Belzona SuperWrap II

Zgodny z normami ISO/ASME system wyposażenia eksploatowanego pod ciśnieniem i o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa.

Belzona SuperWrap II

Belzona SuperWrap II to rozwiązanie naprawcze nowej generacji umożliwiające przywracanie wytrzymałości uszkodzonych i osłabionych ścian rur oraz zbiorników i eliminację ich perforacji zgodne z wymogami norm ISO24817 oraz ASME PCC-2. Składa się z systemu żywicy w postaci płynnej, z indywidualnie przygotowanej hybrydowej siatki wzmacniającej z włókien szklanych i węglowych oraz folii dociskającej umożliwiającej wzmocnienie i zakończenie zastosowania.

System jest dostępny z trzema rodzajami żywic, Belzona 1981, Belzona 1982 i Belzona 1983. Dzięki temu można go stosować w różnych klimatach oraz temperaturach eksploatacji do 150°C/302°F.

System Belzona SuperWrap II został opracowany z myślą o naprawianiu rur przy pomocy osłon oraz łat jako alternatywa dla wymiany uszkodzonych metalowych podłoży. Zapewnia on również doskonałą odporność mechaniczną, chemiczną oraz na korozję. System ten umożliwia szybką i łatwą naprawę wyposażenia w sektorach naftowym, gazowym, energetycznym i morskim.

Główne zalety:

 • Zgodność z normami ISO24817 i ASME PCC-2 oraz zastosowanie przez przeszkolony i atestowany personel.
 • Szybkie i proste zastosowanie, także podczas eksploatacji wyposażenia. Od teraz wznowienie normalnego funkcjonowania trwa jeszcze krócej.
 • Materiały firmy Belzona w postaci pasty umożliwiają odbudowywanie powierzchni z wżerami przed zastosowaniem zgodnego z normami systemu.
 • Może być stosowany w temperaturze do 150°C (302°F).
 • Doskonała wytrzymałość (wysoki wskaźnik modułu Younga)
 • Doskonała odporność na korozję i oddziaływanie substancji chemicznych.
 • Wskaźnik rozszerzalności cieplnej zbliżony do wskaźnika rozszerzalności stali, co ogranicza gromadzenie obciążeń pod wpływem cykli termicznych.
 • Długi okres eksploatacji żywicy Belzona 1982 umożliwia zastosowanie dużych ilości materiału w wysokich temperaturach otoczenia.
 • Produkt Belzona 1981 może być stosowany w temperaturze od 5°C (41°F)
 • Doskonałe przyleganie do stali węglowej.
 • Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Atestowane szkolenia skierowane do projektantów, inspektorów i instalatorów systemu Belzona SuperWrap zapewnia odpowiednią wiedzę techniczną i umiejętności praktyczne. 

Zastosowania systemu Belzona SuperWrap II obejmują:

 • System kompozytowy do napraw elementów rur o złożonej geometrii, w tym kolanek, odcinków prostych i trójników.
 • Zgodne naprawy rur o dużej średnicy (ponad 600 mm) i ścian zbiorników.
 • Naprawianie perforacji oraz ubytków grubości ścian rur i zbiorników.
Podstawowe dane techniczne:
Zakres temperatur zastosowania

Belzona 1981

Belzona 1982

Belzona 1983
5°C/41°F–20°C/68°F

20°C/68°F–40°C/104°F

Do 150°C/302°F
Czas do zastosowania

W temperaturze 20°C/68°F w przypadku materiału Belzona 1981

W temperaturze 20°/68°F w przypadku materiału Belzona 1982

W temperaturze 20°C/68°F w przypadku materiału Belzona 1983
10 minut

20 minut

30 minut
Czas do pełnej eksploatacji

>10°C (>50°F) w przypadku materiału Belzona 1981

>20°C (>68°F) w przypadku materiału Belzona 1982

>20°C (>68°F) w przypadku materiału Belzona 1983
24 godziny

24 godziny

48 godzin
Wymagany standard przygotowania powierzchni SA 2.5 (8501-1) i profil min. 75 mikronów
Spełnia wymogi norm ISO24817 i ASME PCC-2
Maksymalna temperatura projektowa w przypadku perforacji i ubytków grubości ścian

Belzona 1981

Belzona 1982

Belzona 1983
60°C (140°F)

80°C (176°F)

150°C (302°F)
Próby na Stali węglowej
Typowe zastosowania Naprawianie rur i zbiorników, naprawy z użyciem łat.
Wielkość opakowania Belzona 1981, Belzona 1982 lub 1983 — dostępne trzy żywice w postaci płynnej (3 kg każda)

Belzona 9381 — Siatka wzmacniająca z włókien węglowych oraz szklanych (84 mm x 64 m, 254 mm x 64 m, 1270 mm x 10 m);

Belzona 9382 — Folia dociskająca (100 mm x 500 m)
Dostępność* Globalna

 

* W przypadku wszystkich produktów mogą obowiązywać ograniczenia lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.

Więcej informacji:

Aby uzyskać więcej informacji o systemie Belzona SuperWrap II, skontaktuj się z nami lub znajdźlokalnego dystrybutora.

Możesz zarejestrować się w Belzona Connect, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, w tym kart charakterystyki substancji chemicznych i instrukcji użycia.

Film:

Galeria zdjęć:

Dokumentacja produktów:

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.