Stosowanie powłok metodą natryskową

Kurs ten umożliwia instalatorom doświadczonym w dziedzinie zastosowań metodą natryskową podniesienie umiejętności w zakresie stosowania powłok firmy Belzona metodą natryskową przy pomocy sprzętu jednoczęściowego.

Stosowanie powłok metodą natryskową

Przegląd

Kurs ten umożliwia doświadczonym instalatorom zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych będących warunkiem prawidłowego przygotowania sprzętu oraz stosowania grubokryjących powłok firmy Belzona do stosowania metodą natryskową.

*Kurs ten jest dostępny w wersji dla zastosowań przy użyciu jednoczęściowego sprzętu natryskowego.

Cel

Przeszkolenie oraz certyfikacja instalatorów posiadających udowodnione doświadczenie w zakresie stosowania powłok metodą natryskową zgodnie z wymogami producenta w dziedzinie stosowania powłok firmy Belzona do aplikacji metodą gorącego natrysku bezpowietrznego przy użyciu sprzętu jednoczęściowego.

Czas trwania

2 dni

Program

  • Wybór materiałów
  • Przygotowanie podłoża
  • Oczekiwania klientów globalnych
  • Metoda natryskowa — teoria
  • Aspekty techniczne i dotyczące bezpieczeństwa
  • Ćwiczenie — diagnostyka uszkodzeń
  • Metoda natryskowa — demonstracja
  • Praktyczne doświadczenie w dziedzinie metody natryskowej
  • Pytania i odpowiedzi
  • Egzaminy teoretyczny i praktyczny będące warunkiem wydania certyfikatu

Warunki wstępne

Uprzednie doświadczenie w dziedzinie stosowania powłok grubokryjących (>200μ).

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego kursu, napisz na adres training@belzona.com.

Film:

Galeria zdjęć: