Rozwiazania w dziedzinie konserwacji do zastosowan w procesie rafinacji cukru

Udowodniono, ze utwardzane na zimno kompozytowe materialy naprawcze i powloki przemyslowe firmy Belzona znacznie podnosza trwalosc i niezawodnosc kluczowego wyposazenia cukrowni.

Proces rafinacji cukru, polegający na pozyskiwaniu cukru z buraków cukrowych lub trzciny cukrowej, charakteryzuje się agresywnym środowiskiem, w którym maszyny i inne wyposażenie są narażone na oddziaływanie cieczy, wysokiej temperatury i ścieranie.

Udowodniono, że utwardzane na zimno kompozytowe materiały naprawcze i powłoki przemysłowe firmy Belzona sprawdzają się w tym środowisku i podnoszą trwałość kluczowego wyposażenia cukrowni.

Odporne na ścieranie systemy polimerowe do zabezpieczania podajników ślimakowych.

Podajniki ślimakowe są narażone na znaczne zużycie pod wpływem ścierania, gdyż są przeznaczone do podawania materiałów w stałej postaci. Może to prowadzić do wielu problemów, takich jak intensywne ścieranie koryta czy zużycie się łopat ślimaka. To z kolei może prowadzić do utraty wydajności, zwiększonego zużycia energii przez urządzenia i skrócenia okresu ich eksploatacji.

Aby przeciwdziałać tym problemom, można zastosować systemy polimerowe Belzona 1000 Series w celu odbudowy uszkodzonych elementów i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami w przyszłości. Materiały takie jak Belzona 1321 (Ceramic S-Metal), Belzona 1812 (Ceramic Carbide FP), Belzona 1818 mogą zapewnić odporne na ścieranie okładziny ochronne, które przedłużają żywotność wyposażenia i opóźniają proces ścierania.

Wysokiej jakości powłoki do dyfuzorów i kondensatorów

Dyfuzory i kondensatory stale pracują przy podwyższonych temperaturach, która przyśpiesza ich erozję i korozję, ścieranie pod wpływem przedostających się do nich ciał stałych oraz oddziaływanie substancji chemicznych i bakterii. Gama wysokotemperaturowych powłok, takich jak Belzona 1381, Belzona 1391T, Belzona 1593 and Belzona 5892 została specjalnie zaprojektowana pod kątem zapewnienia doskonałego zabezpieczenia wyposażenia eksploatowanego w zanurzeniu i w wysokiej temperaturze.

Podniesienie sprawności pomp przy użyciu dwuskładnikowych epoksydowych past i powłok przeciwkorozyjnych.

W sektorze cukrownictwa pompy mogą ulegać poważnym uszkodzeniom pod wpływem erozji i korozji oraz oddziaływania substancji chemicznych i bakterii (kwaśnych lub zasadowych cieczy).

Konwencjonalne rozwiązania obejmują wymianę korpusu i wirnika pompy, jednak wymaga to znacznych nakładów finansowych i może powodować długie przestoje ze względu na czas realizacji zamówień przez producentów.

Innym rozwiązaniem może być przeprofilowanie powierzchni poprzez przyspawanie do niej płyt. Także ta metoda ma swoje ograniczenia, ponieważ może prowadzić do powstania stref wpływu ciepła (ang. heat affected zones — HAZ), co może wiązać się z koniecznością dalszej obróbki powierzchni w celu uzyskania gładkiego wykończenia.

Belzona’s 1000 Series to gama 2-składnikowych epoksydowych systemów w postaci pasty i powłok przeciwkorozyjnych, które można stosować w celu odbudowy profili pomp i ich zabezpieczenia przed przyszłymi uszkodzeniami pod wpływem erozji i korozji.

Zewnętrzne naprawy i zabezpieczanie zbiorników szkliwionych wykonanych w technologii Glass Fused to Steel

Zewnętrzna korozja i uszkodzenia pod wpływem czynników środowiskowych w wyniku uszkodzeń fizycznych czy kondensacji może prowadzić do korozji i nieszczelności spoin spawanych zbiorników szkliwionych wykonanych w technologii Glass Fused to Steel.

Jedną z metod naprawczych jest pokrycie uszkodzonych powierzchni przykręcanymi płytami. Jednak ta technika wymaga wyłączenia zbiorników w celu instalacji płyt. Może to generować wysokie koszty w wyniku przestoju oraz opłaty za wykonaną naprawę.

Gama produktów Belzona 1000 Series obejmuje rozwiązania spajania na zimno oraz kompozytowe systemy naprawcze i stanowi niezawodne, alternatywne rozwiązanie wobec konwencjonalnych metod. Bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi systemy te można szybko zastosować na zewnętrznej powierzchni zbiorników, podczas gdy są one wypełnione. Przedłuża to czas dostępności wyposażenia, a co za tym idzie jego rentowność.

Naprawy wałów z zastosowaniem systemów epoksydowych do napraw elementów metalowych

Z czasem wyposażenie mechaniczne, takie jak wały, może ulegać uszkodzeniom pod wpływem wibracji, tarcia i powodujących ścieranie zanieczyszczeń oraz zużycia w wyniku korozji. Personel techniczny może wymienić uszkodzony sprzęt na nowy, jednak nie zapobiega to ponownemu narażeniu powierzchni na te same problemy.

Inna metoda naprawy to przyspawanie do wału płyt, które są następnie obrabiane maszynowo. Jednakże może się to wiązać z długim przestojem, gdyż wał trzeba przetransportować do warsztatu.

Aby wyeliminować ten długi i kosztowny proces, można zastosować kompozytowe materiały naprawcze Belzona 1000 Series. Te epoksydowe systemy do napraw elementów metalowych można stosować na miejscu, przez co nie trzeba wyłączać wyposażenia z eksploatacji w celu dokonania naprawy.

Materiał Belzona 1131 (Bearing Metal) posiada unikatową mikroporowatą strukturę, która wychwytuje i zatrzymuje środek smarny przez co podnosi sprawność wału. Technologia ta została opracowana z myślą o minimalizacji tarcia przy rozruchu, dzięki czemu podnosi sprawność wyposażenia mechanicznego.

Naprawy i zabezpieczanie taśm podajników

W sektorze cukrownictwa podajniki taśmowe są używane do podawania buraków do maszyn myjących i tnących oraz do ich odbioru z tych maszyn. Podczas tego procesu podajniki taśmowe są narażone na intensywne zużycie pod wpływem materiału, który transportują oraz tarcia pod wpływem przesuwania się i uderzeń tych twardych materiałów.

Urządzenia te są zaprojektowane, tak aby ich powierzchnie absorbowały część energii uderzeń, jednak poszarpany i ostry materiał może uszkadzać powierzchnie gumy, rozrywając i rozszczepiając taśmę przenośnika.

W celu naprawy tych uszkodzeń można zastosować 2-składnikową żywicę poliuretanową Belzona 2311 (SR Elastomer). Ten elastyczny materiał do napraw elementów gumowych i metalowych został opracowany do zastosowań awaryjnych i trwałych, w ramach których wymagane jest grube krycie, trwałość, elastyczność oraz wysoka wytrzymałość na ścieranie i rozerwanie.

System jest również dostępny w białym kolorze, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zakładów przetwórstwa/produkcji produktów spożywczych.

Galeria zdjęć: