Rozwiązania w dziedzinie konserwacji w energetyce wiatrowej

Kompozyty do napraw i powłoki zabezpieczające do konserwacji wyposażenia farm wiatrowych

Moc wiatru

  Wykorzystanie potencjału energii wiatrowej wiąże się z narażeniem wyposażenia i konstrukcji na działanie wyjątkowo agresywnych czynników. Problemy, takie jak korozja, erozja i uszkodzenia pod wpływem czynników środowiskowych, mogą prowadzić do degradacji i generować wysokie koszty a także nieplanowane przestoje.

  Rozwiązania firmy Belzona dla sektora energii wiatrowej na lądzie i na morzu umożliwiają naprawę i zabezpieczanie wyposażenia przed tymi problemami, jednocześnie zapewniając wyższą efektywność konserwacji farm wiatrowych i skracając jej czas.


  Łopaty turbin

  Odbudowa i zabezpieczanie krawędzi natarcia:

  Uszkodzenia krawędzi natarcia są uznawane za najpoważniejszy problem w sektorze energetyki wiatrowej. Dane wskazują, że uszkodzenia krawędzi natarcia mogą obniżać roczną produkcję energii (AEP) turbiny wiatrowej, powodując straty sięgające od 4% do 20% w przypadku znacznych uszkodzeń erozyjnych.

  W przeciwieństwie do wypełniaczy, składników wiążących i taśm, materiały kompozytowe firmy Belzona do rekonstrukcji wraz z powłokami zabezpieczającymi zapewniają skuteczniejsze rozwiązanie. Materiał Belzona 1121 (Super XL-Metal) jest idealny do odbudowywania gładkich i odpornych powierzchni łopat. To proste do zastosowania rozwiązanie charakteryzuje przedłużony czas użytkowania, co sprawia, że nadaje się do zastosowań na dużych wysokościach i w terenie. Ponadto materiały firmy Belzona w postaci pasty wykazują doskonałą przyczepność do powierzchni z tworzyw wzmacnianych włóknem szklanym (GRP) i można je stosować w ramach jednej aplikacji bez użycia wysokich temperatur.

  Odporne na ścieranie i erozję materiały firmy Belzona do zabezpieczania krawędzi natarcia zapewniają trwałe rezultaty. Belzona 1331 to doskonały przykład materiału, który może być stosowany zarówno w środowisku suchym, jak i mokrym. Natomiast materiał Belzona 1341 (Supermetalglide) zapewnia doskonałe zabezpieczenie krawędzi natarcia, szczególnie w środowiskach, w których występuje ścieranie na mokro.

  Łącznie rozwiązania te umożliwiają przedłużenie czasu użytkowania w ramach aplikacji przy konserwacji turbin wiatrowych. Rozwiązania firmy Belzona do łopat turbin nadają się do stosowania w temperaturach od 5°C (41°F) i sprawiają, że konserwacja jest prosta i wydajna oraz nie wymaga stosowania specjalistycznych narzędzi lub sprzętu. Te utwardzane na zimno materiały nie wymagają zastosowania lamp UV czy zewnętrznych źródeł ciepła, umożliwiają szybkie włączenie wyposażenia do ponownej eksploatacji i ograniczają kosztowne przestoje.


  Gondole i elementy generujące energię

  Rozwiązania do odbudowywania elementów mechanicznych:

  Firma Belzona zapewnia szeroką gamę niezawierających rozpuszczalników materiałów kompozytowych przeznaczonych do naprawy często występujących usterek gondoli oraz do zapobiegania takim usterkom. Stosowane na zimno materiały epoksydowe firmy Belzona są szybsze i bardziej niezawodne od konwencjonalnych metod naprawczych wymagających demontażu, spawania i obróbki mechanicznej.

  Dzięki zastosowaniu materiałów naprawczych, takich jak Belzona 1212 lub Belzona 1131 (Bearing Metal), zniszczone i uszkodzone wały mogą zostać naprawione u klienta, co ogranicza przestoje i potencjalne koszty strat produkcyjnych. Te proste do zastosowania systemy przedłużają okres użytkowania wyposażenia i umożliwiają jego ponowne włączenie do eksploatacji w bardzo krótkim czasie. Ponadto mogą być stosowane do odbudowy powierzchni zniekształconych skrzyń przekładniowych oraz łożysk, a także doskonale zabezpieczają przed erozją i korozją.

  Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo:

  Prace konserwacyjne na wysokości wiążą się ze znacznym ryzykiem, szczególnie podczas opadów czy wietrznej pogody. Firma Belzona oferuje szeroką gamę powłok posiadających właściwości przeciwpoślizgowe i występujących w wielu wyrazistych kolorach zwiększających bezpieczeństwo. Powłoki takie, jak Belzona 4411 (Granogrip) podnoszą bezpieczeństwo poprzez zapewnienie właściwości przeciwpoślizgowych miejscach potencjalnie niebezpiecznych (takich jak szczeble drabin, chodniki, platformy i same gondole).


  Podstawa i wieża turbiny

  Kompozyty do napraw uszkodzeń betonu:

  Turbiny wiatrowe i łopaty mają coraz większe rozmiary i niezbędne jest zapewnienie stabilnych fundamentów tych konstrukcji. Dlatego też wszelkie uszkodzenia podstaw betonowych muszą być szybko usuwane za pomocą szybko utwardzalnych kompozytów naprawczych do betonu.

  Belzona oferuje szeroką gamę systemów, w tym Belzona 4111 (Magma-Quartz) idealny do odbudowywania uszkodzonych powierzchni betonowych oraz Belzona 4154 (Bulkfill Resin), nadający się do poziomowania dużych, nierównych powierzchni betonowych. W przeciwieństwie do napraw przy użyciu betonu, wymagających długiego czasu utwardzania rozwiązania firmy Belzona do napraw betonu utwardzają się szybko i umożliwiają szybkie wznowienie eksploatacji. Ponadto charakteryzują się wysoką odpornością mechaniczną i na uderzenia, a także na oddziaływanie niekorzystnych czynników środowiskowych.

  Systemy osłonowe odporne na korozję:

  Korozja i przenikanie wody mogą negatywnie wpływać na efektywną pracę systemów u podstawy turbiny. Firma Belzona oferuje szeroką gamę systemów osłonowych, które zapewniają elastyczną i trwałą barierę, zaprojektowaną z myślą o zabezpieczaniu wyposażenia przed tymi problemami. Zastosowanie „oddychających”, niezwierających rozpuszczalników powłok, takich jak Belzona 3111 (Flexible Membrane), eliminuje przenikanie wody i szkodliwą korozję u podstawy turbiny oraz umożliwia odprowadzanie wilgoci, która może gromadzić się pomiędzy elementami metalowymi i betonowymi. Materiał ten można nakładać pędzlem i w prosty sposób zdejmować w razie konieczności dokonania kontroli.

  Ponadto systemy elastycznych membran firmy Belzona można stosować też na połączeniach kołnierzowych lub innych elementach podatnych na korozję szczelinową, galwaniczną i atmosferyczną. Dwuskładnikowa powłoka z polimeru hybrydowego Belzona 3412 została zaprojektowana właśnie pod kątem eliminacji wilgoci powodującej tego typu problemy. System ten można w prosty sposób zdjąć w celu przeprowadzenia inspekcji, a następnie ponownie uszczelnić, co gwarantuje ponowne, długotrwałe zabezpieczenie elementu.

  Zabezpieczanie stref rozbryzgowych przed korozją i erozją:

  W większości przypadków ekipy konserwacyjne i serwisowe docierają do turbin morskich jednostkami pływającymi cumowanymi u ich podstaw. Podczas cumowania (szczególnie na wzburzonym morzu) jednostki te mogą ocierać się lub uderzać o podstawy konstrukcji, uszkadzając powłoki zabezpieczające, co powoduje odsłonienie elementów metalowych i ich narażenie na uszkodzenia oraz korozję pod wpływem czynników środowiskowych.

  Spajające na zimno materiały firmy Belzona są idealnymi spoiwami do stosowania z odbijaczami lub osłonami ochronnymi, które zabezpieczają przed poważnymi uszkodzeniami. Rozwiązania niewymagające starannego przygotowania podłoża, takie jak materiał Belzona 1212, można z powodzeniem stosować także na powierzchniach mokrych i podwodnych, na których wykazują doskonałą przyczepność. Jednakże w przypadku uszczelniania lub napraw neoprenowych osłon nóg platform o wiele bardziej elastyczne rozwiązanie zapewnią elastomerowe systemy Belzona. Materiał Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) zapewnia bardzo dobrą przyczepność do podłoży neoprenowych i metalowych, a do tego stanowi utwardzalną na zimno alternatywę dla prac gorących. Ponadto systemy naprawcze firmy Belzona do elementów gumowych zapewniają wyjątkową elastyczność i trwałość, co sprawia, że są doskonałym rozwiązaniem do napraw na morzu.

  Rozwiązania niewymagające starannego przygotowania podłoża do eliminacji nieszczelności transformatorów:

  Konserwacja transformatorów ma kluczowe znaczenie dla wydajnej pracy turbin wiatrowych i przesyłu generowanej energii do sieci. Zły stan transformatorów może prowadzić do wycieków oleju i zanieczyszczenia środowiska. Dlatego też wszystkie problemy należy rozwiązywać szybko, aby uniknąć dalszych konsekwencji.

  Ręcznie przygotowywane powierzchnie zaolejone i mokre mogą nie zapewniać odpowiedniego przylegania przy aplikacji. Jednakże niewymagające starannego przygotowania podłoża materiały firmy Belzona umożliwiają szybką i trwałą eliminację wycieków z transformatorów oraz ich uszczelnienie. Niewymagające starannego przygotowania powierzchni systemy, takie jak Belzona 1161 (Super UW-Metal) oraz Belzona 1212, można stosować jako wszechstronne i trwałe rozwiązania do napraw. Oba można łatwo mieszać i stosować na miejscu, co zapewnia szybkie wznowienie eksploatacji.

  Aby zapewnić dodatkowe zabezpieczenie przed korozją, można zastosować materiał Belzona 5831 (ST-Barrier). Ta powłoka barierowa może być stosowana na ręcznie przygotowanych powierzchniach, także zawilgoconych.

  Film: