Belzona 4341 (Magma CR4)

Wysokotemperaturowa powłoka epoksydowa do zabezpieczania powierzchni betonowych i metalowych narażonych na działanie gorących kwasów nieorganicznych.

Belzona 4341 (Magma CR4)

Trwała dwuskładnikowa barierowa powłoka epoksydowa optymalizowana pod kątem odporności na gorące kwasy nieorganiczne, takie jak kwas siarkowy i chlorowodorowy w temperaturze do 90°C (194°F). Ta niezawierająca rozpuszczalników powłoka zapewnia ochronę powierzchni betonowych i metalowych przed żrącym działaniem substancji chemicznych.

Materiał Belzona 4341 (Magma CR4) zapewnia bezpieczną i higieniczną powierzchnię zgodną z wymogami Ministerstwa Rolnictwa USA dotyczącymi przypadkowego kontaktu z żywnością. Można ją łatwo mieszać i stosować bez użycia specjalistycznych narzędzi. Na dodatek utwardza się w temperaturze otoczenia.

Główne zalety:

 • Doskonała odporność chemiczna na wiele rodzajów gorących kwasów nieorganicznych.
 • Materiał szybkoutwardzalny umożliwiający szybkie naprawy awaryjne przy minimalnym przestoju.
 • Materiał zatwierdzony przez Ministerstwo Rolnictwa USA jako zapewniający bezpieczne i higieniczne powierzchnie niezanieczyszczające produktów spożywczych.
 • Proste mieszanie i zastosowanie bez specjalistycznych narzędzi.
 • Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Stosowanie i utwardzanie w temperaturze otoczenia — bez konieczności wykonywania prac gorących.
 • Doskonałe przyleganie do wszystkich powierzchni sztywnych, w tym betonu, włókna szklanego, cegły, stali nierdzewnej, stali miękkiej i stali węglowej.

Zastosowania materiału Belzona 4341 (Magma CR4) obejmują:

 • Odporna na oddziaływanie substancji chemicznych powłoka do ścian zabezpieczających przed kwasami, zbiorników, stref zabezpieczających przed wyciekami, betonowych cokołów zbiorników i pomp.
 • Uszczelnianie odpływów, kanałów, stref transportowania i magazynowania substancji chemicznych.
 • Zabezpieczanie betonowych podstaw pomp i korpusów pomp przed wyciekami substancji chemicznych
 • Po zastosowaniu z kruszywem tworzenie przeciwpoślizgowych chodników w strefach bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych.

* W przypadku wszystkich produktów mogą obowiązywać ograniczenia lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.


Więcej informacji:

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie Belzona 4341 (Magma CR4), skontaktuj się z nami lub znajdźlokalnego dystrybutora.

Możesz zarejestrować się w Belzona Connect, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, w tym kart charakterystyki substancji chemicznych i instrukcji użycia.

Galeria zdjęć:

Dokumentacja produktów:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking tutaj.