Belzona 5721

Odporna na oddziaływanie promieniowania UV powłoka wysokiej jakości

do zabezpieczania krawędzi natarcia łopat turbin wiatrowych

Belzona 5721

Belzona 5721 jest dwuskładnikową, wysokiej jakości powłoką opracowaną specjalnie pod kątem zabezpieczania krawędzi natarcia łopat turbin wiatrowych przed uszkodzeniami pod wpływem erozji i uderzeń.

System ten idealnie nadaje się do trudnych aplikacji na miejscu, gdyż jego aplikacja w postaci jednej warstwy przy użyciu pędzla jest prosta. Dzięki technologii utwardzania w niskiej temperaturze, materiał Belzona 5721 umożliwia maksymalizację możliwości konserwacji i szybkie ponowne włączenie turbiny do eksploatacji.

Ponadto jego zastosowanie na zimno jest bezpieczne i nie wymaga specjalistycznych narzędzi czy sprzętu. Ponadto ten materiał Belzona zawiera wyłącznie składniki w postaci stałej i nie zawiera rozpuszczalników, co umożliwia jego stosowanie w warunkach fabrycznych.

Główne zalety:

  • Zabezpieczenie przed erozją pod wpływem deszczu i zanieczyszczeń specjalnie opracowane do zabezpieczania krawędzi natarcia.
  • Doskonała przyczepność do tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym.
  • Czas utwardzenia zminimalizowano do pół godziny, także w temperaturze tak niskiej jak 5°C (41°F).
  • Doskonałe, długotrwałe zabezpieczenie przed degradacją pod wpływem promieniowania UV.
  • Ten niezawierający rozpuszczalników system można łatwo wymieszać i zastosować pędzlem bez użycia specjalistycznych narzędzi czy wykonywania prac gorących.

Zastosowania materiału Belzona 5721:

  • Długotrwałe zabezpieczanie krawędzi natarcia łopat turbin wiatrowych.
  • Nadaje się do zabezpieczania przed erozją i korozją podobnego wyposażenia, w tym łopat wentylatorów.
Podstawowe dane techniczne:
Proporcje mieszania: 1,75 części Bazy na  1 część Utwardzacza (objętościowo)
Wydajność krycia 1,3 m² (14 stóp²) / kg przy powłoce o grubości 500 mikronów (20 mili)
Okres przydatności 3 lat
Czas użytkowania 30 minut w temperaturze 5–40°C (41–104°F), 65% RH
Erozja pod wpływem deszczu Brak znaczących uszkodzeń po 3 godzinach stałego testowania, prędkość na końcówkach 160 m/s (ASTM G73)
Zużywanie pod wpływem erozji uderzeniowej, cząstki stałe Ubytek 8,8 mm³ pod wpływem bezpośredniego uderzenia: 50 g suchego piasku kwarcowego przy prędkości 70 m/s (ASTM G76)
Przyczepność (w próbie odrywania) Kompozytowe tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP): 10,5 MPa (1520 psi) w temperaturze 20°C (68°F), kohezyjne zerwanie kompozytu GRP
Przyczepność (w próbie ścinania przy rozciąganiu) Piaskowana stal miękka: 25,2 MPa (3650 psi) w temperaturze 20°C (68°F)
Odporność na promieniowanie UV Po >2000 godzinach narażenia nie stwierdza się kredowania i odbarwień, ISO 11341 (ksenonowa lampa łukowa)

 


Więcej informacji:

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie Belzona 5721, skontaktuj się z nami lub znajdź lokalnego dystrybutora.

Możesz zarejestrować się w Belzona Connect, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, w tym kart charakterystyki substancji chemicznych i instrukcji użycia.

Galeria zdjęć:

Dokumentacja produktów:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.