Belzona 6111 (Liquid Anode)

Epoxibeläggning för att skydda metallytor mot miljöbetingad korrosion. 

Belzona 6111 (Liquid Anode)

En tvåkomponents zinkberikad epoximassa designad för ytbeläggning av metallytor för att ge korrosionsbeständighet. Det här lösningsmedelsbaserade materialet är idealiskt inom marina och industriella miljöer där långtidsbeständighet mot korrosion krävs.

Belzona 6111 (Liquid Anode) är enkel att blanda och kan appliceras med pensel eller spruta utan behov av specialverktyg. Den härdar vid rumstemperatur och eliminerar behovet av heta arbeten.

Viktiga fördelar:

  • Applicering och härdning vid rumstemperatur – inga heta arbeten inblandade
  • Kan sprutas då stora ytor ska behandlas
  • Enastående korrosionsbeständighet genom katodiskt skydd eftersom systemet innehåller inte mindre än 90 % zinkstoft med hög renhet i den torra filmen
  • Tillåter inte krypande rost på skadade områden
  • ”Självläkande” egenskaper
  • Kan ges ett toppskikt med Belzona 5111 (Ceramic Cladding) för kemikaliebeständighet

Belzona 6111 (Liquid Anode) har följande användningsområden:

  • Korrosionsskydd för konstruktionsytor av stål, t.ex. broar och ledstänger
  • Långsiktigt skydd mot extern katodisk korrosion av rörledningar och lagringstankar
  • Skydd och tätning av tankbottnar som drabbats av inträngande vatten och yttre korrosion 
Viktiga tekniska data:
Brukstid vid 20°C  48 timmar
Tid till fullständig mekanisk härdning vid 20°C 7 dagar
Värmebeständighet (torr värme) 200°C
Korrosionsbeständighet – BS 3900  Del F3 accelererat klimattest 60 veckor (motsvarar 20 år i naturligt klimat) – ingen korrosiv nedbrytning av systemet
Täckningsgrad (1 kg)  Faktisk täckningsgrad för ett system med två skikt:
1,8 m2 per kg per skikt vid 38 mikrometers tjocklek
Hållbarhetstid  3 år vid förvaring mellan 0 och 30°C
Vidhäftning till Metaller
Vanliga applikationer Skyddande invändig och utvändig ytbeläggning
Förpackningsstorlek 10 liter – Förpackningsstorlekarna kan variera lokalt. 
Tillgänglighet* Global

* Alla produkter är föremål för lokala begränsningar. Fråga din lokala återförsäljare efter mer information


Övrig information:

För mer information om Belzona 6111 (Liquid Anode) kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Fotogalleri:

Produktdokument:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.