Jordbruk och fiskeindustri - Reparationssammansättningar och beläggningar

Belzonas sortiment av epoxibaserade ytbeläggningar och reparationskompositer erbjuder enkla och säkra lösningar för underhåll inom jordbruk och fiskeindustri.

Belzona tillverkar ett brett sortiment av kompositbaserade reparationsmaterial för tillämpningar inom livsmedelsindustrin, t.ex. jordbruk och fiske. De flesta av Belzonas produkter uppfyller USA:s jordbruksdepartements (USDA) krav för oförutsedd kontakt med livsmedel. Dessutom är många av Belzonas epoxibeläggningar godkända av WRAS i Storbritannien och NSF/ANSI 61 i USA, och även andra internationellt erkända organ, för kontakt med dricksvatten.

Den innovativa teknologin som används i Belzonas system gör applicering enkel och säker. Belzonas epoxibaserade kompositer för metallreparation och polyuretanbaserade system och beläggningar för reparation av gummikomponenter är lösningsmedelsfria och kan appliceras även i trånga utrymmen, med minimala hälso- och säkerhetsrisker.

Underhållsförfaranden kan förenklas genom användning av Belzonas material som minimerar tiden för driftavbrott, arbetskostnader och kostnader för att byta ut utrustningar, samtidigt som effektiviteten ökar och miljökraven efterlevs.

Mekaniska drivverk och transmissionselement

Belzonas spackel för reparation och återuppbyggnad av metaller kan användas för snabba reparationer av skadad utrustning på fältet. Skador på grund av slitage, erosion, korrosion eller brott repareras enkelt genom användning av Belzonas kallhärdande material för metallreparation, t.ex. Belzona 1111 (Super Metal) och utrustning kan skyddas mot framtida skador med Belzonas epoxibaserade beläggningar. Användning av Belzona stoppar korrosion och saktar ner erosionen, förlänger utrustningens livslängd samtidigt som varmbearbetning och långa driftsavbrott undviks. Typiska tillämpningar är återuppbyggnad av axlar, reparation av kilspår och splineskopplingar samt återuppbyggnad av lagerhus. På oljiga och våta metallytor kan dessutom Belzona 1212 användas som yttolerant reparationsmaterial och som en komponent i ett läckagetätningssystem.

Andra drivelement, som återfinns på skördemaskiner och nät-vänlig utrustning, inkluderar gummiöverdragna drivvalsar och sidoväggar på däck som kan repareras med användning av kompositer för gummireparation. Ett sådant material är Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer), som inte kräver vulkanisering och som dessutom är kallhärdande.

Erosion-korrosion i vätskeflödessystem

Utrustning som hanterar vätskor, tex. pumpar, ventiler och värmeväxlare, är allmänt förekommande inom livsmedelsindustrin, särskilt inom fiskodling. Erosions- och korrosionsangrepp på sådan kritisk utrustning minskar inte bara effektiviteten, utan kontaminerar även produktionsvattnet. Belzona har ett specialsortiment av kompositer för metallreparation, t.ex. Belzona 1311 (Ceramic-R Metal), som är designat för att återuppbygga korroderade delar och ge långtidsbeständighet mot erosion.

Efter reparation kan utrustningen skyddas genom användning av specialiserade epoxibeläggningssystem, t.ex. Belzona 1341 (Supermetalglide). Denna hydrofoba beläggning är vattenavvisande och kan ge upp till 7 % förbättrad pumpeffektivitet för ny utrustning.

Läckage på grund av korrosionsskador repareras också enkelt med Belzonas system. Akuta läckage hejdas snabbt med hjälp av snabbhärdande epoximaterial såsom Belzona 1212. Permanenta reparationer kan sedan utföras med Belzonas kompositbaserade rörlindningssystem som bl.a. innehåller metallreparationsmaterialet Belzona 1111 (Super Metal).

Tankar och inneslutningar för kemikalier

Stora ytor såsom invallningar och tankar för bränsle och kemikalier kan effektivt beläggas invändigt för att ge långtidsbeständighet mot korrosionsangrepp. Belzonas omfattande sortiment av tvåkomponents epoxibeläggningar, t.ex. Belzona 4311 (Magma CR1), ger kemikaliebeständighet mot ett brett spektrum av aggressiva kemikalier. Statisk utrustning såsom silor, lagringstankar och vattentankar är känsliga för korrosionsangrepp med efterföljande läckage. Läckage kan tätas med hjälp av epoximaterial såsom Belzona 1212, som eliminerar behovet av varmbearbetning och därmed ger minskade hälso- och säkerhetsproblem. Eller kan Belzona 1212 användas för reparation av akuta läckage på grund av sina yttoleranta egenskaper. Silor kan tätas med ett flexibelt membran från Belzona, t.ex. Belzona 3111 (Flexible Membrane), ett material som anbringas flytande och ger ett hållbart skydd genom att låta innestängd fukt försvinna ut samtidigt som inträngning av vatten vid tankens botten förhindras.

Transportband, gummivalsar och elevatorer

Transportband kan enkelt repareras genom användning av kallhärdande gummireparationsmaterial såsom Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer), utan behov av vulkanisering. Belzonas elastomerlösningar kan användas för att återställa slitna eller sönderrivna områden till ursprunglig profil och de ger utmärkt beständighet mot framtida slitage, stötar och nötning.

Dessa mångsidiga universalelastomerer kan även användas för enkla, kostnadseffektiva och långtidsbeständiga gummireparationer för utrustning såsom valsar, tråg, backar och klämförband av gummi på transportband samt andra gummikomponenter. Dessa flexibla material, som ger både hög styrka och god nötnings- och stötbeständighet, är enkla att blanda och applicera utan behov av specialverktyg. Eftersom de är kallapplicerade härdar de vid rumstemperatur och eliminerar behovet av varmbearbetning.

Våra kompositer och beläggningar för reparation är lämpliga även för många andra områden, bl.a:

  • Flytande takmembran för att ge byggnader, konstruktioner och isolering väderbeständiga
  • Hygienisk beklädnad av invändiga väggar för livsmedelsproduktion
  • Reparations- och beläggningssystem för betong och murverk av sten
  • Miljöbarriärbeläggningar för att skydda mot och minska miljöpåverkan
  • Säkerhetsbeläggningar av polymermaterial för halkskydd och bra grepp
  • Epoxibeläggningar för skydd av tryckkärl
  • Återuppbyggnad av fendrar och slangar
  • Skyddsbeläggningar för stål och anodiskt skydd
  • Reparation av däck och skrov
  • Återuppbyggnad av flänsar

Fotogalleri: