Beläggningar och foder för olje- och gasindustri

Belzonas epoxibaserade kompositer och ytbeläggningar för utvändigt och invändigt bruk är särskilt utformade för reparation och skydd av metallkomponenter inom olje- och gasindustrin.

Belzonas breda sortiment av epoxibaserade kompositer för reparation av metall och högtemperaturbeläggningar för utvändigt och invändigt bruk har använts inom olje- och gasindustrin sedan slutet på 1970-talet. Våra material är särskilt designade för att ge utrustning som används vid olje- och gasutvinning till havs och på land, och som arbetar vid olika tryck och temperatur, utomordentlig erosions-, korrosions- och kemikaliebeständighet. Belzona erbjuder kostnadseffektiva lösningar som förkortar tiden för driftavbrott och minskar arbetskostnaderna samtidigt som behovet av att byta ut utrustning elimineras.

Invändigt och utvändigt skydd av processkärl

Belzonas invändiga ytbeläggningar för förhöjd temperatur 60°C - 90°C (140°F - 194°F) och hög temperatur 90°C - 160°C (194°F - 320°F) kan sprejas eller appliceras för hand, och bildar när de härdat en barriär mellan grundmaterialet och frätande media som förlänger utrustningens livslängd när det gäller korrosionsangrepp. Belzonas ytbeläggningar för invändigt bruk motstår inte bara erosion-korrosionsangrepp, de är dessutom designade att motstå stora tryck- och temperaturfluktuationer, vilket innefattar tryckrengöring och explosiv dekompression. En komplett lösning mot korrosionsangrepp kräver även skydd av munstycken med små håldiametrar och flänsytor genom användning av material såsom Belzona 1511 (Super HT-Metal) och Belzona 1391T, för att fullständigt isolera grundmaterialet från den frätande miljön.

Reparation och skydd av rörledningar

Skador som resulterat i uttunnade väggar eller genomgående hål kan repareras genom användning av Belzonas kompositer för reparation av metall. Rörlindning, plåtbindning och ifyllning av frätgropar kan förlänga livslängden för anläggningens inventarier.

Trycksatta och säkerhetskritiska system kan vid reparation kompletteras med Belzona SuperWrap II i enlighet med standarderna ISO 24817 och ASME PCC-2. Denna lindning är ett av de starkaste kompositbaserade lindningssystemen på marknaden och dess dragskjuvhållfasthet ökar faktiskt vid bruk. Det lämpar sig för rörledningar och kärl, inklusive sådana med komplex geometri, och kan reparera uttunnade väggar och genomgående hål och på så sätt eliminera behovet av varmbearbetning som skärning och svetsning. Systemet passar för användning i olika typer av klimat och drifttemperaturer (upp till 150°C (302°F).

Belzona 3412 kan användas för att förhindra korrosionsangrepp på flänsar genom försegling av flänsanslutningen mot omgivande miljö. Systemet kan enkelt skalas bort för inspektion och återförslutas för att återställa skyddet.

Korrosionsangrepp under isolering (CUI) kan repareras med hjälp av yttoleranta, värmeaktiverade polymermaterial och ytterligare korrosionsangrepp kan förhindras genom inkapsling av isoleringen med ett mikroporöst Belzona 3211 (Lagseal)-system.

Kallimning

Belzona erbjuder lösningar för kallimning som ett alternativ till svetsning för installation och underhåll av utrustningar och konstruktioner såsom däck, tankar, rörledningar och flänsar, och som på ett enkelt och säkert sätt kan anbringas på plats. Däckutrustning, ramverk och stödkonstruktioner kan fästas på permanent och säkert sätt. Belzonas kallimning är lika effektiv på konstruktionsstadiet som under ombyggnationer och då plattformen redan är i drift. Utrustning och konstruktioner som har korroderats kan repareras på plats med Belzonas banbrytande injektionsteknik. Denna teknik har med framgång utnyttjats för renovering av däck och andra reparationer av konstruktioner.

Reparation och skydd av stänkzon

Korrosionsbeständiga kompositer och beläggningar för reparation kan användas för att reparera foderrör av gummimaterial och gropfrätningsskador, och ger långtidsbeständighet mot erosion och korrosion för stående rörledningar. Belzonas flexibla tätningslösningar såsom Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer) kan användas för reparationer, för att skapa kälsträngar och för återfogning av gummi. Belzonas yttoleranta, skyddande beläggningar såsom Belzona 5831 (ST-Barrier) kan anbringas på plats på stänkzoner och under vattenlinjen.

Reparation och skydd av lagringstankar och sekundära inneslutningar

Belzona erbjuder lösningar för skadade lagringstankar, bl.a. tätning av akuta läckage och kall plåtbindning, genom användning av snabbhärdande epoximaterial som eliminerar behovet av varmbearbetning och därmed minskar risken för hälso- och säkerhetsproblem. Tankbottnar kan tätas med våra lösningsmedelsfria beläggningar, t.ex. Belzona 3111 (Flexible Membrane). Dessa ger ett långsiktigt skydd genom att låta innestängd fukt försvinna ut samtidigt som inträngning av vatten vid tankens botten förhindras.

Betonggolv och betongväggar hos sekundära inneslutningar kan repareras och skyddas genom användning av Belzonas kompositer och beläggningar för reparation av betong, vilket avsevärt förkortar tiden för driftavbrott. Reparationsmaterialen för betong, t.ex. Belzona 4111 (Magma-Quartz), är idealiska för reparation och återskapande av ytor hos skadade sekundära inneslutningar. Epoxibeläggningar såsom Belzona 4361 och Belzona 4341 (Magma CR4) är designade att ge långsiktig kemikaliebeständighet mot ett brett spektrum av ämnen, inklusive syror och alkalier, även vid höga temperaturer.

Våra kompositer för metallreparation samt in- och utvändiga högtemperaturbeläggningar är lämpliga för andra områden, bl.a:

Video:

Fotogalleri: