Belzona 6111 (Liquid Anode)

Epoxibeläggning för att skydda metallytor mot miljöbetingad korrosion. 

Belzona 6111 (Liquid Anode)

En tvåkomponents zinkberikad epoximassa designad för ytbeläggning av metallytor för att ge korrosionsbeständighet. Det här lösningsmedelsbaserade materialet är idealiskt inom marina och industriella miljöer där långtidsbeständighet mot korrosion krävs.

Belzona 6111 (Liquid Anode) är enkel att blanda och kan appliceras med pensel eller spruta utan behov av specialverktyg. Den härdar vid rumstemperatur och eliminerar behovet av heta arbeten.

Viktiga fördelar:

  • Applicering och härdning vid rumstemperatur – inga heta arbeten inblandade
  • Kan sprutas då stora ytor ska behandlas
  • Enastående korrosionsbeständighet genom katodiskt skydd eftersom systemet innehåller inte mindre än 90 % zinkstoft med hög renhet i den torra filmen
  • Tillåter inte krypande rost på skadade områden
  • ”Självläkande” egenskaper
  • Kan ges ett toppskikt med Belzona 5111 (Ceramic Cladding) för kemikaliebeständighet

Belzona 6111 (Liquid Anode) har följande användningsområden:

  • Korrosionsskydd för konstruktionsytor av stål, t.ex. broar och ledstänger
  • Långsiktigt skydd mot extern katodisk korrosion av rörledningar och lagringstankar
  • Skydd och tätning av tankbottnar som drabbats av inträngande vatten och yttre korrosion 

* Alla produkter är föremål för lokala begränsningar. Fråga din lokala återförsäljare efter mer information


Övrig information:

För mer information om Belzona 6111 (Liquid Anode) kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Fotogalleri:

Produktdokument:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.