Stosowanie powłok metodą ręczną

Niniejszy kurs przeznaczony dla doświadczonych instalatorów podnosi umiejętności w dziedzinie stosowania będące warunkiem skutecznego i bezpiecznego zastosowania niezawierających rozpuszczalników powłok firmy Belzona

Stosowanie powłok metodą ręczną

Przegląd

Kurs ten zapewnia doświadczonym instalatorom wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne będące warunkiem skutecznego zastosowania powłok firmy Belzona metodą ręczną.

Cel

Przeszkolenie oraz certyfikacja specjalistów branżowych oraz instalatorów ogólnych posiadających udowodnione doświadczenie w ramach stosowania powłok epoksydowych zgodnie z wymogami producenta w dziedzinie stosowania powłok firmy Belzona metodą ręczną.

Czas trwania

1 ½ dnia

Program

  • Wybór materiałów
  • Oczekiwania klientów globalnych
  • Przygotowanie podłoża
  • Zastosowanie powłoki metodą ręczną — demonstracja
  • Praktyczne doświadczenie w dziedzinie stosowania
  • Egzamin praktyczny będący warunkiem wydania certyfikatu

Warunki wstępne

Nie obowiązują warunki wstępne, jednakże kurs jest skierowany do doświadczonych instalatorów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego kursu, napisz na adres training@belzona.com.

Film:

Galeria zdjęć: