Belzona 5851 (HA-Barrier)

Aktywowana pod wpływem ciepła, wymagająca minimalnego przygotowania zabezpieczająca przed korozją powłoka epoksydowa do stosowania u klienta na gorących powierzchniach metalowych.

Belzona 5851 (HA-Barrier)

Niezawierająca rozpuszczalnika, jednoskładnikowa powłoka utwardzająca się pod wpływem kontaktu z powierzchniami ciepłymi opracowana z myślą o zapobieganiu korozji elementów metalowych pod izolacją oraz ich zabezpieczania przed nią. Powłokę Belzona 5851 (HA-Barrier) można w prosty sposób zastosować przy użyciu pędzla i nie wymaga ona odważania i mieszania.

Ten aktywowany pod wpływem gorąca materiał można stosować na powierzchniach gorących o temperaturze 70-150°C / 158-302°F przy minimalnym przygotowaniu podłoża, co pozwala uniknąć przestojów produkcji. Po utwardzeniu zapewnia doskonałą odporność na korozję. Ponadto oferujemy produkt Belzona 1251 (HA-Barrier), kompozyt do napraw stosowany m.in do wypełniania wżerów oraz spajania elementów wyposażenia.

Główne zalety:

 • Zastosowanie u klienta bez wyłączania wyposażenia z eksploatacji przy minimalnym przygotowaniu podłoża.
 • System w jednym opakowaniu — nie wymaga ważenia czy mieszania.
 • Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników i nie wymaga prac gorących, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa
 • Krótki czas utwardzania zapewniający szybką ponowną izolację wyposażenia.
 • Doskonała odporność na korozję.
 • Dobra odporność na wiele rodzajów substancji chemicznych.
 • Doskonałe przyleganie do metali (także do powierzchni przygotowanych ręcznie), w tym do stali nierdzewnej, węglowej, aluminium, mosiądzu i miedzi.
 • Stabilność termiczna w temperaturze 150°C (302°F) w warunkach suchych

Zastosowania materiału Belzona 5851 (HA-Berrier) obejmują:

 • Zapobieganie korozji pod izolacją.
 • Trwałe zabezpieczanie przed korozją elementów rurowych i wyposażenia eksploatowanego w wysokiej temperaturze.
 • Stosowane u klienta zewnętrzne powłoki zbiorników procesowych o wysokiej temperaturze podczas ich eksploatacji, co eliminuje przestoje produkcyjne.
Podstawowe dane techniczne:
Czas użytkowania  Nieograniczony* — utwardzanie nie rozpoczyna się do czasu podgrzania produktu
Czas do pełnego utwardzenia w temperaturze 100°C (212°F) 2 dni
Wydajność krycia (1 kg) Teoretyczna wydajność krycia systemu dwuwarstwowego:
2,4 m2 (25 stopy kw.) na kilogram na warstwę
Objętość produktu (1 kg) 476 cm3 (29 cali sześciennych)
Wytrzymałość cieplna Do 150°C (302°F)
Temperatura ugięcia pod obciążeniem (w próbie przeprowadzonej według normy ASTM D648) 127°C (261°F) po utwardzeniu przez 7 dni w temperaturze 100°C (212°F)
Przylega do: aluminium, miedzi, stali, stali nierdzewnej, żeliwa i innych metali
Typowe zastosowania Zabezpieczanie przed uszkodzeniami pod wpływem korozji pod izolacją — aktywowana pod wpływem gorąca powłoka do zastosowań na eksploatowanym wyposażeniu procesowym.
Wielkość opakowania 1,5 kg, 8 kg Wielkość opakowań może się różnić w zależności od lokalizacji. 
Dostępność* Globalna

* W przypadku wszystkich produktów mogą obowiązywać ograniczenia lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.


Więcej informacji:

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie Belzona 5851 (HA-Barrier), skontaktuj się z nami lub znajdźlokalnego dystrybutora.

Możesz zarejestrować się w Belzona Connect, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, w tym kart charakterystyki substancji chemicznych i instrukcji użycia.

Film:

Galeria zdjęć:

Dokumentacja produktów:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.