Belzona 3412

Elastyczne, zdejmowalne systemy stosowane do wykonywania osłon połączeń kołnierzowych i śrubowych zabezpieczające przed przedostawaniem się wilgoci i korozją. 

Belzona 3412

Dwuskładnikowa, hybrydowa powłoka polimerowa do osłaniania połączeń kołnierzowych o dowolnym kształtce, rozmiarze i konfiguracji oraz innego wyposażenia. Powłoka Belzona 3412 została opracowana pod kątem eliminacji wilgoci i zapobiegania korozji szczelinowej, galwanicznej i pod wpływem czynników atmosferycznych. Zapewnia ona wytrzymałą, niezawierającą izocyjanianów i elastyczną powłokę wierzchnią, a jej stosowanie nie wymaga prac gorących i specjalistycznych narzędzi.

Powłokę Belzona 3412 można w prosty sposób zastosować przy użyciu pędzla lub metodą natryskową na nowych lub uszkodzonym wyposażeniu w celu doskonałego i trwałego zabezpieczenia przed korozją. Po jej zastosowaniu ze środkiem oddzielającym/przeciwkorozyjnym Belzona 8411, powłoka może zostać w prosty sposób zdjęta i odseparowana w celu przeprowadzenia inspekcji mocowań.

Główne zalety:

 • Wyjątkowa odporność na korozję
 • Zdejmowalny system, który można ponownie uszczelniać, co w razie potrzeby umożliwia prosty dostęp do mocowań.
 • Kolor o wysokiej widoczności ułatwia prostą identyfikację stref naprawionych
 • Szybkie i proste zastosowanie bez jakichkolwiek prac gorących.
 • Krótki czas utwardzania umożliwia szybką aplikację.
 • Doskonałe przyleganie do powierzchni przygotowanych ręcznie.
 • Doskonała odporność na promieniowanie UV i oddziaływanie czynników atmosferycznych.
 • Doskonała odporność termiczna.
 • Dobra odporność ogniowa.
 • Materiał sklasyfikowany jako powodujący niewielkie zagrożenie — jego zastosowanie jest bezpieczne.

Zastosowania materiału Belzona 3412 obejmują:

 • Uszczelnianie kołnierzy, mocowań i powiązanych elementów rurowych.
 • Zapobieganie przenikaniu wilgoci do różnych systemów oraz jego zapobieganie.
 • Zabezpieczanie przed korozją nowego wyposażenia.

* W przypadku wszystkich produktów mogą obowiązywać ograniczenia lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.


Więcej informacji:

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie Belzona 3412, skontaktuj się z nami lub znajdźlokalnego dystrybutora.

Możesz zarejestrować się w Belzona Connect, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, w tym kart charakterystyki substancji chemicznych i instrukcji użycia.

Film:

Galeria zdjęć:

Dokumentacja produktów:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.