Belzona 4411 (Granogrip)

Odporny na zużycie przeciwpoślizgowy system zawierający żywicę epoksydową do stosowania na powierzchniach do chodzenia. 

Belzona 4411 (Granogrip)

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa opracowana do napraw i stosowania systemów zwiększających przyleganie na powierzchniach z ruchem pieszym. Po zastosowaniu z kruszywami firmy Belzona ten niezawierający rozpuszczalników materiał jest idealny do zastosowań, w ramach których wymaga się zabezpieczenia przeciwpoślizgowego, przylegania, odporności chemicznej i odporności na zużycie.

Materiał Belzona 4411 (Granogrip) można łatwo wymieszać i zastosować metodą ręczną bez użycia specjalistycznych narzędzi, a na dodatek utwardza ​​się w temperaturze otoczenia, co eliminuje konieczność wykonywania prac gorących.

Główne zalety:

 • Ogranicza zagrożenie wypadkami.
 • Stosowanie i utwardzanie w temperaturze otoczenia — bez konieczności wykonywania prac gorących.
 • Przyleganie przewyższające siłę przylegania powierzchni niemetalowych, np. betonowych.
 • Doskonała odporność na zużycie i odporność chemiczna.
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie.
 • Wytrzymałe kruszywo przeciwpoślizgowe, które w przeciwieństwie do taśm przylepnych nie ulega odrywaniu czy wycieraniu.
 • Materiał nie zawiera rozpuszczalników i jest niskozapachowy. Umożliwia przeprowadzanie prac w strefach ogólnie dostępnych.
 • Materiał dostępny w kolorze szarym i żółtym odblaskowym.

Zastosowania materiału Belzona 4411 (Granogrip) obejmują:

 • Powłoki podłogowe zapewniające system przeciwpoślizgowy na chodnikach betonowych, podestach metalowych i drewnianych oraz na podłogach z płytek.
 • Powłoki zabezpieczające do zastosowań w strefach wejściowych budynków i na drogach ewakuacyjnych.
 • Systemy przeciwpoślizgowe w pomieszczeniach z prysznicami, w pływalniach, na podestach i rampach ładunkowych.
Podstawowe dane techniczne:
Czas do zastosowania w temperaturze 25°C (77°F)  30 minut
Czas do pełnego utwardzenia mechanicznego w temperaturze 25°C (77°F) 3 dni
Objętość produktu (800 g) (43 cala sześciennego) (713 cm3)
Praktyczna wydajność krycia (800 g)  1,25–2,3 m2 (13,7–25  stóp kw.) w zależności od rodzaju zastosowanego kruszywa i właściwości podłoża
Przyleganie — w próbie odrywania (Positest) przeprowadzonej według normy ASTM D4541 Beton suchy: 65 kg/cm2 (930 psi)
Beton mokry: 73 kg/cm2 (1040 psi)
Okres przydatności  5 lat w przypadku przechowywania w temperaturze od 0°C (32°F) do 30°C (86°F)
Przylega do: metali, betonu, płytek ceramicznych, drewna i wielu innych podłoży.
Typowe zastosowania Przeciwpoślizgowe systemy zwiększające przyleganie
Wielkość opakowania 800 g — Wielkość opakowań może się różnić w zależności od lokalizacji. 
Dostępność* Globalna

* W przypadku wszystkich produktów mogą obowiązywać ograniczenia lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.


Więcej informacji:

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie Belzona 4411 (Granogrip), skontaktuj się z nami lub znajdźlokalnego dystrybutora.

Możesz zarejestrować się w Belzona Connect, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, w tym kart charakterystyki substancji chemicznych i instrukcji użycia.

Galeria zdjęć:

Dokumentacja produktów:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.