Seria 1000

Do napraw i zabezpieczania maszyn i urządzeń.

Belzona — seria 1000