Szkolenie w dziedzinie systemu Belzona SuperWrap II

Kurs szkoleniowy dla instalatorów, inspektorów i projektantów zgodnego z wymogami norm ISO i ASME systemu naprawczego Belzona SuperWrap II.

Naprawy z użyciem osłon kompozytowych

Przegląd

Kurs szkoleniowy w dziedzinie systemu Belzona SuperWrap II zapewnia specjalistyczną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne będące warunkiem profesjonalnego projektowania, nadzorowania lub stosowania zgodnego z wymogami norm ISO i ASME kompozytowego systemu naprawczego.

W skład systemu Belzona SuperWrap II wchodzą żywice epoksydowe oraz podnoszące skuteczność składniki wypełniające wraz ze wzmocnieniami kompozytu wykonanymi z włókna szklanego/węglowego o wysokiej gęstości. System ten jest powszechnie stosowany w wielu branżach do zgodnych z wymogami norm napraw rur z zastosowaniem osłon lub łat. To zimnoutwardzalne rozwiązanie do napraw o udowodnionej skuteczności przywraca wytrzymałość osłabionych lub przedziurawionych powierzchni metalowych i zapewnia doskonałe zabezpieczenie przed korozją oraz odporność chemiczną.

Oferujemy atesty trzech poziomów: Instalator, inspektor i projektant.

Cel

Przeszkolenie i certyfikowanie specjalistów w dziedzinie skutecznego projektowania, nadzorowania i stosowania systemu Belzona SuperWrap II zgodnie z powyższymi standardami oraz zapewnienie, iż zastosowania są odpowiednie dla określonych celów.

Czas trwania

 • Instalator — 1 ½ dnia
 • Inspektor — ½ dnia
 • Projektant — ½ dnia

Program — Instalator

 • Przegląd norm międzynarodowych
 • Techniki stosowania materiałów
 • Demonstracja praktyczna
 • Egzamin praktyczny będący warunkiem wydania certyfikatu

Program — Inspektor

 • Obowiązki i zakres odpowiedzialności
 • Ocena uszkodzeń rurociągów
 • Wprowadzenie do dokumentacji zatwierdzającej
 • Pytania i odpowiedzi
 • Egzamin teoretyczny będący warunkiem uzyskania certyfikatu

Program kursu — Projektant

 • Szczegółowy przegląd norm
 • Metodologia projektowania
 • Przykładowe projekty
 • Wprowadzenie do dokumentacji zatwierdzającej
 • Pytania i odpowiedzi
 • Egzamin teoretyczny będący warunkiem uzyskania certyfikatu

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego kursu, napisz na adres training@belzona.com.

Film:

Galeria zdjęć: