Rozwiązania firmy Belzona opracowane z myślą o elektrowniach wodnych

Odbudowa i zabezpieczanie wyposażenia przepływowego w sektorze elektrowni wodnych przed erozją, korozją i kawitacją z zastosowanie materiałów firmy Belzona.

Rozwiązania opracowane z myślą o elektrowniach wodnych

  Na czym polega problem?

  Wyposażenie przepływowe do cieczy, takie jak elementy przepływowych, rurociągi dopływowe, łopaty aparatu kierowniczego, kierownice i turbiny są narażone na uszkodzenia powstałe pod wpływem korozji, erozji i kawitacji, które mogą obniżać ich sprawność, a także powodować długie i kosztowne przestoje. Naprawy tradycyjne mogą wiązać się z długimi przestojami i zazwyczaj należy je powtórzyć przed zakończeniem okresu eksploatacji wyposażenia.

  Rozwiązanie firmy Belzona:

  Rozwiązania firmy Belzona opracowane z myślą o elektrowniach wodnych umożliwiają wyeliminowanie korozji poprzez odizolowanie elementów metalowych od środowiska oraz ograniczenie skutków kawitacji i erozji poprzez zastosowanie odpornych na erozję kompozytów i powłok. Rozwiązania te podnoszą sprawność wyposażenia oraz przedłużają ich okres eksploatacji, jednocześnie obniżając koszty konserwacji, a ich szybkie zastosowanie u klienta pozwala maksymalnie skracać przestoje. Zastosowanie zimnoutwardzalnych materiałów nie wymaga specjalistycznych narzędzi, co eliminuje konieczność prac gorących i związanych z nimi zagrożeń.

  Wiele dziesięcioleci doświadczeń w dziedzinie konserwacji wyposażenia w sektorze elektrowni wodnych sprawia, że rozwiązania firmy Belzona są pierwszym wyborem w ramach przeciwdziałania erozji, korozji i kawitacji wyposażenia przepływowego do cieczy. Aplikacje przeprowadza doświadczony i przeszkolony personel, co zapewnia najwyższą możliwą jakość oraz wartość dla klienta.


  Erozja i korozja:

  Na czym polega problem?

  Cząsteczki stałe przedostające się do wyposażenia powodują erozję oraz pogarszanie się stanu wyposażenia przepływowego do cieczy, a także powiązanej infrastruktury, takiej jak rurociągi dopływowe i korpusy spiralne. Długie przestoje, straty produkcyjne oraz wymiana części mogą wiązać się z wysokimi kosztami, a spawanie powoduje zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.

  Rozwiązanie firmy Belzona:

  Części metalowe można odbudowywać w celu odzyskania oryginalnych profili i dokładnych wymiarów z zastosowaniem trwałych kompozytów firmy Belzona do napraw. Te stosowane na zimno materiały można umożliwiają szybką odbudowę elementów i nie powodują odkształceń podłoża. Do odbudowywania zazwyczaj stosowane są materiałyBelzona 1111 (Super Metal) lub Belzona 1311 (Ceramic R-Metal).

  Powierzchnie betonowe uszkodzone pod wpływem erozji można szybko odbudowywać z zastosowaniem nieporowatych produktów firmy Belzona w postaci magmy. Belzona 4111 (Magma-Quartz) i Belzona 4131 (Magma Screed) to wszechstronne i wielozadaniowe kompozyty naprawcze, które można w prosty sposób zastosować do odbudowywania powierzchni betonowych i kamiennych, a także wysoce skutecznego zabezpieczania przed ścieraniem, uderzeniami i oddziaływaniem substancji chemicznych.

  Materiały firmy Belzona wykazują odporność na oddziaływanie erozyjne przez długi okres. Właśnie dlatego dobudowę można uznać za rozwiązanie długoterminowe. Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur obiekty są eksploatowane o przynajmniej 10 lat dłużej niż w przypadku zaniechania naprawy.

  W przypadku bardzo intensywnej erozji zastosowanie naszych materiałów kompozytowych eliminuje długie przestoje i kosztowne wymiany.

  Materiały firmy Belzona umożliwiają szybkie, proste i bezpieczne zastosowanie. Są również bardziej opłacalne w porównaniu z tradycyjnymi metodami, takimi jak spawanie lub wymiana części.

  Wiele dziesięcioleci doświadczeń w dziedzinie konserwacji wyposażenia w sektorze elektrowni wodnych sprawia, że rozwiązania firmy Belzona są pierwszym wyborem w ramach przeciwdziałania erozji, korozji i kawitacji wyposażenia przepływowego do cieczy. Aplikacje przeprowadza doświadczony i przeszkolony personel, co zapewnia najwyższą możliwą jakość oraz wartość dla klienta.


  Kawitacja:

  Na czym polega problem?

  Kawitacja jest jednym z problemów występujących w ramach eksploatacji wyposażenia przepływowego do cieczy, takiego jak wirniki turbin oraz łopaty aparatu kierowniczego. Prowadzi ona do podniesienia kosztów operacyjnych a z czasem do uszkodzeń wyposażenia.

  Rozwiązanie firmy Belzona

  Firma Belzona oferuje trwałe rozwiązanie zapobiegające uszkodzeniom pod wpływem kawitacji bazujące na zaawansowanej technologii poliuretanowej. Umożliwia ono uzyskanie trwałej, a jednocześnie elastycznej, bariery pomiędzy cieczą i metalem. Jest ona odporna na implozję pęcherzyków powodujących kawitację i zabezpiecza przed nią wyposażenie przepływowe do cieczy.

  Belzona 2141 (ACR-Fluid Elastomer) to powłoka poliuretanowa, która od 10 lat skutecznie zapobiega kawitacji. Wraz z hydrofobową powłoką epoksydową Belzona 1341 (Supermetalglide) oraz kompozytami do napraw, o ile są wymagane, zapewnia długotrwałe zabezpieczenie przed korozją, erozją i kawitacją.

  Rozwiązanie firmy Belzona zabezpieczające przed kawitacją jest stosowane przy minimalnym zakłóceniu działalności i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Gwarantuje szybkie zastosowanie u klienta oraz utwardzenie, a także minimalizuje przestoje.

  Materiały firmy Belzona umożliwiają szybkie, proste i bezpieczne zastosowanie. Są również opłacalne w porównaniu z tradycyjnymi metodami, takimi jak spawanie lub wymiana części.

  Wiele dziesięcioleci doświadczeń w dziennie konserwacji wyposażenia w sektorze elektrowni wodnych sprawia, że rozwiązania firmy Belzona są pierwszym wyborem w ramach przeciwdziałania erozji, korozji i kawitacji wyposażenia przepływowego do cieczy. Aplikacje przeprowadza doświadczony i przeszkolony personel, co zapewnia najwyższą możliwą jakość oraz wartość dla klienta.

  Rozwiązania dla innych obszarów

  Firma Belzona oferuje gamę różnorodnych materiałów opracowanych po kątem uproszczenia konserwacji budynków i obiektów.

  Od uszczelniania przeciekających transformatorów elektrycznych po naprawy podłóg i ścian, rozwiązania firmy Belzona stanowią pierwszy wybór do napraw i konserwacji wyposażenia w sektorze elektrowni wodnych na całym świecie już do 1952 r.

  Niektóre z tych rozwiązań to:

  • Zabezpieczanie elementów rurowych przed korozją wewnętrzną i zewnętrzną oraz eliminacja wycieków. Rozwiązania mogą być stosowane w dużym zakresie ciśnienia, temperatury i wielu sytuacjach, w tym w przypadku rur, które utraciły integralność konstrukcyjną. W wielu przypadkach można je zastosować na rurach podczas ich eksploatacji.
  • Wycieki oleju i gazu SF6 z transformatorów można eliminować, stosując niewymagające starannego przygotowania podłoża kompozyty oraz powłoki. Istnieje także możliwość napraw u klienta uszkodzonych izolatorów ceramicznych.
  • Powłoki epoksydowe do podłóg, systemy bezpieczeństwa zwiększające przyczepność i przeciwpoślizgowe opracowano z myślą o zapewnianiu trwałego zabezpieczenia i ograniczaniu zagrożeń.
  • Kompozyty do napraw betonu utwardzają się w ciągu kilku godzin i eliminują ponowne wystąpienie problemów w przyszłości.
  • Oddychające, samooczyszczające i estetyczne wykładziny ścienne są stosowane w celu zapewnienia izolacji wodoodpornej ścian.
  • Membrany dachowe umożliwiają uszczelnianie elementów o wielu różnorakich konturach oraz rodzajów poszyć dachowych. Membrany oddychają, jednocześnie zapewniając trwałą izolację wodoodporną.
  • Powłoki epoksydowe oraz kompozyty do napraw można stosować do napraw i zabezpieczania wyposażenia HVAC.

  Materiały firmy Belzona umożliwiają szybkie, proste i bezpieczne zastosowanie. Są również bardziej opłacalne w porównaniu z tradycyjnymi metodami, takimi jak spawanie lub wymiana części.

  Wiele dziesięcioleci doświadczeń w dziennie konserwacji wyposażenia w sektorze elektrowni wodnych sprawia, że rozwiązania firmy Belzona są pierwszym wyborem w ramach przeciwdziałania erozji, korozji i kawitacji wyposażenia przepływowego do cieczy. Aplikacje przeprowadza doświadczony i przeszkolony personel, co zapewnia najwyższą możliwą jakość oraz wartość dla klienta.

  Galeria zdjęć: