Strefy bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych

W związku z wyjątkową odpornością chemiczną rozwiązań firmy Belzona doskonale sprawdzają się one w praktyce w ramach odbudowywania i zabezpieczania betonowych konstrukcji stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych przed ich stałym oddziaływaniem.

Strefy bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych

  Rozwiązania

  Na czym polega różnica?

  Efektywność kosztowa

  • Jedną z podstawowych cech napraw stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych z użyciem materiałów Belzona jest ich odporność na wiele rodzajów substancji chemicznych, takich jak stężone oraz gorące kwasy, w przypadku których tradycyjne metody naprawcze nie zdają egzaminu. W przeciwieństwie do innych metod napraw rozwiązania firmy Belzona do stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych zostały opracowane z myślą o bezspoinowym pokrywaniu podłoży oraz optymalizacji konserwacji, co przekłada się na ich opłacalność.

  Prostota zastosowania i bezpieczeństwo

  • Dzięki temu, że rozwiązania Belzona do stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych są stosowane na zimno oraz szybkoutwardzalne, upraszczają one procedury konserwacji i ograniczają przestoje wyposażenia.

  Trwałość

  • W związku z wyjątkową odpornością chemiczną rozwiązań firmy Belzona doskonale sprawdzają się one w praktyce w ramach odbudowywania i zabezpieczania betonowych konstrukcji stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych przed ich stałym oddziaływaniem. Rozwiązanie Belzona zapewnia lepszą odporność na uderzenia i chemiczną, co gwarantuje trwałe zabezpieczenie.

  Przyczyny

  Przemysłowe strefy bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych mają za zadanie ochronę środowiska. Jednakże występują w nich nieodłączne problemy środowiskowe w związku z silnym oddziaływaniem substancji chemicznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi i konstrukcyjnymi, co powoduje obniżenie poziomu bezpieczeństwa.

  Uszkodzenia stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych często powstają przez:

  • Oddziaływanie kwasów
  • Obniżenie wskaźnika pH
  • Karbonizację
  • Oddziaływanie substancji zawierających siarkę
  • Oddziaływanie substancji żrących
  • Mikroorganizmy
  • Korozję elementów wzmacniających
  • Zużycie pod wpływem ścierania

  Uszkodzenia powstałe pod wpływem czynników środowiskowych

  Konsekwencje uszkodzeń stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych

  W przypadku nieusunięcia uszkodzenia strefy bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych dochodzi do znacznego naruszenia wytrzymałości konstrukcyjnej elementów betonowych lub metalowych, co wiąże się z ryzykiem wycieku substancji chemicznej i całkowitego zniszczenia konstrukcji. Powoduje to zanieczyszczenie sąsiadującego obszaru oraz wody gruntowej.

  W związku z tym w wielu krajach obowiązują przepisy (takie jak angielska ustawa o kontroli zanieczyszczeń z 2001 r.) mające na celu wprowadzenie wymogów w zakresie zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem środowiska przez substancje chemiczne. Nieprzestrzeganie tych regulacji wiąże się dla firm z ryzykiem wysokich kar pieniężnych, a w niektórych przypadkach z odpowiedzialnością karną.

  Dlatego firmy, których działalność obejmuje przechowywanie substancji chemicznych, muszą podejmować wszelkie wymagane działania w tej dziedzinie.

  Ograniczenia napraw tradycyjnych

  Odbudowa strefy bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych wiąże się ze znacznym zakłóceniem jej eksploatacji oraz jest bardzo pracochłonna i kosztowna, co sprawia że nie jest to rozwiązanie często stosowane.

  Stosowane są metody alternatywne wobec konwencjonalnych napraw, takie jak zastosowanie płytek ceramiczno-glinianych, wykładzin ze stali nierdzewnej/miękkiej oraz gumowych. Do napraw stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych stosuje się także szereg powłok/zapraw, takich jak wzmocnione włóknem szklanym materiały poliestrowe/winylowe estrowe/epoksydowe, beton poliuretanowy oraz modyfikowane substancjami smolistymi zaprawy epoksydowe/bitumiczne. Niestety nie zapewniają one trwałego zabezpieczenia betonu ani metalu, ponieważ:

  • Konieczne jest zapewnienie ochrony przed oddziaływaniem substancji chemicznych
  • W większości przypadków wymagana jest przyczepność do zanieczyszczonych powierzchni

  Oprócz wskazanych powyżej zastosowanie tych materiałów występują również inne problemy, takimi jak:

  • Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa
  • Delaminacja
  • Pracochłonne zastosowanie
  • Ograniczona możliwość zastosowania grubej powłoki
  • Podatność na temperaturę
  • Narażenie na rozpylanie

  Dlatego też firma zapewniająca rozwiązanie musi wziąć pod uwagę wszystkie te wyzwania.

  Historia

  Firma Belzona działa na rynku od ponad 55 lat. W tym czasie rozwiązania firmy okazały się trwalsze w długim terminie niż technologia konkurencji.

  Firma Belzona pomaga chronić środowisko dzięki technologii polimerowej, doświadczeniu w rozwiązywaniu problemów w dziedzinie zapobiegania zanieczyszczeniom, ograniczaniu ilości odpadów, oszczędności energii i zasobów.

  Rozwiązania firmy Belzona do stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych są z doskonałymi wynikami stosowane na całym świecie w następujących obszarach:

  • Naprawy uszkodzeń posadzek i ścian zabezpieczających
  • Przywracanie powierzchni spadkowych zapewniających prawidłowy odpływ z posadzek i podkładów
  • Odbudowywanie podstaw pomp i zbiorników
  • Spajanie i fugowanie płytek odpornych na oddziaływanie substancji chemicznych
  • Powlekanie stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych w celu ich zabezpieczenia przed oddziaływaniem substancji chemicznych
  • Uszczelnianie porowatych powierzchni betonowych
  • Naprawy uszkodzonych krawędzi szczelin dylatacyjnych
  • Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych/połączeń konstrukcyjnych
  • Powlekanie powierzchni podłóg i szczytów ścian zabezpieczających powłokami przeciwpoślizgowymi

  Skuteczność rozwiązań firmy Belzona do zastosowań w strefach bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych oraz ogólnej konserwacji udowadniają zastosowania w tych obszarach chroniące środowisko oraz ograniczające przestoje.

  Aby dowiedzieć się więcej o produktach firmy Belzona, skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów ds. wsparcia technicznego lub lokalnym dystrybutorem.

  Film:

  Aplikacje rozwiązań Belzona — strefy bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych