Belzona 6111 (Liquid Anode)

Powłoka epoksydowa zabezpieczająca powierzchnie metalowe przed wpływem korozji środowiskowej. 

Belzona 6111 (Liquid Anode)

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa o wysokiej zawartości cynku do zastosowań jako powłoka zabezpieczająca przed korozją. Ten materiał na bazie rozpuszczalnika jest idealny do zastosowań morskich oraz przemysłowych, wymagających trwałego zabezpieczenia przed korozją.

Materiał Belzona 6111 (Liquid Anode) można łatwo mieszać i stosować ręcznie lub metodą natrysku bez użycia specjalistycznych narzędzi. Utwardza się w temperaturze otoczenia, co eliminuje potrzebę wykonywania prac gorących.

Główne zalety:

  • Stosowanie i utwardzanie w temperaturze otoczenia — bez konieczności wykonywania prac gorących.
  • Na dużych powierzchniach materiał może być stosowany metodą natrysku.
  • Doskonała odporność na korozję dzięki zabezpieczeniu katodowym — sucha powłoka systemu zawiera nie mniej niż 90% pyłu cynkowego o wysokim stopniu czystości.
  • Uniemożliwia pełzanie korozji w miejscach uszkodzeń.
  • Właściwości „samonaprawcze”
  • Produkt stosowany w celu podniesienia odporności chemicznej na materiale można zastosować produkt Belzona 5111 (Ceramic Cladding)

Zastosowania materiału Belzona 6111 (Liquid Anode) obejmują:

  • Zabezpieczanie przed korozją powierzchni konstrukcji, takich jak mosty i balustrady.
  • Trwałe zabezpieczanie przed zewnętrzną korozją katodową rur i zbiorników zasobnikowych.
  • Zabezpieczanie i uszczelnianie podstaw zbiorników narażonych na przenikanie wody oraz korozję zewnętrzną.  

* W przypadku wszystkich produktów mogą obowiązywać ograniczenia lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.


Więcej informacji:

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie Belzona 6111 (Liquid Anode), skontaktuj się z nami lub znajdźlokalnego dystrybutora.

Możesz zarejestrować się w Belzona Connect, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, w tym kart charakterystyki substancji chemicznych i instrukcji użycia.

Galeria zdjęć:

Dokumentacja produktów:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.