Belzona 5122 (Clear Cladding)

Przeźroczysty, wodoodporny środek do powierzchni murowanych.   

Belzona 5122 (Clear Cladding Concentrate)

Hydrofobowy, oddychający materiał opracowany z myślą o zabezpieczaniu powierzchni murowanych przed przenikaniem wody niezmieniający naturalnego wyglądu obiektów dzięki temu, że po utwardzeniu staje się przeźroczysty.

Ten niezawierający rozpuszczalników materiał zapobiega wykruszeniom i pęknięciom powierzchni betonowych, kamiennych i ceglanych, jednocześnie ograniczając gromadzenie się na nich zabrudzeń. Produkt jest dostarczany w postaci koncentratu. Można go w prosty sposób rozcieńczyć wodą i zastosować przy użyciu pędzla lub metodą natryskową w celu zapewnienia trwałego zabezpieczenia oraz zachowania właściwości izolacyjnych konstrukcji budynku.

Główne zalety:

 • Trwała izolacja wodoodporna powierzchni murowanych.
 • Struktura mikroporowata umożliwiająca oddychanie podłoża.
 • Umożliwia zachowanie oryginalnego wyglądu konstrukcji: po utwardzeniu materiał staje się przeźroczysty.
 • Podniesienie właściwości izolacyjnych budynku.
 • Ograniczenie gromadzenia się zanieczyszczeń oraz rozwoju pleśni, mchów i porostów.
 • Zapobiega wykruszeniom i pęknięciom pod wpływem cykli temperatur dodatnich i ujemnych.
 • Stosowanie i utwardzanie w temperaturze otoczenia — bez konieczności wykonywania prac gorących.
 • Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Możliwość rozcieńczenia u klienta przed zastosowaniem przy użyciu pędzla lub metodą natryskową.
 • Doskonałe przyleganie do wielu rodzajów porowatych powierzchni mineralnych, w tym betonu, wapienia, cegły i piaskowca.

Zastosowania materiału Belzona 5122 (Clear Cladding Concentrate) obejmują:

 • Izolację wodoodporną zabezpieczającą obiekty ceglane, kamienne i betonowe.
 • Trwałe zabezpieczanie posągów i pomników przed uszkodzeniami pod wpływem przenikania wody.
 • Zabezpieczanie zrekonstruowanych elementów kamiennych.
Podstawowe dane techniczne:
Czas użytkowania  24 godz.
Czas schnięcia 2 godziny w normalnych warunkach klimatycznych
Rozcieńczanie W normalnych warunkach:
1 litr koncentratu na 9 litrów wody

W surowym klimacie:
1 litr koncentratu na 7 litrów wody
Wydajność krycia (1 l materiału rozcieńczonego)  Praktyczna wydajność krycia: 
2,6 m2 (28 stóp kw.) na litr materiału rozcieńczonego na betonie gładkim i cegłach

1,3 m² (14 stóp kw.) na litr materiału rozcieńczonego na betonie szorstkim i cegłach miękkich
Okres przydatności  3 lata w przypadku przechowywania w temperaturze od 5°C (41°F) do 30°C (86°F)
Przylega do: betonu, wapienia, cegły, piaskowca i innych materiałów naturalnych.
Typowe zastosowania Izolacja wodoodporna dla zabezpieczenia elementów murowanych
Wielkość opakowania 1 l, 25 l Wielkość opakowań może się różnić w zależności od lokalizacji. 
Dostępność* Globalna

* W przypadku wszystkich produktów mogą obowiązywać ograniczenia lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.


Więcej informacji:

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie Belzona 5122 (Clear Cladding Concentrate), skontaktuj się z nami lub znajdźlokalnego dystrybutora.

Możesz zarejestrować się w Belzona Connect, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, w tym kart charakterystyki substancji chemicznych i instrukcji użycia.

Film:

Galeria zdjęć:

Dokumentacja produktów:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.