Belzona 5111 (Ceramic Cladding)

Uretanowa powłoka do zabezpieczania powierzchni metalowych i murowanych przed oddziaływaniem substancji chemicznych, ścieraniem i korozją. 

Belzona 5111 (Ceramic Cladding)

Dwuskładnikowa uretanowa powłoka opracowana do zabezpieczania powierzchni metalowych i murowanych przed uszkodzeniami mechanicznymi, oddziaływaniem substancji chemicznych oraz rozprzestrzenianiem się bakterii. Ten wytrzymały materiał jest idealny do zastosowań, w ramach których wymagana jest trwałość oraz odporność na erozję i korozję, a jednocześnie zapewnienie nietoksycznej powierzchni o wysokich walorach estetycznych, którą można łatwo utrzymywać w czystości, stosując ogólnie dostępne środki myjące.

Materiał Belzona 5111 (Ceramic Cladding) można łatwo mieszać i stosować ręcznie lub metodą natryskową bez użycia specjalistycznych narzędzi. Utwardza się w temperaturze otoczenia, co eliminuje potrzebę wykonywania prac gorących.

Główne zalety:

 • Stosowanie i utwardzanie w temperaturze otoczenia — bez konieczności wykonywania prac gorących.
 • Na dużych powierzchniach materiał może być stosowany metodą natryskową.
 • Dobra odporność na erozję, korozję i ścieranie.
 • Odporność na uderzenia i zarysowania.
 • Doskonała odporność na rozprzestrzenianie się bakterii oraz na oddziaływanie wielu rodzajów substancji chemicznych, takich jak alkohole, alkalia, sole, oleje, substancje węglowodorowe, nawozy, kwasy i środki utleniające.
 • Możliwość łatwego utrzymania w czystości z zastosowaniem szerokiej gamy środków.
 • Zapewnia równomierne i estetyczne wykończenie.

Zastosowania materiału Belzona 5111 (Ceramic Cladding) obejmują:

 • Zabezpieczanie przed korozją i oddziaływaniem czynników atmosferycznych powierzchni mostów, wież chłodniczych i ścian.
 • Zewnętrzne zabezpieczanie przed korozją ścian i zbiorników zasobnikowych, zapewniające dobrą estetykę.
 • Zabezpieczanie przed ścieraniem łopat wentylatorów, zapewniające ich długotrwałą eksploatację.
 • Powlekanie konstrukcji metalowych, takich jak balustrady, w celu zapewnienia trwałej odporności na korozję pod wpływem czynników zewnętrznych.
Podstawowe dane techniczne:
Czas do zastosowania w temperaturze 25°C (77°F) 8 godz.
Czas do pełnego utwardzenia mechanicznego w temperaturze 25°C (77°F) 7 dni
Odporność na ścieranie — próba metodą Tabera (pod obciążeniem 1 kg) 30 mm3 na cykl (tarcze ścierne CS17)
Wydajność krycia (1 l)  Praktyczna wydajność krycia: 
14 m2 (151 stóp kw.) na litr na betonie i cegłach

11 m² (119 stóp kw.) na litr na betonie gładkim
Okres przydatności  5 lat w przypadku przechowywania w temperaturze od 0°C (32°F) do 30°C (86°F)
Przylega do: metali, nowego azbestu, betonu, cegły, tynku i wielu innych powierzchni
Typowe zastosowania Powłoka ochronna zapewniająca zabezpieczenie przed oddziaływaniem substancji chemicznych, erozją i korozją
Wielkość opakowania 3,35 l — Wielkość opakowań może się różnić w zależności od lokalizacji.
Dostępność* Globalna

* W przypadku wszystkich produktów mogą obowiązywać ograniczenia lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.


Więcej informacji:

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie Belzona 5111 (Ceramic Cladding), skontaktuj się z nami lub znajdźlokalnego dystrybutora.

Możesz zarejestrować się w Belzona Connect, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, w tym kart charakterystyki substancji chemicznych i instrukcji użycia.

Galeria zdjęć:

Dokumentacja produktów:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.