Przemysł spożywczy

Materiały kompozytowe firmy Belzona do przeprowadzania napraw oraz higieniczne powłoki zabezpieczające dostosowane do wymogów obiektów przemysłu spożywczego, w tym do wyposażenia zakładów oraz wyposażenia o krytycznym znaczeniu.

Przemysł spożywczy

Utrzymanie higienicznego i wydajnego środowiska pracy jest jednym z największych wyzwań w przemyśle spożywczym. Dlatego firma Belzona opracowała szereg wysokiej jakości kompozytów polimerowych do napraw oraz powłok ochronnych, które pozwalają zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć okres eksploatacji zakładu, wyposażenia oraz maszyn.

Materiały firmy Belzona są zaprojektowane z myślą o zachowaniu zgodności z wymogami sektora. Utwardzają się szybko i bezzapachowo, minimalizując przestoje, koszty robocizny i wymiany wyposażenia. Co więcej, ogromna większość naszych produktów nie zawiera rozpuszczalników, a wiele z nich spełnia krajowe i międzynarodowe normy dotyczące kontaktu z wodą pitną i żywnością (sformułowane przez NSF, WRAS i USDA).

Naprawianie rur i zbiorników

Zimnoutwardzalne kompozyty do napraw, w tym Belzona 1111 (Super Metal), przywracają wytrzymałość osłabionym lub przedziurawionym rurom, zbiornikom i kołnierzom. Nasze wszechstronne rozwiązania obejmują nakładanie łat na uszkodzone obszary oraz stosowanie wzmocnionych osłon Belzona idealnych do trwałej naprawy niskociśnieniowego wyposażenia nieodgrywającego krytycznej roli.  Uszkodzenia pod wpływem uderzeń, korozji, erozji i oddziaływania substancji chemicznych można bezpiecznie naprawić, aby następnie zabezpieczyć wyposażenie przed niszczeniem w przyszłości.

Zasobniki lub zbiorniki wykorzystywane w browarach, mleczarniach i innych sektorach przemysłu spożywczego mogą zachować sprawność dzięki naszym rozwiązaniom do naprawiania i zabezpieczania stosowanych do uszczelniania podstaw, ochrony przed erozją i korozją, spajania płyt na zimno, a także uszczelniania wycieków.

Naprawianie i zabezpieczanie urządzeń technologicznych

Krytyczne wyposażenie technologiczne można naprawić i zabezpieczyć za pomocą niezawierających rozpuszczalników kompozytów do naprawy elementów metalowych i powłok ochronnych, które nie tylko pozwalają odtworzyć pierwotny profil komponentów, ale także eliminują korozję galwaniczną.

Pierwotny profil uszkodzonych pomp i wymienników ciepła można przywrócić za pomocą zimnoutwardzalnych kompozytów do naprawy elementów metalowych firmy Belzona. Dokładne odtworzenie powierzchni takich jak szybko zużywające się gniazda w pompach jest możliwe dzięki wielozadaniowemu materiałowi Belzona 1111 (Super Metal).

Następnie nakładana jest powłoka ochronna, np. Belzona 1341 (Supermetalglide), zabezpieczająca przed erozją i korozją, a także zmniejszająca zużycie energii. Zapewnia ona doskonałą odporność na oddziaływanie substancji chemicznych i zmniejsza koszty konserwacji.

Naprawianie i zabezpieczanie dachów

Stosowane na zimno płynne membrany dachowe firmy Belzona zostały opracowane pod kątem skutecznego naprawiania i zabezpieczania uszkodzonych elementów dachu, w tym połączeń, spoin, powierzchni pionowych, szczelin i koryt odpływowych. Nasze membrany dachowe posiadają znakomite właściwości izolacyjne, wodoodporne i zabezpieczające przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Gwarantują trwałą naprawę przecieków dachu, tym samym eliminując konieczność kosztownej wymiany oraz prac konstrukcyjnych zakłócających funkcjonowanie obiektu.

Nasze stosowane w płynie powłoki dachowe firmy Belzona, takie jak Belzona 3111 (Flexible Membrane), zabezpieczają dach na okres ponad 25 lat i mogą być stosowane w mleczarniach, gorzelniach, piekarniach i innych budynkach produkcji żywności bez zakłócania ich funkcjonowania z uwagi na swój niskozapachowy charakter.

Naprawianie i zabezpieczanie podłóg

Nasze szybko utwardzalne kompozyty do naprawiania betonu i powłoki można stosować w celu usuwania problemów związanych z uderzeniami i ścieraniem. Powierzchnie betonowe i kamienne można regenerować i chronić za pomocą materiałów epoksydowych, takich jak Belzona 4111 (Magma-Quartz), zabezpieczając je przed oddziaływaniem substancji chemicznych i czynników środowiskowych.

Odporne na oddziaływanie substancji chemicznych powłoki epoksydowe, takie jak Belzona 4311 (Magma CR1), są specjalnie opracowane z myślą o zabezpieczaniu dodatkowych stref bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych, kolektorów i krat pomostowych przed działaniem substancji chemicznych. Poprawiające bezpieczeństwo materiały, takie jak Belzona 5231 (SG Laminate), ograniczają ryzyko poślizgnięć i są dostępne w wielu kolorach zwiększających widoczność.

Uszkodzone szczeliny dylatacyjne można łatwo odbudować z użyciem materiałów, takich jak Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer), zapewniających doskonałą odporność na uderzenia i ścieranie.

Regeneracja i zabezpieczanie ścian

Betonowe i murowane ściany, kominy oraz inne betonowe powierzchnie sufitowe można naprawić z użyciem lekkich materiałów, takich jak Belzona 4141 (Magma-Build). Dzięki nim można ograniczyć czas przestojów i obyć się bez kosztownej odbudowy konstrukcji obiektu.

Higieniczne powłoki, takie jak Belzona 5111 (Ceramic Cladding), trwale zabezpieczają przed uszkodzeniami fizycznymi, chemicznymi i bakteryjnymi. Można je łatwo nakładać pędzlem lub metodą natrysku bez specjalistycznych narzędzi. Są również łatwe do czyszczenia, a tym samym ułatwiają utrzymanie wysokiego poziomu higieny.

Galeria zdjęć: