Processkärl

Belzonas erkänt kvalificerade in- och utvändiga ytbeläggningar återställer prestanda och förhindrar korrosion hos processkärl som ofta är utsatta för allvarlig erosion och korrosion.

Processkärl

Lösningar

Vad gör oss annorlunda?

Kostnadseffektivitet

 • De viktigaste egenskaperna hos Belzonas lösningar för processkärl är deras bevisade förmåga att minska kostnaderna för drift, underhåll och utbyte av utrustning. Jämfört med korrosionsbeständiga legeringar har Belzonas många olika lösningar visat sig vara mycket kostnadseffektiva.

Användarvänlighet och säkerhet

 • Belzonas material är lösningsmedelsfria och härdar vid rumstemperatur, eliminerar behovet av heta arbeten och är enkla och säkra att använda.
 • Tack vare att de kan kallappliceras och härdar snabbt förenklar Belzonas lösningar underhållet av processkärl, heta arbeten undviks och utrustningens livslängd och inspektionsintervall förlängs.
 • Sprutapplicerade lösningar ger minimal tid för driftavbrott och ökar livslängden för utrustningen och minskar därmed kostnaderna för drift, underhåll och ersättningsutrustning väsentligt.

Tålighet

 • Belzonas material är beständiga mot en rad olika kemikalier och mot värme, och ger dessutom en enastående erosionsbeständighet. De uppvisar också en utmärkt beständighet mot explosiv dekompression och har en klibbande vidhäftning till en mängd olika grundmaterial.

Varför fungerar det?

 • Belzonas erbjuder en total skyddslösning för invändig ytbeläggning av processkärl med ett brett utbud av epoximaterial. Belzonas kostnadseffektiva, användarvänliga lösningar förhindrar inte bara korrosion, utan förlänger även livslängden för utrustningen utan behov av heta arbeten, optimerar verkningsgraden och tillförlitligheten.

Orsaker

Processkärl är mottagliga för erosion och korrosion genom konstanta angrepp från kemikalielösningar och dessa accelereras av hög temperatur och fasta ämnen som förs med vätskeflödet.

Traditionella material som används för att skydda kärl har inneboende problem såsom svårigheter vid appliceringen och säkerheten vid användningen av materialen.

Miljöskador

Konsekvenser

Problem såsom erosion, korrosion och kemikalieangrepp kan få svåra konsekvenser, t.ex:

 • Produktionsbortfall
 • Oplanerade driftstopp
 • Kortare livslängd
 • Kostnader för frekvent underhåll
 • Dålig prestanda
 • Osäker drift av kärlet

Belzonas helhetslösning för processkärl är därför viktig för att förbättra och effektivisera en anläggning.

Traditionella utmaningar vid underhåll

Invändiga ytbeläggningar är den mest använda lösningen av konstruktörer av kärl för att lösa problem med erosion, korrosion och kemikalieangrepp. Den invändiga ytbeläggningen skyddar kärlet från angrepp och själva kärlet kan tillverkas av billiga, lättformade material som t.ex. kolstål.

Traditionella invändiga ytbeläggningar, t.ex. lösningsmedelsbaserade ytbeläggningar, glasflaksbeläggningar, metallbeklädnader och tjärepoxi kan innebära nackdelar, t.ex:

 • Relativt dålig beständighet mot temperatur och erosion jämfört med lösningsmedelsfria epoxisystem
 • Förekomst av VOC som kan ge hälso- och säkerhetsproblem
 • Svårighet vid applicering
 • Höga reparationskostnader

Epoxiprodukter har visat sig vara den optimala lösningen när det gäller invändigt skydd eftersom de ger utmärkt kemikalie-, erosions- och temperaturbeständighet.

Historik

Med över 60 års erfarenhet har Belzonas erkända system och tekniker erbjudit ett oräkneligt antal kunder förbättrad effektivitet när det gäller processkärl. Årtionden av erfarenhet och kunnande har stärkt vår ställning som ledande när det gäller applicering av denna teknologi.

Belzona har lösningar för alla tillämpningsområden och erbjuder ett komplett skydd för processkärl, från invändiga ytbeläggningar och munstycken till flänsytornas ytterkant.

För att få veta mer om Belzonas produkter vänligen kontakta en av våra servicetekniker eller din lokala återförsäljare för information.