Korozja pod izolacją

Aktywowane pod wpływem ciepła kompozyty epoksydowe do naprawiania metalu, powłoki oraz wykładziny firmy Belzona zostały opracowane specjalnie do zabezpieczania rur i zbiorników przed korozją pod izolacją.

Korozja pod izolacją

  Na czym polega problem?

  Rury i zbiorniki pracujące w wysokich temperaturach są na ogół izolowane w celu zapobiegania utracie ciepła i energii, a także ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa. Korozja pod izolacją może występować na powierzchniach ze stali węglowej, stali nierdzewnej i żeliwa; powstaje ona wskutek przenikania wody do izolacji termicznej rur i zbiorników, a także nasycenia tej izolacji, co w krótkim czasie prowadzi do korozji. Typowe problemy powodowane przez korozję pod izolacją to m.in. gwałtowna korozja powierzchni i wżery, których skutkiem mogą być ubytki grubości ścian, a nawet awaria.

  Oto niektóre możliwe przyczyny występowania wilgoci:

  • Pozostanie wody w izolacji na etapie montażu, np. wskutek przechowywania elementów w miejscach, gdzie występuje wilgoć, lub aplikacja przeprowadzona w złych warunkach pogodowych
  • Połączenia tradycyjnych okładzin mogą stanowić nieodłączny słaby punkt projektów
  • Mechaniczne uszkodzenie tradycyjnych okładzin
  • Powstawanie pary wodnej w wyniku czynników atmosferycznych, takich jak cykliczne fluktuacje temperatury
  • Wycieki w układach elektrycznego ogrzewania ścieżkowego
  • Niska jakość produkcji okładzin ochronnych

  Mogą wystąpić wżery korozyjne, utrata integralności konstrukcyjnej i wreszcie naruszenie stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych, a ponieważ dane wyposażenie jest izolowane, tego typu problemy nie są natychmiast widoczne i mogą pozostać niewykryte przez jakiś czas, co prowadzi do kosztownych przestojów.

  Na czym polega różnica?

  Kompozyty epoksydowe i powłoki firmy Belzona do napraw i zabezpieczania rur i zbiorników przed korozją pod izolacją oferują wyższą niż w przypadku konwencjonalnych metod napraw, udowodnioną skuteczność. Zapewniają one następujące kluczowe korzyści:

  Efektywność kosztowa

  • Termoutwardzalność
   Jednoskładnikowe produkty firmy Belzona można stosować bez wyłączania wyposażenia z eksploatacji. Ulegają one aktywacji w chwili nałożenia na gorącą powierzchnię, co gwarantuje ograniczenie do minimum lub wyeliminowanie czasu przestoju wyposażenia.
  • Doskonałe przyleganie i przyczepność przy minimalnych wymaganiach w zakresie przygotowania powierzchni
   Materiały Belzona przylegają do metalowych podłoży na skutek wysokiej temperatury. Nie wymagają intensywnego piaskowania ani obróbki kształtu, dzięki czemu aplikacja jest szybka.

  Prostota zastosowania i bezpieczeństwo

  • Ograniczone ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa — nasze materiały nie zawierają rozpuszczalników
   Aktywowane pod wpływem ciepła materiały Belzona można stosować bezpośrednio na gorące rury, a na dodatek nie wymagają one uprzedniego podgrzewania, co pozwala wyeliminować zagrożenia dla bezpieczeństwa związane z takimi pracami.

  Trwałość

  • Odporność na oddziaływanie substancji chemicznych i wysokiej temperatury
   Materiały Belzona zapewniają ochronę przed szeregiem substancji chemicznych w temperaturze do 150°C (302°F).
  • Doskonała ochrona przed korozją
   Powłoki i kompozyty do naprawy firmy Belzona do zabezpieczania przed korozją pod izolacją gwarantują trwałe zabezpieczenie przed skutkami korozji.

  Powłoka:

  Na czym polega problem?

  Izolowane rury i zbiorniki mogą ulegać korozji pod izolacją. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wnikanie wody do izolacji termicznej, co w krótkim czasie prowadzi do korozji. Tradycyjne metody naprawy wymagają nakładania izolacji na wyłączone wyposażenie w czasie przestoju, co powoduje kosztowne przerwy w pracy i straty produkcyjne.

  Na stali nierdzewnej korozja pod izolacją może powodować wżery i korozję naprężeniową wywołaną przez obecność chlorków. Do awarii może dochodzić w szerokim zakresie temperatur, przy czym najbardziej krytyczny dla korozji pod izolacją jest zakres od 30°C (86°F) do 120°C (248°F), a w okresie przestoju ryzyko może jeszcze wzrastać.

  Rozwiązanie firmy Belzona

  Aktywowane pod wpływem ciepła i niewymagające starannego przygotowania podłoża produkty, takie jak Belzona 5841 i Belzona 5851 (HA-Barrier), można stosować bezpośrednio na gorące powierzchnie przy minimalnym przygotowaniu (SSPC-SP6, NACE#3) w celu powstrzymania korozji i zabezpieczenia przed nią bez konieczności przestoju.

  Zależnie od temperatury rury lub zbiornika można zastosować różne produkty firmy Belzona w toku pracy wyposażenia. W niektórych przypadkach, gdy na powierzchni wyposażenia występują różnice temperatury lub stopniowanie temperatury, w ramach jednego systemu można zastosować kilka materiałów firmy Belzona, aby zabezpieczyć elementy wyposażenia o zróżnicowanej temperaturze powierzchni — od temperatury otoczenia do 150°C (302°F).

  Profilaktyczne zabezpieczenie wyposażenia ze stali nierdzewnej eliminuje ryzyko wystąpienia korozji naprężeniowej. Rozwiązanie takich problemów może być trudne z uwagi na konieczność wykonywania prac na działającym wyposażeniu, na gorących powierzchniach, w obszarach niebezpiecznych i o ograniczonym dostępie. Rozwiązania firmy Belzona w zakresie korozji pod izolacją nie tylko powstrzymują korozję, ale także zapobiegają jej występowaniu w przyszłości. Mogą być stosowane w toku pracy wyposażenia i nie powodują zagrożeń dla bezpieczeństwa, ponieważ nie wymagają prac gorących w celu przygotowania podłoża.


  Odbudowa:

  Na czym polega problem?

  Na stali węglowej i żeliwie może występować korozja ogólna lub miejscowa. Korozji ogólnej powierzchni można zaradzić poprzez zastosowanie powłoki ochronnej aktywowanej pod wpływem ciepła. Jeśli jednak poddawane kontroli wyposażenie zostało mocno uszkodzone przez korozję i stwierdzono wżery lub ubytki grubości ścian, do odbudowania powierzchni można zastosować odporny na działanie wysokich temperatur epoksydowy kompozyt firmy Belzona do naprawy i odbudowy.

  Rozwiązanie firmy Belzona

  W obszarach, w których stwierdzono wżery, do odbudowy podłoża i przywrócenia jego pierwotnego profilu można zastosować produkt Belzona 1251 (HA-Metal) odpowiedni dla zakresu temperatur od 70°C (158°F) do 150°C (302°F). To proste rozwiązanie wymaga minimalnego przygotowania powierzchni i może być stosowane bez zatrzymywania pracy wyposażenia.

  Jeśli znaczne uszkodzenia korozyjne spowodowały wżery poniżej naddatku na korozję, można zwiększyć grubość przez dodanie warstwy po zewnętrznej stronie rur. Produkt Belzona 1251 (HA-Metal) może być stosowany bezpośrednio na gorące powierzchnie w celu zespojenia płyt, zapewniając silne przyleganie i skracając czas naprawy. Uszkodzone przez korozję ściany można naprawić w toku pracy wyposażenia bez konieczności przerwy w eksploatacji. To bardzo opłacalne rozwiązanie.


  Izolacja i zabezpieczenia:

  Na czym polega problem?

  Możliwość korozji pod izolacją często jest ignorowana, a może doprowadzić nawet do katastrofalnej w skutkach awarii wyposażenia. Dlatego niezbędne jest przeprowadzanie regularnych kontroli rur i zbiorników. Konieczny jest łatwy dostęp do materiałów do izolacji termicznej oraz możliwość szybkiego ich odtworzenia.

  Cechą tradycyjnych materiałów okładzinowych do metalu jest nieodłączna słabość połączeń, które pozwalają na wnikanie wody. Ponadto tradycyjne systemy okładzinowe są podatne na zniszczenie przez siły zewnętrzne, takie jak obciążenie wynikające z ruchu pieszych. W efekcie między połączeniami mogą pojawiać się kolejne szczeliny zwiększające ryzyko wnikania wody.

  Rozwiązanie firmy Belzona

  Belzona 3211 (Lagseal) jest to mikroporowata powłoka na bazie wody do uszczelniania i trwałego zabezpieczania wszelkiego rodzaju izolacji termicznych. Mikroporowate właściwości tego materiału sprawiają, że jest on idealny do stosowania na izolacji, gdyż pozwala na wydostawanie się na zewnątrz wody znajdującej się pod izolacją i wewnątrz niej, a jednocześnie zapobiega wnikaniu wody pod izolację.

  System Belzona 3211 (Lagseal) jest jednoskładnikowy, stąd jest łatwy i bezpieczny w stosowaniu — nakłada się go pędzlem. Zapewnia on bezspoinowe zabezpieczenie nawet w przypadku złożonych konturów. W celu przeprowadzenia naprawy lub kontroli wystarczy wyciąć fragment powłoki, którą następnie można bez trudu ponownie uszczelnić przez nałożenie wzmocnionej powłoki Belzona 3211 (Lagseal).

  Film:

  Galeria zdjęć: