Petrochemia

Kompozyty epoksydowe do naprawiania elementów metalowych oraz powłoki i wykładziny firmy Belzona do naprawiania oraz zabezpieczania wyposażenia powszechnie stosowanego w przemyśle petrochemicznym.

Petrochemia

W przemyśle petrochemicznym często występują problemy, takie jak erozja, korozja, oddziaływanie substancji chemicznych, zużycie, ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Z czasem prowadzą one do niszczenia infrastruktury i wyposażenia. Zamiast wymieniać uszkodzone zasoby, inżynierowie i kierownicy zakładów używają epoksydowych kompozytów do naprawiania elementów metalowychpowłok odpornych na wysokie temperatury i wykładzin firmy Belzona stanowiących niezawodne i trwałe rozwiązania w zakresie konserwacji.

Niezawierające rozpuszczalników materiały firmy Belzona to odpowiednie rozwiązanie dostosowane nawet do ekstremalnych środowisk, gdyż mogą być stosowane u klienta, a zatem ograniczają przestoje i koszty robocizny, a także eliminują konieczność wymiany wyposażenia.

Uszkodzenia rur

Rury uszkodzone pod wpływem erozji i korozji, w tym także korozji pod izolacją, są narażone na przecieki i utratę szczelności.

Przecieki rur można usunąć u klienta, stosując kompozyty do naprawy elementów metalowych firmy Belzona, takie jak Belzona 1212, materiał niewymagający starannego przygotowania powierzchni nadający się do stosowania na mokre, zanurzone i zaolejone podłoża. Jeśli wymagana jest naprawa spełniająca normy ISO 24817 lub ASME PCC-2, do przywrócenia wytrzymałości osłabionym lub przedziurawionym rurom oraz zapewnienia im doskonałej ochrony przed korozją i odporności na oddziaływanie substancji chemicznych można wykorzystać produkt Belzona SuperWrap II.

Powłoki epoksydowe, takie jak Belzona 5851 (HA-Barrier), są odpowiednie do stosowania na wyposażenie o wysokiej temperaturze w celu zabezpieczania przed korozją i zapobiegania ubytkom grubości ścian. Firma Belzona umożliwia także zabezpieczenie izolacji rur i innego izolowanego wyposażenia z użyciem ogniotrwałego produktu Belzona 3211 (Lagseal). Aplikacja produktu jest prosta, a gotowe rozwiązanie charakteryzuje się odpornością na wodę oraz promieniowanie UV.

Uszkodzenia podpór rur pod wpływem korozji, zużycia i korozji galwanicznej mogą prowadzić do długich nieplanowanych przestojów. Stosowane na zimno materiały kompozytowe do napraw firmy Belzona umożliwiają zespajanie nowych podpór, eliminując konieczność spawania.

Zabezpieczanie przeciwkorozyjne zbiorników procesowych

Kolumny absorpcyjne i kolumny odpędowe w toku eksploatacji są narażone na liczne problemy związane z korozją. Materiały epoksydowe stanowią najlepsze rozwiązanie w zakresie wykładzin opracowanych z myślą o zbiornikach procesowych. Zapewniają doskonałą odporność na działanie substancji chemicznych, erozję i temperaturę.

Nasze wykładziny wysokotemperaturowe, w tym Belzona 1391T, wielokrotnie sprawdziły się w ekstremalnie niekorzystnych warunkach eksploatacji. Są odporne na problemy związane z monoetanoloaminą (MEA), metylodietanoloaminą (MDEA), sulfanolem i innymi środkami odpędzającymi.

Niezawierające rozpuszczalników powłoki epoksydowe firmy Belzona charakteryzują się również odpornością na dekompresję wybuchową, działanie pary, a także rozprzestrzenianie się bakterii i oddziaływanie substancji chemicznych. Unikatowy dwustopniowy mechanizm twardnienia powłok sprawia, że utwardzają się one podczas eksploatacji, pozwalając na przywrócenie wyposażenia do użytkowania przy minimalnym przestoju.

Naprawianie i zabezpieczanie zbiorników zasobnikowych oraz dodatkowych stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych

Firma Belzona dostarcza rozwiązania opracowane z myślą o zbiornikach zasobnikowych uszkodzonych wskutek zużycia, korozji i niekorzystnych warunków atmosferycznych, np. w zakresie awaryjnych uszczelnień przecieków i spajania metali na zimno. Nasze szybko utwardzalne materiały epoksydowe, takie jak Belzona 1212, eliminują konieczność wykonywania prac gorących, a tym samym obniżają zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Podstawy silosów można uszczelnić za pomocą naszych bezpiecznych i łatwych w stosowaniu mikroporowatych membran, takich jak Belzona 3111 (Flexible Membrane). Umożliwia ona odprowadzanie uwięzionej wilgoci, a jednocześnie zapobiega przenikaniu wody do podstawy zbiornika, zapewniając tym samym trwałe zabezpieczenie.

Strefy bezpiecznego przechowywania i konstrukcje podporowe można zabezpieczać przed oddziaływaniem substancji chemicznych z użyciem produktów z gamy kompozytów do naprawiania betonu i powłok firmy Belzona. Belzona 4111 (Magma-Quartz) i Belzona 4131 (Magma-Screed) są idealne do naprawiania i regenerowania uszkodzonych powierzchni dodatkowych stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych. Powłoki odporne na oddziaływanie substancji chemicznych, takie jak Belzona 4311 (Magma CR1), zostały opracowane w celu zapewniania trwałej ochrony przed szeregiem substancji chemicznych, w tym przed kwasami i zasadami, nawet w wysokiej temperaturze i wysokich stężeniach.

Kompozyty do napraw i powłoki do wymienników ciepła

Firma Belzona dostarcza całą gamę kompozytów do naprawiania elementów metalowych i powłok epoksydowych do naprawiania i zabezpieczania wymienników ciepła uszkodzonych pod wpływem erozji i korozji, w tym elementów, takich jak dna sitowe, skrzynie wodne, przegrody i pokrywy tylne.

Nasze zimnoutwardzalne produkty epoksydowe pozwalają na szybką aplikację u klienta minimalizującą przestoje i zapewniającą trwałą ochronę przed erozją i korozją. Materiały firmy Belzona stanowią doskonałą izolację elektryczną, dzięki czemu zapobiegają korozji galwanicznej poprzez odizolowanie od siebie metali o różnych potencjałach, jakie są stosowane w wymiennikach ciepła.

Nasze kompozyty do napraw oraz powłoki i wykładziny temperaturowe nadają się do innych zastosowań, takich jak:

  • Naprawianie i zabezpieczanie pomp
  • Zabezpieczanie izolacji
  • Naprawianie i regenerowanie zaworów, w tym gniazd, uszczelnień i korpusów
  • Naprawianie przenośników taśmowych i innych elementów gumowych
  • Powłoki ochronne i materiały do naprawiania podłóg
  • Materiały zabezpieczające przed zacieraniem stykających się ze sobą powierzchni

Film:

Galeria zdjęć: