Belzona SuperWrap II

Zgodny z normami ISO/ASME system wyposażenia eksploatowanego pod ciśnieniem i o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa.

Belzona SuperWrap II

Belzona SuperWrap II to rozwiązanie naprawcze nowej generacji umożliwiające przywracanie wytrzymałości uszkodzonych i osłabionych ścian rur oraz zbiorników i eliminację ich perforacji zgodne z wymogami norm ISO24817 oraz ASME PCC-2. Składa się z systemu żywicy w postaci płynnej, z indywidualnie przygotowanej hybrydowej siatki wzmacniającej z włókien szklanych i węglowych oraz folii dociskającej umożliwiającej wzmocnienie i zakończenie zastosowania.

System jest dostępny z trzema rodzajami żywic, Belzona 1981, Belzona 1982 i Belzona 1983. Dzięki temu można go stosować w różnych klimatach oraz temperaturach eksploatacji do 150°C/302°F.

System Belzona SuperWrap II został opracowany z myślą o naprawianiu rur przy pomocy osłon oraz łat jako alternatywa dla wymiany uszkodzonych metalowych podłoży. Zapewnia on również doskonałą odporność mechaniczną, chemiczną oraz na korozję. System ten umożliwia szybką i łatwą naprawę wyposażenia w sektorach naftowym, gazowym, energetycznym i morskim.

Główne zalety:

 • Zgodność z normami ISO24817 i ASME PCC-2 oraz zastosowanie przez przeszkolony i atestowany personel.
 • Szybkie i proste zastosowanie, także podczas eksploatacji wyposażenia. Od teraz wznowienie normalnego funkcjonowania trwa jeszcze krócej.
 • Materiały firmy Belzona w postaci pasty umożliwiają odbudowywanie powierzchni z wżerami przed zastosowaniem zgodnego z normami systemu.
 • Może być stosowany w temperaturze do 150°C (302°F).
 • Doskonała wytrzymałość (wysoki wskaźnik modułu Younga)
 • Doskonała odporność na korozję i oddziaływanie substancji chemicznych.
 • Wskaźnik rozszerzalności cieplnej zbliżony do wskaźnika rozszerzalności stali, co ogranicza gromadzenie obciążeń pod wpływem cykli termicznych.
 • Długi okres eksploatacji żywicy Belzona 1982 umożliwia zastosowanie dużych ilości materiału w wysokich temperaturach otoczenia.
 • Produkt Belzona 1981 może być stosowany w temperaturze od 5°C (41°F)
 • Doskonałe przyleganie do stali węglowej.
 • Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Atestowane szkolenia skierowane do projektantów, inspektorów i instalatorów systemu Belzona SuperWrap zapewnia odpowiednią wiedzę techniczną i umiejętności praktyczne. 

Zastosowania systemu Belzona SuperWrap II obejmują:

 • System kompozytowy do napraw elementów rur o złożonej geometrii, w tym kolanek, odcinków prostych i trójników.
 • Zgodne naprawy rur o dużej średnicy (ponad 600 mm) i ścian zbiorników.
 • Naprawianie perforacji oraz ubytków grubości ścian rur i zbiorników.

* W przypadku wszystkich produktów mogą obowiązywać ograniczenia lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.

Więcej informacji:

Aby uzyskać więcej informacji o systemie Belzona SuperWrap II, skontaktuj się z nami lub znajdźlokalnego dystrybutora.

Możesz zarejestrować się w Belzona Connect, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, w tym kart charakterystyki substancji chemicznych i instrukcji użycia.

Film:

Galeria zdjęć:

Dokumentacja produktów:

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.