Värme, ventilation och sanitet

Belzonas reparationskompositer och polymerbaserade ytbeläggningar för reparation och skydd av kanalsystem, kylaggregat och kyltorn mot korrosion, erosion, kemikalieangrepp och inträngande vatten.

Värme, ventilation och sanitet

VVS-system lämnas ofta utan underhåll och är utsatta för enorma påfrestningar, särskilt under sommar- och vintermånaderna. Brist på underhåll och behandling mot korrosion, erosion och mikrobiell påväxt kan orsaka ineffektiv värmeöverföring, ökade driftkostnader, minskad tillförlitlighet och så småningom, kostsamma utbyten av utrustning. Belzona erbjuder ett antal olika kompositbaserade reparationsmaterial och skyddande ytbeläggningar för reparation, underhåll och skydd av VVS-utrustning, bl.a. kyltorn, kanalsystem och kylaggregat.

De viktigaste tillämpningsområdena för Belzona inom VVS är:

  • Korrosionsskydd av invändiga ytor
  • Återuppbyggnad och ytrenovering av metallytor
  • Reparation av mekaniska element, t.ex. axlar
  • Skydd av isolering och utvändiga ytor
  • Tätning av fogar och skarvar
  • Erosionsskydd av fläktblad

Reparation och skydd av kyltorn

Invändig korrosion av kyltornskomponenter kan leda till att metall går förlorad och läckage på fästplåtar, diffusordelar och själva ramverket. Bestrykning av de invändiga ytorna med Belzona 5811 (Immersion Grade) är en fungerande metod för att eliminera problemet och den ger utomordentlig korrosions- och kemikaliebeständighet. Denna polymerbeläggning är designad att tåla den mycket korrosiva miljön inuti kyltorn.

Med hjälp av Belzona 1212, en yttolerant epoxibaserad komposit, är det möjligt att fästa plåtar på våta eller kontaminerade ytor och den är idealisk vid tätning av läckage i fästplåtar eller rörledningssystem. Dessutom kan läckande fogar och förband åtgärdas med Belzona 3121 (MR7), som kan användas i akuta situationer utan behov av ytprimrar eller konditionerare.

Framkanterna på fläktblad skadas ofta genom erosion-korrosion på grund av fukt och dammpartiklar. Med hjälp av Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) kan fläktbladen återuppbyggas före bestrykning med Belzona 1341 (Supermetalglide), en långsiktig lösning som ger ett utomordentligt skydd mot erosion och korrosion. Dessutom kan fläktaxlar repareras på plats och återges sina ursprungliga dimensioner med hjälp av formande tekniker tillsammans med Belzona 1111 (Super Metal).

Renovering och skydd av kylaggregat

Belzonas metallreparationsmaterial används ofta för att reparera komponenter i kylaggregat, t.ex. tubskivor, flänsytor, vattenlådor och gavlar, som drabbats av erosion och korrosion. Dessa material är Belzona 1111 (Super Metal), Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) och Belzona 1121 (Super XL-Metal). I vårt sortiment finns dessutom högtemperaturbeständiga material, t.ex. Belzona 1511 (Super HT-Metal), som kan användas för att återuppbygga värmeväxlare som arbetar vid temperaturer upp till 150 °C.

Belzonas epoxibeläggningar kan användas för att uppnå långsiktigt skydd mot erosion och korrosion för kylaggregat, t.ex. Belzona 1321 (Ceramic S-Metal), som är speciellt designad för att ge erosionsbeständighet vid ständig kontakt med vätska vid temperaturer upp till 60 °C. För mer information om reparation och skydd av värmeväxlare kan du besöka sidan om tillämpningar.

Lösningar för reparation och skydd av kanalsystem

Korrosion i kanalsystem kan göra att metall går förlorad vilket leder till att väggarna blir tunna eller brister. Belzonas metallreparationsmaterial är ett kallapplicerat alternativ till att byta ut utrustningen eller använda oönskade heta arbeten. Metallen kan snabbt återuppbyggas och kanalsystemet tas i drift efter ett kortare driftavbrott.

Felaktiga fogar och skarvar kan dessutom göra att vatten tränger in och ge störningar i luftflödet, vilket påverkar kyl- och uppvärmningsprocesser. Belzonas flexibla reparationsmaterial, t.ex. Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer), är ett slitstarkt material som kan användas för att renovera trasiga fogar och skarvar, och som samtidigt kan uppta rörelser. På liknande sätt är Belzona 3121 (MR7) ett flexibelt membran som anbringas flytande och används i anslutning till VVS-system på tak. Systemet är idealiskt för att försegla fogar och för akuta reparationer.

För att motverka att invändig korrosion uppstår på grund av kondens eller inträngande vatten kan lufttransportdelar och kanalsystem bestrykas. Lösningsmedelsfria, invändiga ytbeläggningar, t.ex. Belzona 5811 (Immersion Grade), kan appliceras för att förhindra framtida korrosion, undvika att utrustningen går sönder i förtid eller att den behöver bytas ut.

Slutligen kan Belzona 3211 (Lagseal) användas för att kapsla in isolering, ge en barriär mot fukt som kan öppnas och återförslutas för regelbundna inspektioner. Det flexibla membranet som anbringas flytande ger ett skarvlöst skydd för kanalsystem med en mängd olika komplexa konturer, bl.a. rörböjar och T-stycken.

Fotogalleri: