Belzona 5151 (Hi-Build Cladding)

Jednoskładnikowa, zapewniająca impregnację wodoodporną powłoka do trwałego zabezpieczania ścian i konstrukcji zewnętrznych.

Belzona 5151 (Hi-Build Cladding)

Powłoka hydrofobowa do zabezpieczania przed oddziaływaniem wody i czynników atmosferycznych ścian i konstrukcji zewnętrznych oraz zapewniania właściwości samoczyszczących. Ten elastyczny materiał zabezpiecza powierzchnie przed uszkodzeniami pod wpływem oddziaływania zanieczyszczeń przemysłowych występujących w akwenach morskich i innych środowiskach oraz promieniowaniem UV przy jednoczesnym ograniczeniu osadzania się zabrudzeń.

Materiał Belzona 5151 (Hi-Build Cladding) można łatwo nakładać za pomocą pędzla lub metodą natryskową bez konieczności używania specjalistycznych narzędzi. Właściwości samoczyszczące gwarantują zachowanie niezmienionego wyglądu powierzchni.

Główne zalety:

  • Doskonała izolacja wodoodporna i zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi.
  • Ogranicza osadzanie się zabrudzeń i zapewnia bardzo wysoki poziom stabilności w ekstremalnie niesprzyjających środowiskach.
  • Proste zastosowanie za pomocą pędzla lub metodą natryskową bez konieczności używania specjalistycznych narzędzi.
  • Wysoce elastyczna powłoka absorbująca normalne przemieszczenia się elementów konstrukcji budynków.
  • Stosowanie i utwardzanie w niskiej temperaturze — bez konieczności wykonywania prac gorących.
  • Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.
  • Doskonałe przyleganie do wielu rodzajów porowatych i nieporowatych powierzchni, w tym metalu, szkła i kamienia.

Zastosowania materiału Belzona 5151 (Hi-Build Cladding) obejmują:

  • Powłoki zapewniające izolację wodoodporną ścian zewnętrznych i ich zabezpieczanie przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
  • Trwałe zabezpieczanie elementów, takich jak ściany, kolumny, gzymsy, powierzchnie ceglany i kamienne narażone na przenikanie wody i uszkodzenia powstałe pod wpływem żrących zanieczyszczeń.
  • Podnoszenie walorów estetycznych budynków i konstrukcji.
Podstawowe dane techniczne:
Czas do zastosowania w temperaturze 25°C (77°F) Nieograniczony
Czas schnięcia 60 minut w normalnych warunkach klimatycznych
Wydajność krycia   Praktyczna wydajność krycia systemu dwuwarstwowego: 
4.0 m2 (43 stopy kw.) na litr na betonie i kamieniu na warstwę
Okres przydatności  5 lat w przypadku przechowywania w temperaturze od 5°C (41°F) do 30°C (86°F)
Przylega do: betonu, wapienia, cegły, piaskowca, stali i wielu innych powierzchni.
Typowe zastosowania Powłoka zapewniająca izolację wodoodporną dla zabezpieczenia ścian i konstrukcji zewnętrznych.
Wielkość opakowania 15 l Wielkość opakowań może się różnić w zależności od lokalizacji. 
Dostępność* Globalna

* W przypadku wszystkich produktów mogą obowiązywać ograniczenia lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.


Więcej informacji:

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie Belzona 5151 (Hi-Build Cladding), skontaktuj się z nami lub znajdźlokalnego dystrybutora.

Możesz zarejestrować się w Belzona Connect, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, w tym kart charakterystyki substancji chemicznych i instrukcji użycia.

Film:

Galeria zdjęć:

Dokumentacja produktów:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking tutaj.