Belzona 3211 (Lagseal)

Jednoskładnikowa, bezspoinowa i elastyczna powłoka do osłaniania wszelkich rodzajów izolacji termicznej oraz systemów okładzin. 

Belzona 3211 (Lagseal)

Akrylowa membrana dachowa na bazie wody stosowana z siatką wzmacniającą z włókien szklanych wiązanych polimerem (Belzona 9321) została opracowana do zapewnienie bezspoinowego, elastycznego zabezpieczenia wszystkich rodzajów izolacji termicznej i systemów osłon.

Materiał Belzona 3211 (Lagseal) jest odporny na oddziaływanie wody, czynników atmosferycznych i ognia. Jest zgodny z normami obejmującymi powierzchnie klasy O wyszczególnionymi w brytyjskich przepisach budowlanych z roku 1991, a także normami obejmującymi powierzchnie klasy A określonymi w dokumencie ASTM E84. System zabezpiecza przed przenikaniem wody, a jego mikroporowata struktura umożliwia odparowywanie wilgoci uwięzionej w izolacji. Ten niezawierający rozpuszczalników system jest dostępny w jednym opakowaniu, nie wymaga mieszania i może być w prosty sposób zastosowany zarówno na izolacji mokrej, jak i suchej.

Główne zalety:

 • Odporność ogniowa.
 • Proste zastosowanie przy użyciu pędzla — nie wymaga mieszania.
 • Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa
 • Stosowanie i utwardzanie w niskiej temperaturze — bez konieczności wykonywania prac gorących.
 • Zapobiega rozwojowi glonów i bakterii, zapewniając higieniczne wykończenie.
 • Doskonała odporność na oleje.
 • System jest odporny na przemieszczenia pod wpływem zmian temperatury oraz wibracji.
 • Odporny na wodę, przenikanie pary oraz promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe.
 • Doskonałe przyleganie do wielu rodzajów materiałów, w tym krzemianu wapnia, włókien szklanych, wełny mineralnej, pianki, stali i stali nierdzewnej.

Zastosowania materiału Belzona 3211 obejmują:

 • Zabezpieczanie izolacji, rur, przewodów klimatyzacyjnych, skrzynek zaworów, pokryw kołnierzy, bojlerów, zbiorników ciśnieniowych, masowych zbiorników zasobnikowych i wymienników ciepła.
 • Trwałe zabezpieczenie otulin nowych i eksploatowanych rur transportujących parę, kondensat i chłodniczych.
 • Bezspoinowe osłony kolanek, trójników, kołnierzy i elementów o złożonych konturach. 
 • Uszczelnianie podstaw zbiorników.
Podstawowe dane techniczne:
Czas użytkowania w temperaturze od 5°C (41°F) do 30°C (86°F) Nieograniczony
Czas schnięcia w temperaturze 20°C (68°F) 1. warstwa: 4 godziny, 2. warstwa: 2 godziny
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 2782) w temperaturze 20°C (68°F) System bez wzmocnienia — 2,5 N/mm2 (370 psi) po 7 dniach w temperaturze 20°C (68°F)
Odporność na parę w temperaturze 20°C (68°F) 10 MN/sg
Odporność ogniowa Zgodnie z brytyjskimi przepisami budowlanymi z roku 1991 spełnia wymogi obejmujące powierzchnie Klasy O
Spełnia wymogi normy ASTM E84 obejmujące klasę A dzięki wskaźnikowi rozprzestrzeniania się płomieni poniżej wartości 25 i wskaźnikowi wydzielania dymu o wartości poniżej 100
BS 476 część 6 — 2.8
BS 476 część 7 spełnia wymogi pod kątem rozprzestrzeniania się płomieni obejmujące powierzchnie klasy 1.
Odporność na oleje. System wykazuje odporność po 24 godzinnym zanurzeniu w paliwie lekkim i oleju smarnym w temperaturze 50°C (122°F).
Przylega do: krzemianu wapnia, włókien szklanych, wełny mineralnej, pianki i powierzchni stalowych.
Typowe zastosowania Powłoka zabezpieczająca wszystkie rodzaje izolacji
Wielkość opakowania 16 kg Wielkość opakowań może się różnić w zależności od lokalizacji.
Dostępność* Globalna

* W przypadku wszystkich produktów mogą obowiązywać ograniczenia lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.


Więcej informacji:

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie Belzona 3211 (Lagseal), skontaktuj się z nami lub znajdźlokalnego dystrybutora.

Możesz zarejestrować się w Belzona Connect, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, w tym kart charakterystyki substancji chemicznych i instrukcji użycia.

Film:

Galeria zdjęć:

Dokumentacja produktów:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.