiał Belzona 4411 (Granogrip) ogranicza ryzyko poślizgnięć i jest dostępny w wielu kolorach, co zwiększa widoczność.

 

Naprawianie uszkodzonych i zniszczonych betonowych ścian

Zniszczone i uszkodzone betonowe i murowane ściany, kominy i inne betonowe powierzchnie sufitowe można naprawić z użyciem lekkich materiałów, takich jak Belzona 4141 (Magma-Build), co pozwala ograniczyć czas przestojów i eliminuje konieczność kosztownej odbudowy konstrukcji obiektu. Uszkodzone szczeliny dylatacyjne można bez trudu naprawić za pomocą kompozytów do naprawy betonu firmy Belzona, a następnie zabezpieczyć elastomerem Belzona, np. Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer). Dzięki trwałej elastyczności materiału zapewnia on znakomitą odporność na rozrywanie.

Powłoki hydrofobowe, takie jak Belzona 5122 (Clear Cladding Concentrate), umożliwiają długotrwałe zabezpieczenie ścian ceglanych, kamiennych lub betonowych przed wnikaniem wilgoci, jednocześnie pozwalając zachować naturalny wygląd powierzchni. Powłoki stanowiące barierę środowiskową, takie jak Belzona 5111 (Ceramic Cladding) i Belzona 5151 (Hi-Build Cladding), trwale zabezpieczają przed uszkodzeniami fizycznymi, chemicznymi i bakteryjnymi. Można je łatwo nakładać pędzlem lub metodą natrysku — nie są wymagane specjalistyczne narzędzia.

 

Naprawianie i zabezpieczanie wyposażenia znajdującego się w obiektach

Firma Belzona dostarcza całą gamę materiałów do naprawy i ochrony wyposażenia, w tym rurpompwałówwymienników ciepła. Przeciekające rury można łatwo zabezpieczyć, stosując jako otulinę rur materiał Belzona 1111 (Super Metal). Powłoki, takie jak Belzona 1341 (Supermetalglide), służą do zabezpieczania wyposażenia typu wymienniki ciepła i pompy przed skutkami erozji i korozji, a także podnoszą sprawność nowego wyposażenie nawet o 7%. Sprawność pomp regenerowanych może zwiększyć się nawet o 20%.

Rozwiązania firmy Belzona do zniszczonych lub uszkodzonych wałów, takie jak Belzona 1121 (Super XL-Metal), ograniczają przestoje i koszty wymiany wyposażenia oraz zabezpieczają naprawione obszary na wiele lat.

 

Nasze kompozyty do naprawiania elementów metalowych oraz powłoki nadają się także do innych zastosowań, takich jak:

  • Uszczelnianie przecieków i zabezpieczanie silosów
  • Naprawianie i zabezpieczanie elementów dachu, takich jak koryta odpływowe, szczeliny i powierzchnie pionowe
  • Zabezpieczanie przed działaniem czynników atmosferycznych i uszczelnianie świetlików
  • Naprawianie parapetów okiennych i gzymsów
  • Uszczelnianie szczeblin
  • Systemy przeciwpoślizgowe na chodniki i podesty
  • Regeneracja powierzchni ramp załadowczych
  • Powłoki zwiększające bezpieczeństwo dróg ewakuacyjnych
  • Odbudowa i powłoki do wyposażenia HVAC
  • Zabezpieczanie przewodów układów klimatyzacyjnych

Film:

Galeria zdjęć: