2000-serien

Används för att ge invändiga ytor nötningsbeständighet och för reparation och skydd av flexibla komponenter.