Belzona 5811 (Immersion Grade)

En epoxibeläggning designad att ge utrustning som arbetar omsluten av vätska beständighet mot korrosion och kemikalier. 

Belzona 5811 (Immersion Grade)

En tvåkomponents epoxibeläggning som ger enastående kemikaliebeständighet och skyddar utrustning som arbetar innesluten i vattenlösningar upp till 50°C mot korrosionsangrepp. Detta lösningsmedelsfria material kan enkelt appliceras med pensel eller spruta på praktiskt taget alla metalliska och icke-metalliska ytor, vilket gör underhållet enklare.

Belzona 5811DW2 (DW Immersion Grade) är en variant av Belzona 5811 (Immersion Grade) som är godkänd av WRAS för kontakt med dricksvatten.

Viktiga fördelar:

 • Skyddar effektivt utrustning som arbetar omsluten av vätska mot korrosionsangrepp
 • Belzona 5811DW2 (DW Immersion Grade) är godkänd av WRAS för tillämpningar i kontakt med dricksvatten
 • Minskade hälso- och säkerhetsrisker eftersom den är lösningsmedelsfri
 • Enkel applicering med pensel eller spruta och den härdar vid rumstemperatur – inga heta arbeten behövs
 • Utomordentlig beständighet mot många olika kemikalier samt även havsvatten och råolja
 • Eliminerar behovet att byta ut utrustning och förkortar avbrottstiden
 • Utmärkt vidhäftning till praktiskt taget alla ytor, t.ex. gjutjärn, rostfritt stål, mässing, koppar, betong, trä, glasfiber och aluminium

Belzona 5811 (Immersion Grade) har följande användningsområden:

 • Epoxibeläggning för tankar, invallningar, processkärl, pumpar, rörledningar, värmeväxlare och klarningsutrustning som arbetar omslutna av vätska
 • Skydd av tankar och sekundära inneslutningar från kemikalieangrepp och erosions- och korrosionsskador
 • Skydd av rörledningar från erosions-, korrosions- och kemikalieangrepp
 • Höghållfast konstruktionslim för sammanfogning av metallkomponenter

* Alla produkter är föremål för lokala begränsningar. Fråga din lokala återförsäljare efter mer information


Godkännanden:

Godkännande från American Bureau of Shipping (ABS)

ABS

Godkänt material enligt WRAS

Bureau

Övrig information:

För mer information om Belzona 5811 (Immersion Grade) eller Belzona 5811DW2 (DW Immersion Grade) kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Fotogalleri:

Produktdokument:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.