Belzona 3211 (Lagseal)

Jednoskładnikowa, bezspoinowa i elastyczna powłoka do osłaniania wszelkich rodzajów izolacji termicznej oraz systemów okładzin. 

Belzona 3211 (Lagseal)

Akrylowa membrana dachowa na bazie wody stosowana z siatką wzmacniającą z włókien szklanych wiązanych polimerem (Belzona 9321) została opracowana do zapewnienie bezspoinowego, elastycznego zabezpieczenia wszystkich rodzajów izolacji termicznej i systemów osłon.

Materiał Belzona 3211 (Lagseal) jest odporny na oddziaływanie wody, czynników atmosferycznych i ognia. Jest zgodny z normami obejmującymi powierzchnie klasy O wyszczególnionymi w brytyjskich przepisach budowlanych z roku 1991, a także normami obejmującymi powierzchnie klasy A określonymi w dokumencie ASTM E84. System zabezpiecza przed przenikaniem wody, a jego mikroporowata struktura umożliwia odparowywanie wilgoci uwięzionej w izolacji. Ten niezawierający rozpuszczalników system jest dostępny w jednym opakowaniu, nie wymaga mieszania i może być w prosty sposób zastosowany zarówno na izolacji mokrej, jak i suchej.

Główne zalety:

 • Odporność ogniowa.
 • Proste zastosowanie przy użyciu pędzla — nie wymaga mieszania.
 • Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa
 • Stosowanie i utwardzanie w niskiej temperaturze — bez konieczności wykonywania prac gorących.
 • Zapobiega rozwojowi glonów i bakterii, zapewniając higieniczne wykończenie.
 • Doskonała odporność na oleje.
 • System jest odporny na przemieszczenia pod wpływem zmian temperatury oraz wibracji.
 • Odporny na wodę, przenikanie pary oraz promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe.
 • Doskonałe przyleganie do wielu rodzajów materiałów, w tym krzemianu wapnia, włókien szklanych, wełny mineralnej, pianki, stali i stali nierdzewnej.

Zastosowania materiału Belzona 3211 obejmują:

 • Zabezpieczanie izolacji, rur, przewodów klimatyzacyjnych, skrzynek zaworów, pokryw kołnierzy, bojlerów, zbiorników ciśnieniowych, masowych zbiorników zasobnikowych i wymienników ciepła.
 • Trwałe zabezpieczenie otulin nowych i eksploatowanych rur transportujących parę, kondensat i chłodniczych.
 • Bezspoinowe osłony kolanek, trójników, kołnierzy i elementów o złożonych konturach. 
 • Uszczelnianie podstaw zbiorników.

* W przypadku wszystkich produktów mogą obowiązywać ograniczenia lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.


Więcej informacji:

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie Belzona 3211 (Lagseal), skontaktuj się z nami lub znajdźlokalnego dystrybutora.

Możesz zarejestrować się w Belzona Connect, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, w tym kart charakterystyki substancji chemicznych i instrukcji użycia.

Film:

Galeria zdjęć:

Dokumentacja produktów:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking tutaj.