Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)

Elastyczny, uniwersalny elastomer poliuretanowy do naprawiania, odbudowywania i powlekania komponentów gumowych i powierzchni metalowych.

Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)

Dwuskładnikowa żywica poliuretanowa przeznaczona do napraw, odbudowywania i powlekania elementów metalowych i gumowych. Ten elastyczny materiał do napraw elementów gumowych umożliwia oszczędne przeprowadzanie napraw. Może być stosowany w ramach zastosowań wymagających grubego krycia, trwałości i elastyczności. Materiał nie zawiera rozpuszczalników i jest mieszany oraz stosowany w prosty sposób bez użycia specjalistycznych narzędzi. Utwardza się w temperaturze otoczenia, co eliminuje konieczność wykonywania prac gorących.

Główne zalety:

 • Bardzo wysoki współczynnik wydłużenia — do 700%.
 • Szybkie utwardzanie — bez jakichkolwiek prac gorących
 • Zabezpieczenie przed erozją i korozją.
 • Doskonałe przyleganie do wielu rodzajów podłoży, w tym gumy naturalnej, nitrylu, neoprenu, kauczuku butadienowo-styrenowego, poliuretanu, PCV, stali, miedzi i betonu.
 • Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa
 • Zastosowanie bezspoinowe — niewielkie i duże powierzchnie można pokrywać w ramach jednej aplikacji.
 • Dobra odporność na wiele rodzajów substancji chemicznych.
 • Dobra odporność elektryczna

Zastosowania materiału Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) obejmują:

 • Tworzenie i naprawianie betonowych szczelin dylatacyjnych o wysokiej trwałości.
 • Odlewanie i odbudowa zużytych uszczelnień oraz wałków gumowych.
 • Utwardzalny na zimno materiał stanowiący alternatywę wobec napraw pęknięć powierzchni bocznych opon ciężkich pojazdów ciężarowych metodą wulkanizacji.
 • Zastosowanie i naprawianie powłok gumowych pomp, zaworów, zbiorników i prowadnic.
 • Szybkie naprawianie przedziurawionych i spękanych gumowych membran pomp.

* W przypadku wszystkich produktów mogą obowiązywać ograniczenia lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.


Więcej informacji:

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer), skontaktuj się z nami lub znajdźlokalnego dystrybutora.

Możesz zarejestrować się w Belzona Connect, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, w tym kart charakterystyki substancji chemicznych i instrukcji użycia.

Galeria zdjęć:

Dokumentacja produktów:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.