Rozwiązania firmy Belzona do napraw z zastosowaniem kompozytów

Opracowane przez firmę Belzona kompozytowe materiały do napraw zawierają wyłącznie składniki w postaci stałej. Mogą być stosowane do wzmacniania osłabionych lub przedziurawionych rur, zbiorników, zasobników i innego wyposażenia.

Rozwiązania firmy Belzona do napraw z zastosowaniem kompozytów

  Rury, zasobniki, zbiorniki i inne wyposażenie uszkodzone pod wpływem wewnętrznej i zewnętrznej erozji oraz korozji i oddziaływania czynników środowiskowych, które mogą obniżać sprawność i wytrzymałość konstrukcyjną. Uszkodzenia te często prowadzą do ubytków grubości ścian a nawet do powstawania perforacji. Stosowane na zimno materiały kompozytowe do napraw wzmacniają wyposażenie i umożliwiają trwałą eliminację problemu dzięki rozwiązaniom bazującym na materiałach polimerowych zawierających wyłącznie składniki w postaci stałej i niewymagające prac gorących. Są one stosowane u klienta, co minimalizuje kosztowne przestoje.

  Firma Belzona specjalizuje się w zapewnianiu inżynierskich osłonowych i spajanych na zimno systemów kompozytowych do napraw oraz obiektów nowych o różnorakim zakresie i złożoności. Umożliwiamy rozwiązywanie takich problemów, jak:

  • Korozja elementów zewnętrznych i wewnętrznych
  • Przecieki i perforacje ścian
  • Uszkodzenia dużych konstrukcji metalowych, takich jak pokłady, zbiorniki, dachy i podłogi
  • Uszkodzenia elementów o złożonej geometrii w zbiornikach i rurociągach, w tym kolan, trójników i kołnierzy
  • Osłabienie podstaw wyposażenia zapewniających mocowanie oraz precyzyjne dopasowanie maszyn

  Firma Belzona dostarcza rozwiązania kompozytowe dla wielu branż już od ponad 60 lat. Dziesięciolecia badań, prac rozwojowych i opinie klientów umożliwiają nam oferowanie unikatowych systemów opracowanych pod kątem konkretnych wyzwań, które zapewniają rozwiązania w strefach, gdzie:

  • W czasie eksploatacji występują wysokie temperatury i ciśnienie
  • Składowane lub przetwarzane są agresywnie działające kwasy i alkalia
  • Obecność wody, olejów lub innych zanieczyszczeń
  • Występuje erozja i ścieranie elementów zewnętrznych lub wewnętrznych

  Naprawy ścian z ubytkami grubości i perforacjami

  Ubytki grubości ścian pod wpływem wewnętrznej lub zewnętrznej erozji, korozji, uderzeń, ścierania lub czynników mechanicznych stanowią częsty problem w przypadku rur, zbiorników, korpusów silników, osłon i innych części wyposażenia. Jeśli problemy nie są odpowiednio wcześnie eliminowane, może dojść do poważnych uszkodzeń wyposażenia i istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń dla środowiska i bezpieczeństwa. Szybkie przywrócenie wytrzymałości wyposażenia w celu minimalizacji przestojów ma kluczowe znaczenie. Stosowane na zimno systemy firmy Belzona można stosować do naprawiania i wzmacniania uszkodzonego wyposażenia z zastosowaniem płyt wzmacniających lub osłon rur.

  Zimnoutwardzalne rozwiązania naprawcze firmy Belzona obejmujące takie materiały jak np. Belzona 1111 (Super Metal) umożliwiają spajanie płyt wzmacniających w uszkodzonych miejscach. Zapewniają wysoką wytrzymałość na ciśnienie, a także wyjątkową wytrzymałość wiązania. Można także stosować materiały w postaci płynnej, takie jak Belzona 5811 (Immersion Grade), które umożliwiają spajanie płyt na większych powierzchniach, a także w przypadku powierzchni o złożonej geometrii, co stanowi alternatywę wobec prac gorących wiążących się z wysokim ryzykiem. Materiał można szybko wtryskiwać pod płytę w celu jej stałego zespojenia.

  Wzmocnione osłony firmy Belzona są szeroko stosowane do trwałych napraw wyposażenie niskociśnieniowego, które nie posiada krytycznego znaczenia. Osłony firmy Belzona do rur można stosować u klienta, a elementy rurowe nie wymagają odprężania po ich zastosowaniu. Ponadto naprawa metodą spajania na zimno trwa zazwyczaj tylko kilka godzin.

  Istnieje szereg epoksydowych materiałów kompozytowych, których wybór jest podyktowany warunkami zastosowania. Materiał Belzona 1111 (Super Metal) nadaje się do wielu zastosowań ogólnych. W zależności od wielkości naprawianej powierzchni czas utwardzania można wydłużyć po zastosowaniu produktu Belzona 1121 (Super XL-Metal) lub skrócić, stosując produkt Belzona 1212. Te materiały w postaci pasty są stosowane wraz z tkaniną siatkową o wysokiej wytrzymałości, co zapewnia wzmocnienie naprawy.

  Perforacje i wycieki stanowią poważny problem w dziedzinie bezpieczeństwa, ponieważ przedostawanie się potencjalnie szkodliwych substancji do środowiska może stwarzać zagrożenie zarówno dla personelu jak i wyposażenia w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Ponadto nieszczelności rur mogą prowadzić do spadku ciśnienia, co powoduje obniżenie sprawności procesu. Systemy firmy Belzona umożliwiają natychmiastowe uszczelnienie i eliminację wycieku bez konieczności wstrzymywania procesu.

  Wycieki pod niskim ciśnieniem można skutecznie uszczelniać przy pomocy materiału Belzona 9611 (ES Metal). Jest to szybkoutwardzalny materiał epoksydowy pakowany w postaci pręta stworzony z myślą o eliminacji wycieków. Po jego zastosowaniu należy zastosować system osłonowy firmy Belzona, aby naprawa była trwała.

  W przypadku nieszczelności wyposażenia eksploatowanego pod wyższym ciśnieniem można zastosować płyty ze spustem metodą spajania z użyciem takich materiałów jak Belzona 1212. Po utwardzeniu materiału firmy Belzona spust zostaje zamknięty, co eliminuje wyciek.

  Naprawy systemów eksploatowanych pod ciśnieniem i krytycznych dla bezpieczeństwa

  Do napraw, które muszą być wykonane zgodnie z wymogami normy ASME PCC-2 lub ISO 24817, zalecamy system Belzona SuperWrap II. Ten system do zastosowań inżynierskich jest jednym z najbardziej wytrzymałych kompozytowych systemów osłon rur. Jego siła wiązania i wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu zwiększa się wraz z upływem czasu eksploatacji.

  SystemBelzona SuperWrap II stanowi alternatywę wobec spawania. Ogranicza przestoje, a jego szybkie utwardzenie zapewnia ponowne włączenie do eksploatacji uszkodzonego wyposażenia zaledwie w ciągu 24 godzin. System obejmuje żywice wyłącznie w postaci stałej, siatkę wzmacniającą z włókna węglowego lub szklanego oraz folię dociskającą. Jest stosowany u klienta do napraw rur i zbiorników eksploatowanych pod różnymi temperaturami i ciśnieniami.

  Ten wszechstronny system można stosować na elementach rurowych o dowolnej geometrii, w tym na kolankach, trójnikach i elementach o złożonych kształtach. Wykazuje on odporność na wiele rodzajów substancji chemicznych, olejów oraz cieczy procesowych. Trwałość projektowa systemu Belzona SuperWrap II przewyższa przewidywany okres eksploatacji elementów, na których zostanie zastosowany. Jest to trwałe rozwiązanie naprawcze.

  Rozwiązania do zastosowań w ramach nowych obiektów

  Oprócz rozwiązań naprawczych materiały kompozytowe firmy Belzona zapewniają także unikatowe korzyści po zastosowaniu w przypadku nowego wyposażenia. Po utwardzeniu te stosowane na zimno systemy zapewniają trwałe wiązanie o doskonałych właściwościach fizycznych. W przeciwieństwie do metali materiały firmy Belzona nie ulegają korozji i mogą być wykorzystywane w ramach wielu zastosowań.

  Zastosowanie materiałów firmy Belzona umożliwia instalację wyposażenia w sytuacjach, gdy prace gorące są niedozwolone lub niezalecane. Dzięki wytrzymałości na ściskanie sięgającej 130,8 MPa (18 980 psi), przyczepności w próbie odrywania sięgającej 22,3 MPa (3 240 psi) oraz wytrzymałości na rozciąganie i zginanie sięgającej 98,6 MPa (14 300 psi) materiały te można stosować do trwałego spajania wyposażenia, struktur i mocowań.

  Rozwiązania kompozytowe firmy Belzona są stale stosowane w ramach następujących aplikacji:

  • Spajanie elementów do pokładów jednostek pływających i platform wiertniczych, takich jak kabestany, bloki i koryta kablowe.
  • Instalacja mocowań poręczy na zbiornikach
  • Spajanie komponentów wewnętrznych w zbiornikach procesowych eksploatowanych w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem
  • Zespajanie mocowań rur zapobiegające korozji galwanicznej
  • Instalacja łożysk i tulei, w tym łożysk pionów wznoszących i steru

  Film:

  Galeria zdjęć: