Ropa i gaz

Epoksydowe kompozyty firmy Belzona do naprawiania elementów metalowych, a także powłoki i wykładziny, zostały specjalnie opracowane do naprawiania i zabezpieczania wyposażenia w sektorach naftowym i gazowym.   

Ropa i gaz

Szeroka gama produktów firmy Belzona obejmująca kompozyty do naprawiania elementów metalowych oraz powłoki i wykładziny wysokotemperaturowe jest stosowana w sektorach naftowym i gazowym od lat siedemdziesiątych XX wieku. Nasze materiały zostały opracowane specjalnie pod kątem zapewniania doskonałego zabezpieczenia przed erozją i korozją oraz odporności chemicznej wyposażenia eksploatowanego na lądzie oraz na morzu w różnych temperaturach i pod różnymi ciśnieniami. Firma Belzona oferuje opłacalne i skuteczne rozwiązania, które ograniczają przestoje i koszty robocizny, jednocześnie eliminując konieczność wymiany wyposażenia.

Wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczanie zbiorników procesowych 

Powłoki firmy Belzona do zastosowań w podwyższonych temperaturach 60°C–90°C (140°F–194°F) oraz temperaturach wysokich 90°C–160°C (194°F–320°F) można stosować metodami ręcznymi lub natryskowymi, a po utwardzeniu podczas eksploatacji zabezpieczają one podłoże przed czynnikami powodującymi korozję, co umożliwia przedsiębiorstwom wydłużenie okresów konserwacji przeciwkorozyjnej. Wykładziny firmy Belzona są nie tylko odporne na działanie erozji i korozji. Zostały także zaprojektowane pod kątem odporności na znaczne fluktuacje ciśnienia i temperatury, w tym działanie pary i dekompresję wybuchową. Kompleksowe rozwiązanie w dziedzinie ochrony przed korozją obejmuje zabezpieczanie króćców o małej średnicy i powierzchni przylgowych kołnierzy z zastosowaniem takich materiałów, jak Belzona 1511 (Super HT-Metal) oraz Belzona 1391T, które zapewniają całkowite odizolowanie podłoża od środowiska powodującego korozję.

Naprawianie i zabezpieczanie elementów rurowych

Kompozyty do naprawiania metalu firmy Belzona umożliwiają naprawy ubytków grubości ścian i usuwanie perforacji. Zastosowanie osłon, płyt spajanych i materiałów do wypełniania wżerów przedłuża okres eksploatacji wyposażenia.

Do wykonania naprawiania systemów eksploatowanych pod ciśnieniem i krytycznych dla bezpieczeństwa można zastosować produkt Belzona SuperWrap II spełniający wymogi norm ISO 24817 oraz ASME PCC-2. System ten jest jednym z najbardziej wytrzymałych kompozytowych systemów osłon rur. Jego siła wiązania i wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu zwiększa się wraz z upływem czasu eksploatacji. Nadaje się do zabezpieczania rur i zbiorników, także tych o złożonej geometrii. Umożliwia również naprawę ubytków i perforacji ścian, eliminując konieczność prac gorących polegających na cięciu i spawaniu. System sprawdza się w różnych warunkach klimatycznych i w szerokim zakresie temperatur (do 150°C/302°F).

Materiał Belzona 3412 można stosować, aby zapobiec korozji kołnierzy poprzez całkowite osłonięcie połączeń kołnierzowych. System ten można w prosty sposób zdjąć w celu przeprowadzenia inspekcji, a następnie ponownie uszczelnić, co gwarantuje ponowne zabezpieczenie elementu.

Uszkodzenia korozyjne pod izolacją można naprawiać, stosując aktywowane pod wpływem ciepła materiały polimerowe niewymagające starannego przygotowania powierzchni, a następnie zabezpieczać przed ponownymi uszkodzeniami korozyjnymi mikroporowatym systemem Belzona 3211 (Lagseal).

Spajanie na zimno

Firma Belzona oferuje rozwiązania do spajania na zimno stanowiące alternatywę dla spawania w ramach montażu i konserwacji wyposażenia takiego, jak pokłady, zbiorniki, rury i mocowania, które można w prosty i bezpieczny sposób stosować u klienta. Umożliwiają one trwałe i bezpieczne spajanie wyposażenia pokładowego, konstrukcji nośnych i mocowań. Materiały firmy Belzona do spajania na zimno są równie skuteczne na etapie produkcji, modyfikacji, jak i w trakcie eksploatacji platform. Wyposażenie i konstrukcje uszkodzone pod wpływem korozji można naprawiać u klienta z zastosowaniem innowacyjnej technologi spajania metodą wtryskiwania opracowanej prze firmę Belzona. Technika ta zapewnia doskonałe rezultaty w zakresie remontów pokładów i innych napraw elementów konstrukcyjnych.

Naprawianie i zabezpieczanie stref rozbryzgów

Odporne na korozję kompozyty naprawcze oraz powłoki można stosować do naprawiania płaszczy gumowych i wżerów korozyjnych. Trwale zabezpieczają one piony wznoszące przed erozją i korozją. Rozwiązania firmy Belzona do elementów elastycznych Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer) mogą być stosowane do napraw, tworzenia naroży oraz ponownego spajania elementów gumowych. Niewymagające starannego przygotowania podłoża powłoki zabezpieczające firmy Belzona, takie jak Belzona 5831 (ST-Barrier), można stosować u klienta w strefach rozbryzgów oraz pod linią wody.

Naprawianie i zabezpieczanie zbiorników zasobnikowych oraz dodatkowych stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych

Firma Belzona zapewnia rozwiązania do napraw zbiorników zasobnikowych, takich jak awaryjne usuwanie nieszczelności i spajanie płyt na zimno z użyciem szybko utwardzalnych materiałów epoksydowych niewymagających prac gorących, co ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa. Podstawy zbiorników można uszczelniać z zastosowaniem naszych niezawierających rozpuszczalników powłok, takich jak Belzona 3111 (Flexible Membrane), umożliwiających odprowadzanie uwięzionej wilgoci, a jednocześnie zapobiegających przenikaniu wody do podstawy zbiornika, co zapewnia jej trwałe zabezpieczenie.

Betonowe posadzki i ściany dodatkowych stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych można naprawiać z użyciem gamy kompozytów i powłok firmy Belzona do betonu znacznie ograniczających przestoje. Materiały do naprawiania betonu, takie jak Belzona 4111 (Magma-Quartz), są idealne do naprawiania i odbudowywania powierzchni dodatkowych stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych. Powłoki epoksydowe, takie jak Belzona 4361 i Belzona 4341 (Magma CR4), opracowano z myślą o trwałej ochronie przed szeregiem substancji chemicznych, w tym przed kwasami i zasadami, nawet w wysokiej temperaturze.

Nasze kompozyty do naprawiania elementów metalowych oraz powłoki i wykładziny temperaturowe nadają się do innych zastosowań, takich jak:

Film:

Galeria zdjęć: