Belzona 1593

Wysokotemperaturowa powłoka epoksydowa nakładana metodami ręcznymi do wewnętrznych powierzchni wyposażenia pracującego w stałym zanurzeniu zapewniająca doskonałą ochronę przed korozją.

Belzona 1593

Dwuskładnikowa powłoka epoksydowa do stosowania metodą ręczną opracowana z myślą o zapewnianiu trwałej odporności chemicznej i na korozję wyposażenia eksploatowanego w stałym zanurzeniu w temperaturze do 160°C (320°F). Powłoka ta charakteryzuje się długim czasem oddzielającym nałożenie pierwszej i drugiej powłoki, utwardza się na zimno, a do pełnego utwardzenia dochodzi podczas eksploatacji, dzięki czemu przestoje są krótsze i możliwe jest szybsze wznowienie eksploatacji wyposażenia.

Tą niezawierającą rozpuszczalników powłokę można łatwo wymieszać i zastosować bez użycia specjalistycznych narzędzi, co umożliwia jej szybką i bezpieczną aplikację w przestrzeniach zamkniętych.

Główne zalety:

 • Doskonałe zabezpieczenie przed korozją wyposażenia eksploatowanego w wysokich temperaturach, możliwość zastosowania w stałym zanurzeniu w wodzie i mieszaninach węglowodorowych w temperaturze do 160°C (320°F)
 • Doskonała odporność na oddziaływanie wielu rodzajów substancji chemicznych, w tym węglowodorowych i amin.
 • Zastosowanie dwupowłokowe niewymagające piaskowania przed nałożeniem powłoki wierzchniej.
 • Bardzo jasne kolory umożliwiają prostą inspekcję w ciemnych przestrzeniach.
 • Stosowanie i utwardzanie w temperaturze otoczenia — bez konieczności wykonywania prac gorących.
 • Materiał nie zawiera rozpuszczalników, dzięki czemu można go bezpiecznie stosować w zamkniętych przestrzeniach
 • Innowacyjny mechanizm wygrzewania pod wpływem temperatury eksploatacji eliminujący konieczność osobnego wygrzewania ogranicza przestoje.
 • Odporność na oddziaływanie pary o temperaturze do 210°C (410°F) oraz nagłe spadki ciśnienia.
 • Doskonałe przyleganie do powierzchni metalowych i wysoka zdolność do jej utrzymania w wysokiej temperaturze.

Zastosowania materiału Belzona 1593 obejmują:

 • Odporna na wysoką temperaturę powłoka epoksydowa do zastosowań w wyposażeniu do produkcji ropy i gazu, takiego jak separatory, zbiorniki zrzutowe pochodni i parowniki, eksploatowanego w zanurzeniu.
 • Zabezpieczanie przed korozją powstającą pod wpływem oddziaływania różnego rodzaju substancji chemicznych wyposażenia eksploatowanego w wysokiej temperaturze, w tym zbiorników bojlerów, kondensatorów i wymienników ciepła.
Podstawowe dane techniczne:
Czas do zastosowania w temperaturze 20°C (68°F)  45 minut
Czas do pełnej eksploatacji w temperaturze 30°C (68°F) 30 godz.
Przyleganie w próbie odrywania (ASTM D4541 / ISO 4624) 23,7 MPa (3430 psi) na stali piaskowanej — utwardzenie w temperaturze 100°C (212°F)/ próba w temperaturze 20°C (68°F)
Wytrzymałość na odkształcenia przy ściskaniu (ASTM D695) 79,0 MPa (11 460 psi) — utwardzenie w temperaturze100°C (212°F) / próba w temperaturze 20°C (68°F)
Próba zanurzeniowa Atlas Cell (NACE TM0174) 160°C (320°F) w zanurzeniu; bez uszkodzeń powłoki pod wpływem pęcherzy czy korozji po 6 miesiącach
Doskonałe przyleganie do: stali, stali nierdzewnej i innych metali
Typowe zastosowania Powłoka epoksydowa do wyposażenia eksploatowanego w wysokiej temperaturze i w stałym zanurzeniu. 
Wielkość opakowania 1 kg, 3 kg Wielkość opakowań może się różnić w zależności od lokalizacji.
Dostępność* Globalna

* W przypadku wszystkich produktów mogą obowiązywać ograniczenia lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.


Więcej informacji:

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie Belzona 1593, skontaktuj się z nami lub znajdźlokalnego dystrybutora.

Możesz zarejestrować się w Belzona Connect, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, w tym kart charakterystyki substancji chemicznych i instrukcji użycia.

Galeria zdjęć:

Dokumentacja produktów:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.