Belzona 3131 (WG Membrane)

Stosowana w płynie powłoka dachowa zapewniająca trwałe zabezpieczenie i impregnację wodoodporną dachów do nakładania również w warunkach zimowych.  

Belzona 3131 (WG Membrane)

Ta zimnoutwardzalna, stosowana w płynie powłoka została opracowana pod kątem zastosowania we wszystkich warunkach atmosferycznych. Umożliwia naprawianie i zabezpieczanie wszystkich rodzajów dachów i gwarantuje trwałość.

Aktywowana pod wpływem wilgoci uretanowa powłoka dachowa Belzona 3131 (WG Membrane) charakteryzuje się doskonałym przyleganiem do wszystkich rodzajów materiałów dachowych i nie ulega uszkodzeniom pod wpływem deszczu, także bezpośrednio po jej zastosowaniu. System obejmuje siatkę wzmacniającą ułatwiającą dobór grubości powłoki podczas nakładania. Dzięki swojej wyjątkowej elastyczności dostosowuje się ona do przemieszczeń elementów dachu.

Główne zalety:

 • Zapewnia szybkie zabezpieczenie przed opadami deszczu — szybkie utwardzenie powoduje, że dach zostaje natychmiast zabezpieczony przed przenikaniem wody.
 • Zapewnia trwałe zabezpieczenie dachu.
 • Produkt może być stosowany w temperaturze od 0°C (32°F)
 • Struktura mikroporowata umożliwia przenikanie uwięzionej wilgoci, jednocześnie trwale zabezpieczając przed czynnikami atmosferycznymi.
 • Materiał jest lekki, dzięki czemu nie obciąża konstrukcji.
 • Doskonale przylega do wielu rodzajów materiałów, w tym papy, asfaltu, ołowiu, cynku, miedzi, szkła, betonu i cegły.
 • Na powierzchniach porowatych, takich jak asfaltowe i z papy, nie jest wymagane zastosowanie aktywatora.
 • Wyjątkowa elastyczność sprawia, że absorbuje przemieszczenia elementów dachowych.
 • Może być w prosty sposób stosowany przy użyciu pędzla lub wałka i nie wymaga mieszania.
 • Stosowanie i utwardzanie w niskiej temperaturze — bez konieczności wykonywania prac gorących

Zastosowania materiału Belzona 3131 (WG Membrane) obejmują:

 • Impregnacja wodoodporna powierzchni dachowych i ich zabezpieczanie przed czynnikami atmosferycznymi.
 • Trwałe naprawianie nieszczelności dachów i zabezpieczanie uszkodzonych koryt odpływowych.
 • Uszczelnianie szczeblin.
 • Zabezpieczanie przed czynnikami atmosferycznymi stref wokół elementów pionowych dachu i występów, takich jak świetliki, kominy i otwory wentylacyjne.
 • Wymiana lub naprawianie uszkodzonych bądź brakujących szczelin.
 • Uszczelnianie ubytków i połączeń wieńczących elementów kamiennych oraz attyk.
 • Uszczelnianie podstaw zbiorników.
Podstawowe dane techniczne:
Czas użytkowania w temperaturze od 5°C (41°F) do 30°C (86°F) Nieograniczony
Czas schnięcia 4–6 godzin *w zależności od warunków środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność i siła wiatru
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 2782) 6,4 N/mm2 (925 psi ) 
Przepuszczalność pary wodnej w temperaturze 20°C (68°F) 25 g/m2
Zalecana wydajność krycia (na 1 l) 0,96 m2 (10,3 stopy kw.) na betonie i cegłach,
1,5 m2 (16,1 stopy kw.) na asfalcie, powierzchni bitumicznej, papie gładkiej i metalach
Przylega do: papy, asfaltu, ołowiu, cynku, miedzi, szkła, betonu, cegieł i wielu innych podłoży.
Typowe zastosowania Naprawianie dachów, w tym impregnacja wodoodporna i zabezpieczanie przed czynnikami atmosferycznymi. Uszczelnianie podstaw zbiorników. 
Wielkość opakowania 1 l, 17 l Wielkość opakowań może się różnić w zależności od lokalizacji.  
Dostępność* Tylko Europa, Ameryka Północna i Południowa

* W przypadku wszystkich produktów mogą obowiązywać ograniczenia lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.


Więcej informacji:

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie Belzona 3131 (WG Membrane), skontaktuj się z nami lub znajdźlokalnego dystrybutora.

Możesz zarejestrować się w Belzona Connect, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, w tym kart charakterystyki substancji chemicznych i instrukcji użycia.

Galeria zdjęć:

Dokumentacja produktów:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.