Energetyka

Polimerowe kompozyty firmy Belzona do naprawiania metalu i powłoki zabezpieczające zostały opracowane z myślą o naprawianiu i zabezpieczaniu maszyn oraz wyposażenia w branży energetycznej.

Energetyka

Materiały firmy Belzona z szerokiej gamy zimnoutwardzalnych, dwuskładnikowych powłok polimerowych oraz kompozytów do napraw są stosowane w przemyśle energetycznym od ponad 60 lat. Nasze materiały są opracowywane z myślą o trudnych warunkach eksploatacji. Zapewniają wyjątkową odporność na ciągłe zużywanie się oraz chronią przed erozją i korozją.

Niezależnie od tego, czy elektrownia generuje energię elektryczną w oparciu o źródła atomowe, kopalne czy też odnawialne, trzeba się liczyć z tym, że wystąpią w niej planowane lub niespodziewane problemy w zakresie konserwacji i napraw prowadzące do zwiększenia kosztów eksploatacji. Firma Belzona zapewnia opłacalne rozwiązania tego typu problemów w zakresie konserwacji. Minimalizuje przestoje, koszty robocizny oraz wymiany wyposażenia, jednocześnie optymalizując wydajność elektrowni, a także gwarantując zgodność z wymogami w zakresie ochrony środowiska.

 

Naprawianie i zabezpieczanie wyposażenia przepływowego do cieczy:

Intensywna erozja i korozja w urządzeniach przepływowych do cieczy może prowadzić do obniżenia sprawności hydraulicznej wodnych systemów chłodzących. Poważnie uszkodzone pompy i dna sitowe można zregenerować, przywrócić ich pierwotny profil i zabezpieczyć je przed skutkami erozji, korozji, oddziaływania substancji chemicznych i zniszczeniem za pomocą produktów firmy Belzona z gamy materiałów do naprawy elementów metalowych i powłok. Zimnoutwardzalne kompozyty firmy Belzona, takie jak Belzona 1111 (Super Metal), można stosować do napraw pękniętych i przedziurawionych elementów pomp, nadając im jednocześnie wyjątkową odporność na działanie substancji chemicznych.

Zastosowanie powłok, takich jak Belzona 1321 (Ceramic S-Metal), zapewnia trwałą odporność na erozję i korozję, podczas gdy materiał Belzona 1341 (Supermetalglide) podnosi sprawność nowych pomp nawet o 7%. Wyposażenie regenerowane może być sprawniejsze nawet o 20%! Wysokiej jakości powłoki polimerowe, np. Belzona 5811 (Immersion Grade), zabezpieczają przed korozją elementy wyposażenia, takie jak skrzynie wodne, pokrywy tylne i dna sitowe.

Elastomery odporne na kawitację, takie jak Belzona 2141 (ACR-Fluid Elastomer), są idealne jako wykładzina wirników turbin, łopat aparatów kierowniczych oraz innego wyposażenia przepływowego do cieczy. Z uwagi na odporność na implozję pęcherzyków powodujących kawitację pomagają one ograniczać niszczenie wyposażenia, a w efekcie także koszty operacyjne.

 

Systemy odporne na ścieranie

  • Powłoki polimerowe i kompozyty do naprawiania elementów metalowych firmy Belzona pozwalają spowolnić skutki erozji w systemach obróbki substancji stałych oraz odsiarczania, zapewniając odporność na korozję nawet w miejscach, gdzie występują substancje chemiczne i panuje wysoka temperatura. Nasze grubopowłokowe, odporne na erozję materiały, takie jak Belzona 1311 (Ceramic R-Metal)Belzona 1811 (Ceramic Carbide) i Belzona 1812 (Ceramic Carbide FP), umożliwiają regenerację zniszczonych przez erozję elementów stalowych, a powłoki ze składnikiem ceramicznym, takie jak Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) mogą przedłużyć okres eksploatacji wyposażenia.

 

Naprawianie i zabezpieczanie elementów rurowych:

Ubytki grubości ścian oraz ich perforacje spowodowane korozją zewnętrzną można naprawić za pomocą systemu osłon firmy Belzona lub prostej metody spajania płyt na zimno. Materiały zimnoutwardzalne, takie jak Belzona 1111 (Super Metal), można wykorzystać do spajania łat naprawczych na uszkodzonych obszarach. W przypadku spajania na powierzchniach przygotowanych ręcznie, zaolejonych lub mokrych unikatowe rozwiązanie do naprawy uszkodzonego wyposażenia stanowi produkt Belzona 1212.

Wzmocnione osłony firmy Belzona są często stosowane do trwałego naprawiania wyposażenia niskociśnieniowego nieposiadającego krytycznego znaczenia. Osłony firmy Belzona mogą być stosowane u klienta w ciągu zaledwie kilku godzin.

Belzona SuperWrap II to rozwiązanie osłonowe do napraw zgodne z normami ISO i ASME. Idealnie nadaje się do naprawiania rur pod ciśnieniem, osłabionych lub zniszczonych przez perforację. Produkt można łatwo stosować u klienta, co eliminuje konieczność wykonywania prac gorących polegających na cięciu i spawaniu.

Belzona 3412 sprawdza się jako materiał zapobiegający korozji kołnierza poprzez zabezpieczenie połączenia kołnierzowego przed wpływem środowiska. System ten można w prosty sposób zdjąć w celu przeprowadzenia inspekcji, a następnie ponownie uszczelnić, co gwarantuje ponowne zabezpieczenie elementu.

Korozję pod izolacją można wyeliminować za pomocą materiałów niewymagających starannego przygotowania powierzchni, aktywowanych pod wpływem ciepła, a dalszej korozji można zapobiec, osłaniając izolację mikroporowatym systemem Belzona 3211 (Lagseal).

 

Wykładziny do stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych, kolektorów i zbiorników:

Dzięki temu, że nasze produkty mogą być nakładane pędzlem lub metodą natrysku bezpowietrznego, elementy, takie jak strefy bezpiecznego przechowywania, kolektory i zbiorniki, można skutecznie zabezpieczyć wykładzinami, zapewniając trwałą ochronę przed czynnikami środowiskowymi. Produkty z szerokiej gamy powłok polimerowych firmy Belzona, takie jak Belzona 4311 (Magma CR1), zapewniają odporność na oddziaływanie szeregu substancji chemicznych.

 

Wycieki oleju i gazu SF6 z transformatorów:

Efektem niszczenia starzejącego się wyposażenia mogą być przecieki prowadzące do problemów środowiskowych. Belzona 1161 (Super UW-Metal) posiada wyjątkową zdolność silnego wiązania się z zaolejonymi i mokrymi powierzchniami metalowymi. Zależnie od lokalizacji, nawet wycieki z rur i innego wyposażenia metalowego mogą być eliminowane i usuwane u klienta z użyciem zestawu do eliminowania nieszczelności firmy Belzona dzięki jego doskonałemu przyleganiu i zdolności do utwardzania się na zimno.

Te stosowane na zimno materiały eliminują konieczność wykonywania prac gorących. Zostały opracowane pod kątem szybkiego i prostego zastosowania. Są odporne na wiele rodzajów substancji chemicznych i doskonale chronią przed korozją, stanowiąc trwałe rozwiązanie.

 

Nasze kompozyty do naprawiania elementów metalowych oraz powłoki nadają się też do innych zastosowań w energetyce:

Galeria zdjęć: