Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Kompozyty i powłoki polimerowe firmy Belzona do naprawiania i zabezpieczania przewodów, chłodziarek i wież chłodniczych przed korozją, erozją, oddziaływaniem substancji chemicznych i przenikaniem wody.

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

  W wielu przypadkach systemy HVAC nie są poddawane konserwacji przy ich jednoczesnym znacznym obciążeniu, szczególnie latem i zimą. Brak konserwacji oraz zabezpieczenia przed korozją, erozją i rozprzestrzenianiem się bakterii może obniżać sprawność wymiany ciepła, zwiększać koszty operacyjne, obniżać niezawodność, a w konsekwencji prowadzić do kosztownych wymian. Firma Belzona oferuje szereg materiałów kompozytowych do napraw i powłok zabezpieczających do napraw, konserwacji i zabezpieczania wyposażenia HVAC, takiego jak wieże chłodnicze, przewody i chłodnie.

  Kluczowe obszary zastosowań materiałów firmy Belzona w systemach HVAC obejmują:

  • Zabezpieczenia powierzchni wewnętrznych przed korozją
  • Odbudowywanie i przywracanie powierzchni metalowych
  • Naprawy elementów mechanicznych, takich jak wały
  • Zabezpieczanie izolacji i powierzchni zewnętrznych
  • Uszczelniania połączeń i spoin
  • Zabezpieczanie łopatek wentylatorów przed korozją

  Naprawa i zabezpieczanie wież chłodniczych

  Korozja wewnętrzna elementów wież chłodniczych może prowadzić do znacznych ubytków metalu oraz nieszczelności wanien, koryt dyfuzorów oraz samej konstrukcji nośnej. Zastosowanie na powierzchniach wewnętrznych powłoki Belzona 5811 (Immersion Grade) stanowi skuteczne rozwiązanie eliminujące problemy i zapewnia wysoką odporność chemiczną i na korozję. Ta powłoka polimerowa została opracowana pod kątem zapewnienia odporności w środowiskach wysoce korozyjnych we wnętrzach wież chłodniczych.

  Stosując Belzona 1212, kompozyt epoksydowy niewymagający starannego przygotowania powierzchni, można montować płyty metodą spajania na powierzchniach mokrych lub zanieczyszczonych, co sprawia, że jest on idealny do eliminacji wycieków z wanien i rur. Materiał Belzona 3121 (MR7), który może być stosowany w sytuacjach awaryjnych bez zastosowania podkładów czy aktywatorów, umożliwia ponadto eliminację wszelkich wycieków z połączeń i spoin.

  Krawędzie natarcia łopat wentylatorów często ulegają zniszczeniu pod wpływem uderzeń cząsteczek wilgoci i pyłu, które powodują erozję i korozję. Materiał Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) umożliwia odbudowę łopat wentylatorów przed zastosowaniem materiału Belzona 1341 (Supermetalglide) zapewniającego trwałe i wyjątkowo skuteczne zabezpieczenie przed erozją i korozją. Ponadto wały wentylatorów można naprawiać dzięki stosowanej u klienta technice formowania z użyciem produktu Belzona 1111 (Super Metal) umożliwiającej przywrócenie oryginalnych wymiarów wału.

  Odbudowywanie i zabezpieczanie chłodni

  Materiały firmy Belzona do napraw elementów metalowych są często stosowane do napraw części chłodni, takich jak dna sitowe, powierzchnie przylgowe kołnierzy, skrzynie wodne i pokrywy tylne, które są narażone na uszkodzenia pod wpływem erozji i korozji. Materiały te to Belzona 1111 (Super Metal), Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) i Belzona 1121 (Super XL-Metal). Ponadto firma Belzona oferuje materiały odporne na działanie wysokiej temperatury, takie jak Belzona 1511 (Super HT-Metal), które można stosować do dobudowywania wymienników ciepła eksploatowanych w temperaturach do 150°C (302°F).

  Powłoki epoksydowe firmy Belzona można stosować w celu trwałego zabezpieczenia chłodnic przed erozją i korozją. Jedną z nich jest powłoka Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) specjalnie opracowana pod kątem odporności na erozję w stałym zanurzeniu w temperaturze do 60°C (140°F). Aby uzyskać więcej informacji na temat naprawiania i zabezpieczania wymienników ciepła, przejdź do działu dotyczącego tej tematyki.

  Rozwiązania w dziedzinie napraw i zabezpieczania przewodów

  Korozja przewodów może powodować znaczne ubytki metalu powodujące ubytki grubości ich ścian, a nawet perforacje. Materiały firmy Belzona do napraw elementów metalowych są stosowane na zimno. Stanowią alternatywę wobec wymiany czy prac gorących ze względu na to, że umożliwiają szybką odbudowę metalu, a także ponowne włączenie przewodu do eksploatacji przy minimalnym przestoju.

  Nieszczelne połączenia i spoiny mogą umożliwiać przenikanie wody oraz zakłócenie przepływu powietrza, co ma negatywny wpływ na chłodzenie i ogrzewanie. Elastyczne materiały firmy Belzona do napraw, takie jak Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer), zapewniają trwałe rozwiązanie stosowane do dobudowywania uszkodzonych połączeń i spoin. Są również odporne na przemieszczenia. Z kolei materiał Belzona 3121 (MR7), elastyczna membrana stosowana w płynie, może być stosowany w przypadku systemów HVAC na dachach. Doskonale uszczelnia połączenia i idealnie nadaje się do napraw awaryjnych.

  Aby zapobiegać korozji wewnętrznej w wyniku kondensacji lub przenikania wody, można zastosować powłoki na wewnętrznych elementach układów powietrznych i przewodach. Niezawierające rozpuszczalników powłoki do zastosowań wewnętrznych, takie jak Belzona 5811 (Immersion Grade), można stosować w celu zapobiegania korozji i przedwczesnym awariom czy wymianom.

  Zabezpieczone izolacją elementy można dodatkowo chronić, stosując osłony z produktuBelzona 3211 (Lagseal), zapewniające barierę uodparniającą na wilgoć. Osłony można rozcinać i ponownie uszczelniać w ramach okresowej konserwacji. Ta stosowana w płynie elastyczna membrana zapewnia bezspoinowe zabezpieczenie przewodów o szeregu złożonych konturach, np. kolanek i trójników.

  Galeria zdjęć: